vineri, 23 aprilie 2010

Noaptea rugăciunii înfrăţite...


"O fraţii mei şi surorile mele, pentru ca lumea să-L cunoască pe Hristos, arătaţi-i că voi Îl cunoaşteţi, iubindu-vă şi unindu-vă între voi. Pentru ca lumea să ajungă la trairea în Hristos, arătaţi-i că voi aţi ajuns, iubindu-vă şi unindu-vă între voi. Pentru ca lumea să dorească să-L urmeze pe Hristos, arătaţi-i că voi îl urmaţi, iubindu-vă şi unindu-vă între voi. Iar această iubire şi unire între voi se va vedea prin eforturile şi prin dorinţa, prin răbdarea şi prin concesiile pe care fiecare dintre voi vi le veţi face cu toţii, unii altora în dragoste, spre a ajunge în faţa lumii în chip desăvârşit una, fiecare cu fiecare şi toţi cu toţi. Atunci lumea Îl va cunoaşte pe Hristos. Şi vă va recunoaşte şi pe voi că sunteţi cu adevărat ucenicii Lui.

Slavă veşnică Ţie,
Desăvârşitul nostru Dumnezeu şi Mijlocitor,Iisus Hristos!

Mulţumim pentru că Tu, fiind în chip desăvârşit una cu tatăl,
Te-ai făcut desăvârşit una cu cei care au venit la Tine.
Acum Te rugăm, fă-i şi pe ei una,
în chip desăvârşit, între ei,

pentru ca lumea să Te cunoască pe Tine,
şi pe cei preaiubiţi de Tatăl.

Nu lăsa, Doamne, ca pierzarea lumii
să fie din pricina dezbinării alor Tăi!

Ci fă desăvârşită a lor unire măcar acum,
să te facă pe Tine cunoscut desăvârşit lumii.


Slavă Eternă Ţie, Dumnezeule vrednic de laudă eternă!
Binecuvântează, Te rugăm, pe toţi ucenicii Tăi
credincioşi adevăraţi şi pe toţi urmaşii lor,

cărora le-ai rânduit Tu alegerea
şi trimiterea Evangheliei mântuitoare.

Trezeşte-le conştiinţa răspunderii lor,
a unităţii lor şi a hărniciei lor,
pentru mântuirea celor care trebuie să creadă în Tine prin ei.
Fă-i să vadă şi să simtă,
să creadă şi să se teamă
de neîmplinirea datoriei lor pentru mântuirea lumii întregi.
Dar fă şi lumea, Doamne, să nu-i lepede, ca să nu piară.
Ci să se mântuiască prin ei şi prin Tine.

Amin.

Traian Dorz
din cartea "Hristos Mijlocitorul nostru"
editura "Oastea Domnului", Sibiu,1999Un comentariu:

Mariana spunea...

"Preaslăvite Doamne Iisuse, binecuvântat şi slăvit să fie Numele Tău cel Sfânt din pricina minunatelor Tale lucrări.
Tu ne-ai zidit cu mâinile Tale… şi Duhul Tău a pus în noi suflare de viaţă.

Toţi am ieşit din mâinile Tale şi totuşi Tu în fiecare din noi ai pus câte ceva cu totul deosebit de ceilalţi. Fiecăruia din noi i-ai încredinţat un dar personal, un talent şi un talant deosebit, o frumuseţe şi o însuşire aparte.

Pentru ca fiecare dintre noi să înţelegem că numai în unire cu toţi ceilalţi alcătuim un întreg şi întregim o unitate deplină.
Că fără toţi ceilalţi, noi, nici unul, nu suntem decât o fărâmă mărginită, un mădular mic şi o parte doar, oricât de frumoasă şi de însemnată parte ni s-ar părea nouă, dar tot numai o parte suntem. Ci numai împreună cu ceilalţi noi alcătuim întregul.

Doamne Iisuse, pune în inimile noastre ale tuturor duhul unităţii şi al părtăşiei cu fraţii noştri, plini de încredinţarea că numai împreună cu ei noi suntem fericiţi cu adevărat, că fiecare depindem de ceilalţi şi că numai cu toţii împreună alcătuim Trupul Tău Slăvit, şi comunitatea Bisericii Tale, al cărei Cap Slăvit eşti Tu, Iisuse Hristoase, Dumnezeul şi Mântuitorul nostru.
Şi fiind pătrunşi de această încredinţare, să lucrăm fiecare spre înfrumuseţarea celorlalţi, pentru ca, din pricina unităţii noastre în dragoste, toţi să creadă în Tine. Amin."

Traian Dorz, din cartea "Hristos – Împăratul Nostru" (Meditaţii, rugăciuni şi cântări la Sfânta Evanghelie după Ioan, capitolul 12), Editura "Oastea Domnului" Sibiu, 2005

Doamne, ascultă rugăciunea înfrăţită, şoapta înlăcrimată, strigătul de dor după dragostea dintâi, şi mai presus, ascultă rugăciunile demult rostite ale înaintaşului nostru! Pune pe inima noastră a tuturor, îndemnul lui, dragostea lui prin care o recunoaştem pe a Ta, Dumnezeule...Binecuvântează orice genunchi şi orice mâini ridicate în timpul acesta! Fii slăvit, Doamne! În braţul Tău punem toate dorurile noastre, toate temerile, toate neputinţele, fiindcă avem nădejdea că Tu vei aduce Dimineaţa însorită…sau Amiaza iubirii între toţi copiii Tăi…Fii slăvit,Dumnezeule! Amin!

Mulţumesc, Sorin, de înfrăţirea în rugăciune!