sâmbătă, 6 februarie 2010

Perle duhovnicesti

"Inima care este cu adevărat bună şi credincioasă, nu va scoate din ea nimic din obligaţie, nici din interes, nici din duh de ceartă, nici din slavă deşartă şi din ambiţie firească, ci va scoate din lacrimi, din jertfe, din iubire, din tăcere, din străfundurile ei curate, – totul.
De aceea tot ce iese dintr o astfel de inimă, va pătrunde şi în inimile altora mişcându le. Fiindcă inimile omeneşti au între ele un alt grai decât buzele. Doamne,ne da acest grai şi acest auz. Amin.

(din cartea "Calea bunului urmaş", de Traian Dorz)


"Om
ule, teme-te de Dumnezeu şi de Judecata Lui cea dreaptă şi nu face nimănui rău cu nici un cuvânt.
Nu fi cu o inimă necinstită şi rea, învinuind şi pârând pe cineva.
Nu învinui şi, mai ales, nu pârâ pe nedrept, răstămăcind spusele cuiva, ca să-i faci rău, căci te va bate Dumnezeu şi pe tine şi pe urmaşii tăi, cum i-a bătut pe cei ce-L învinuiau pe Mântuitorul cel Nevinovat şi pe urmaşii urmaşilor lor prin toată istoria până azi."

(din cartea "Piatra Scumpă", pag. 87, de Traian Dorz)

"Suflete chemat de Cuvîntul şi de dragostea lui Hristos, ieşi îndată şi tu şi pleacă-te spre El. Nu te înspăimînta de nimic. Nu te împiedica de nimic. Nu te îndoi de nimic. Spune şi tu ca David, psalmistul Domnului: Chiar dacă aş trece prin valea umbrei morţii, nu mă tem (Ps. 23,4). Chiar dacă o oştire ar tăbărî împotriva mea, inima mea tot nu s-ar teme (Ps. 27,3). Chiar dacă s-ar clătina munţii în inima mărilor, chiar o mie să cadă alături de mine şi zece mii la dreapta mea, eu tot mă încred în Tine... şi nu mă tem (Ps. 91,7)"
"Dacă plîngi
pentru pentru lucrurile pămînteşti, suflete drag, nu mai plînge! Nu merită să plîngi pentru ele. Curînd, şi aşa, ai să le laşi pe toate. Şi dacă încă nu te-au părăsit ele pe tine, ai să le părărseşti tu pe ele foarte curînd. Nu vezi tu deşertăciunea tuturor acestora? Şi chiar a vieţii alipită numai de ele? Dacă plîngi pentru lucrurile cereşti, tot nu mai plînge. Ridică-ţi ochii, iată, în faţa ta este Iisus cel Viu, gata să-ţi dea nespus mai mult decît ceri şi nădăjduieşti tu (Ef. 3;20-21)"

(din cartea "Răsplata ascultării", pag. 142 şi 180
, de Traian Dorz)

"Să nu ne ascundem de datoriile noastre faţă de poporul nostru, faţă de Adunarea noastră şi faţă de Dumnezeul nostru!... Să nu ne ascundem de datoriile noastre faţă de înaintaşii noştri, nici faţă de mai-marii noştri, nici faţă de munca de unde ne primim pâinea pentru noi şi pentru ai noştri..., căci peste astfel de ascunzişuri poate veni oricând pedeapsa lui Dumnezeu!

(din cartea "Garanţia Veşnică",
de Traian Dorz)"Tot ce ne cere Dumnezeu să facem pentru El, doreşte să facem cu bucurie şi din toată inima (Col 3,23).
Şi orice facem pentru semenii noştri să fie tot aşa.
Căci de ceea ce nu-I putem da Lui şi alor Lui cu bucurie, El se lipseşte cu întristare şi ne lasă, plecînd însetat şi trist.
Atunci, fie vasul nostru cît de plin, în zadar este tot ce avem..."

(din cartea "Eterna Iubire", pag. 15-16, de Traian Dorz)


"Mulţi o
ameni nu-şi ridică ochii niciodată în sus. Nici cu admiraţie pentru minunatele lucrări ale Domnului, nici cu mulţumire şi recunoştinţă pentru darurile Sale, nici cu căinţă şi rugăciune pentru păcatele lor. Aceştia nu văd niciodată cerul. Fiindcă cerul nu se poate vedea decît atunci cînt te uiţi spre Dumnezeu. Cînd te ridici spre El!"

(din cartea "Hristos Izvorul nostru", pag. 155
,
de Traian Dorz)


Niciun comentariu: