vineri, 9 aprilie 2010

Întrebări - tu cum răspunzi? ( X II)


A fost o vreme când, mulţi dintre cei care mărturiseau Cuvântul lui Dumnezeu aveau 4 -8 clase. Unii dintre ei au învăţat să citească de pe paginile Sfintei Scripturi, dar după 5 minute de mărturisire, adunarea se aşeza pe genunchi şi se rugau Domnului şi câte o oră…Astăzi parcă s-au inversat lucrurile. Nu se mai mărturiseşte, se predică mult şi ne rugăm 5 minute.
Cine s-a schimbat?

După ce cel mai mare Iubitor al omenirii şi cel mai mare Prieten pe care îl putem avea, ne-a dat acest pildă de a fi venit pe acest pământ păcătos, care dintre noi ar cuteza să se plângă de vreo suferinţă din această viaţă?

Cum să mi-L imaginez pe Dumnezeu? În cer, în mine sau altfel ?

Oare, nu-i preţuim în exces pe scriitorii laici şi pe învăţătorii care ne vătăma evlavia, credinţa şi devotamentul nostru faţă de Dumnezeu şi Biserică ?


"Ce să facă Dumnezeu cu mulţumirile noastre, când cu faptele Îi arătăm doar nemulţumire ? "(Sf. Ioan de Kronstadt)

Este nevoie de luptă necurmată cu toate patimile care trăiesc şi au rădăcini în noi.
Ia spune-mi, ce patimă ai lovit şi ai omorât?
Oare nu trăiesc toate patimile în tine până acum şi nu te rănesc, nu te tulbură ?

"Cine te-a luminat pe tine în credinţa Sfintei, celei de o fiinţa şi închinatei Treimi?
Sau cine ţi-a făcut cunoscută iconomia întrupării Unuia din Sfânta Treime?
Cine te-a învăţat raţiunile privitoare la fiinţele netrupeşti, sau cele privitoare la facerea şi sfârşitul lumii văzute, sau cele privitoare la învierea din morţi şi viaţa veşnică, sau la slava Împărăţiei Cerurilor şi la înfricoşata Judecată?
Nu harul lui Hristos, care sălăşluieşte în tine şi care este arvuna Duhului Sfânt?
Ce este mai mare decât acest har, sau ce e mai bun ca această înţelepciune şi cunoştinţă?
Sau ce este mai mult ca făgăduinţele? "
(Sfântul Maxim Mărtirisitorul)

La intrebarea "CE ESTE VIATA"...

Trandafirul ar spune.. -Viata este o deschidere
Fluturele.. -Viata este libertate si fericire
Papadia.. -Viata este o risipire, doar risipire!
Furnica.. - Viata nu este decat munca si truda..!
Balta.. -Viata este formata din lacrimi, doar lacrimi..!
Vulturul... -Viata este o nazuinta spre inalt..
Oamenii... -Viata este o continua cautare a fericirii si o inlatuire de deceptii..
Soarele... Asa cum noi suntem inceputul zilei care vine, viata este inceputul vesniciei..

Oare cum raspunzi la intrebarea..."pentru tine cum este viata?" ....P.S. Vezi şi:

Întrebări - tu cum răspunzi? ( I )

Întrebări - tu cum răspunzi? ( II )

Întrebări - tu cum răspunzi? ( III )

Întrebări - tu cum răspunzi? ( IV)

Întrebări - tu cum răspunzi? ( V)

Întrebări - tu cum răspunzi? ( VI)

Întrebări - tu cum răspunzi? ( VII)

Întrebări - tu cum răspunzi? ( VIII)

Întrebări - tu cum răspunzi? ( IX )

Întrebări - tu cum răspunzi? ( X )

Întrebări - tu cum răspunzi? ( XI )Niciun comentariu: