marți, 6 aprilie 2010

Sfaturi primite şi iar la semeni răspândite ( XXIV)


„Dragă cititorule! Eu nu ştiu în ce stare te afli tu, în ce stare este inima ta faţă de Domnul şi mântuire. Priveşte însă chipul acestei inimi de mai sus. Şi apoi uită-te şi la cea din pieptul tău. Nu cumva este vreo asemănare între ele? Poate că porţi şi tu acest lăcat nenorocit la uşa inimii tale şi poate că începi a-l simţi, însă n-ai puterea să-l descui, să-l arunci, să scapi de el. Dar nu deznădăjdui, iubitul meu! Bunătatea şi dragostea lui Dumnezeu te pot mântui şi pe tine, putând deschide şi descuia inima ta. Cheia mântuirii este în mâna Domnului”

"Dragă cititorule! Poate că de zece, douăzeci, treizeci, cincizeci de ani Domnul bate şi la uşa ta. Gânteşte-te, iubite, că poate bătaia pe care o auzi acum e ultima „ciocănitură” la uşa inimii tale. Nu mai sta nepăsător! Şi nu dispera! Harul lui Dumneăeu poate deschide orice uşă. Cel Care a sfărâmat porţile iadului poate sfărâma orice zăvor şi lacăt ce ar închide calea Sa spre o inimă care-L cheamă. Roagă-te şi tu cu căldură: „O Doamne, deschide-mi inima; sfărâmă Tu zăvorul păcatului şi stăpâneşte în totul lăuntrul inimii mele; fă-Te Stăpânul şi Conducătorul ei; eu să fiu rob, iar Tu, Domn; eu să fiu slugă, iar Tu, Stăpân”. „

„Dragă inimă sărmană şi necăjită, caută şi tu sprijin în Iisus! Linişteşte-te în încredinţarea deplină că Domnul te va izbăvi din toate necazurile prezente şi viitoare, că Dumnezeul nostru rămâne al nostru şi în fiecare zi este cu noi. Încrede-te în Cuvântul Lui care rămâne în veci şi în dragostea Lui care nu se schimbă! Încrede-te în domnul în orice vreme, oricând, todeauna, „ Nu te teme – zice Domnul - căci Eu te-am răscumpărat şi te-am chemat pe nume; al Meu eşti! Dacă tu vei trece prin ape, Eu sunt cu tine şi în valuri tu nu vei fi înecat. Dacă vei trece prin foc, nu vei fi ars şi flăcările nu te vor mistui! (Isaia 43, 1-2) „

„Vrei să fi al lui Iisus? Predă-te Lui!
Doreşti să locuiască la Tine? Deschide-I inima! ( Apoc. 3,20)
Duhul Sfânt va veni să-ţi pregătească locuinţa inimii, ca să intre într-însa Împăratul Măririi. El este aproape.”


„Dacă vrei ca mărturia ta să aibă putere, trebuie să „ieşi din lume”, să nu mai trăieşti în felul ei, să nu mai iei parte la lucrările neroditoare ale ei, ci să te deosebeşti, prin viaţa ta, de toate obiceiurile, întâlnirile şi deşertăciunile lumii, pentru ca tot ceea ce spui să se potrivească cu ceea ce faci. „

„O, voi toţi acei care pretindeţi că sunteţi creştini şi că Îl urmaţi pe Domnul Hristos! E timpul să înţelegeţi ceea ce El ne-a spus, ne-a poruncit şi S-a rugat pentru noi la Tatăl; să vă iubiţi şi voi unii pe alţii; „cum v-am iubit Eu”, aşa să vă iubiţi şi voi unii pe alţii. „Prin aceasta vor cunoaşte toţi că sunteţi ucenicii Mei, dacă veţi avea dragoste unii pentru alţii” ( Ioan 13, 34 – 35)”

Fr. Învăţător Ioan Marini,
din cartea „Gânduri creştine vol. I”


P.S. Vezi şi
:

Sfaturi primite şi iar la semeni răspândite ( I )

Niciun comentariu: