sâmbătă, 17 aprilie 2010

Cum luptăm şi ce câştigăm

Principalele influenţe sau factori principali care prin acţiuni fermecătoare zădărnicesc desfăşurarea bunei orânduiri în alegeri, sunt:

Diavolul şi lumea prin înfluenţe din afara celor ce se unesc
- prin oameni lumeşti, colegi, prieteni, prin rude
- prin rudele nepocăite
- prin părinţii necredincioşi
- prin părinţii şi fraţi neduhovniceşti, interesaşi şi clevetitori

Diavolul şi lumea prin care dorinţi şi influenţe din lăuntrul celor ce se unesc
- prin cei plecaţi în alte adunări
- prin împlinirea dorinţelor firii lor pământeşti
- prin împlinirea dorinţelor păcatului
(ispite neânfrânate)

- prin împlinirea ispitei, săvârşirea păcatului
- prin ispita frumuseţii de afară, fără a se cerceta frumuseţea sufletului
- prin nepotriviri de caractere
- prin poziţia socială, rangul
- prin bogăţia pământească
- prin calităţi prezentative dar, făţarnice
- prin învăţături străine de Adevăr

Dumnezeu ne vrea cu gelozie pentru Sine. Dumnezeu nu vrea ca omenirea să se piardă, ci cu toţii să se mântuiască. Dumnezeu cel Blând, desăvârşit în Sfinţenie, ne oferă mântuirea în dar şi fericirea în Domnul Iisus Hristos Cel Crucificat şi înviat din morţi. Satana zice: - De ce vrei să primeşti, şi ce poate să-ţi dea un spânzurat pe cruce? Slăbiciunea morţii - zic ei - dar noi credem în Invierea şi suntem fii ai Invierii. Suntem născuţi a doua oară, duhovniceşte prin har la Jertfa Crucii de pe Golgota unde la la picioare, am îngenunchiat povara firii şi împreună cu Hristosu Cel Înviat, am înviat şi noi. El ne oferă Daruri Veşnice. Dumnezeu lucrează cu Duhul Său în Biserică şi Adunare, la sufletul fiecăruia, împărţind Darurile Harului Său,
- în Iisus Hristos Mîntuitorul,
- prin darurile Crucii Mîntuitorului,
- prin Duhul Sfânt - Sfinţitorul,
- prin moştenirea vieţii veşnice,
- prin râvna Oastei Domnului,
- prin Lucrarea harică de sfinţire, neprihănire şi desăvârşire în Hristos Domnul - prin darurile duhovniceşti şi ale Împărăţiei Domnului Iisus,
- prin frumuseţea şi bogăţia sufletească,
- prin legătura părtăşiei şi dragostei frăţeşti,
- prin bucuria, pacea în Hristos Domnul,
- prin rugăciuni şi viaţă neprihănită,
- prin milostenie, statornice în credinţă,
- prin ascultare, împlinire şi hărnicie cu Hristos Domnul prin Duhul Sfânt...

Cine ascultă de Domnul și trăiește în neprihănirea Lui, nu ascultă glasul străin al neamurilor nepocăite, al diavolului și al lumii. Nici firea cu ispitele și păcatul nu au ce căuta în viața duhovnicească mereu înnoitoare prin Har Divin.
Cine vrea să împace și pe Dumnezeu și lumea, a căzut din Har și devine mai rău decât un necredincios. ”Cine deci va voi să se facă prieten cu lumea se face vrăjmaș cu Dumnezeu” (Iacov 4, 4).

„Fă să răsară peste noi Lumina Fetei Tale Doamne! (Psalm 4,6-8 ).
Tu-mi dai mai multă bucurie în inimă decât au ei când li se înmulţeşte rodul grâului şi al vinului.
Eu mă culc şi adorm în pace, căci numai Tu, Doamne, îmi dai liniştea deplină în locuinţa mea”


fr. Cornel Rusu
din cartea "Sfaturi evanghelice pentru tineretul creştin"
(Manuscris)


P.S. Puteţi citi despre viaţa acestui deosebit om al lui Dumnezeu, - aici

Niciun comentariu: