sâmbătă, 6 iunie 2009

CITIŢI BIBLIA!!!


De câte ori citesc în cărţile părintelui Iosif Trifa şi mă gândesc la dorinţa lui arzătoare ca oamenii să citească Biblia, mă văd aşa de vinovat, nu numai că nu urmez dorinţa lui de a „striga” ca oamenii să citească Biblia, dar nici eu nu reuşesc să-mi rezerv suficient timp pentru a citi şi medita la voia Lui Dumnezeu din Sfânta Scriptură.
Iubiţi fraţi şi iubite surori, să ne întrebăm: cât timp ne rămâne în fiecare zi să citim Scriptura şi cât încurajăm şi pe alţii să facă lucrul acesta? Să ne autoevaluăm ca să vedem dacă Biblia este „cartea” cea mai iubită de noi, aşa cum era pentru părintele Iosif Trifa.
Dacă trăim aceste vremuri grele şi ne simţim cu toţii slăbiţi şi descurajaţi, cred că motivul principal este că ne rămâne puţin timp să citim „Scrisoarea de dragoste ”a Lui Dumnezeu pentru noi.
Ultimile statistici arată că tot mai puţini copiii, tineri şi oameni în vârstă citesc o carte. Românii şi-au pierdut plăcerea de a deschide şi citi o carte. Dacă aşa stau lucrurile, mă întreb câţi dintre noi mai deschidem zilnic Scriptura ca să-L cunoaştem pe Dumnezeu.
Dacă citim Evanghelia După Ioan Cap. 1 vers. 1 şi 2, vom vedea că nu putem să-L cunoaştem şi să-L avem pe Hristos din belşug dacă nu citim Biblia, pentru că El este Cuvântul Întrupat.
Dacă El este Cuvântul, să ne întrebăm cât stăm cu El, cât căutăm
să-L cunoaştem pe El, Hristos- Cuvântul.
Pentru a întări cele scrise până aici, aş îndrăzni să vă sugerez să citim şi să recitim cartea „Biblia, cartea Vieţii” scrisă de părintele Iosif Trifa. Vom redescoperi Glasul Profetului, repetând de atâtea ori şi atât de apăsat, de a citi Sfânta Scriptură. Doamne, cu câtă dragoste şi dăruire a jertfit părintele totul ca oamenii din poporul nostru să citească Sfânta Scriptură!
Dragii mei, cred că a sosit vremea să ne întoarcem cu toată dragostea la acest Glas, la acest îndemn, la această poruncă plină de elan şi de putere a părinteui nostru drag.
Cred că Îl iubim pe Hristos, pe părintele Iosif şi Oastea Domnului atât cât facem voia Domnului Iisus descoperită citind din Biblie.
Părintele scria din propria experienţă despre un mare adevăr: ,,cu cât sapi mai adânc în Cuvânt, cu atât descoperi lucruri şi taine mai mari şi mai frumoase.”
Nu ştiu care au fost ultimile taine noi pe care şi tu şi eu le-am descoperit din Cuvântul Lui Dumnezeu, dar mă rog Domnului ca ,poate chiar acum, să putem lăsa de-o parte totul, să luăm Scriptura şi să citim măcar un capitol fără să fim întrerupţi, să stăm în linişte ca să ,,auzim” vocea Lui, să vedem ce îndemnuri are pentru sufletul nostru.
Ştiu că vom fi ispitiţi să spunem că nu avem timp, dar aş vrea să ne gândim cât timp dintr-o zi, din cele 24 de ore, dedicăm pentru lucrurile firii pământeşti şi cât rămâne pentru cele duhovniceşti. Ne întoarcem acasă de la şcoală, sau de la facultate, sau de la serviciu şi… ce facem? Unii dintre cei mai tineri vom deschide computerul pentru a verifica mesajele, apoi întârziem ceva mai mult timp vorbind pe messenger cu unul sau altul, mai accesăm un program de pe internet, şi… timpul trece. Alţii dintre noi poate că deschidem radioul sau televizorul pentru a afla noile ştiri, şi…timpul trece, apoi simţim că suntem foarte obosiţi şi avem nevoie de odihna binemeritată.
Aş dori să observăm că vremea în care trăim ne oferă foarte multe activităţi care ne consumă tot timpul. Poate nu ne regăsim în niciuna din situaţiile de mai sus, dar e sigur că facem ceva în fiecare zi, în fiecare ceas, în fiecare minut şi recunoaştem că suntem neputincioşi, că nu mai avem timp.
Haideţi să încercăm să vedem ce putem anula din rutina fiecărei zile ca să-I dăruim timp Domnului răspunzând la acest „Glas de profet” de peste vremuri: CITIŢI BIBLIA!!!
Dacă popoarele din Vechiul Testament au avut biruinţe şi binecuvântări, se datorează faptului că, la vremea potrivită, Dumnezeu a dăruit oameni care să arate popoarelor de atunci că biruinţele şi salvarea vor veni doar când oamenii se vor întoarce la „Legea Domnului”, la Sfânta Scriptură.
Cu mai mult timp în urmă, Iosua scria pentru popor: „Cartea aceasta a legii să nu se depărteze de gura ta, cugetă asupra ei zi şi noapte căutând să faci tot ce este scris în ea căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale şi atunci vei lucra cu înţelepciune.” Iosua 1:8
Iosua a văzut salvarea poporului şi biruinţa lui numai prin întoarcerea la „Cartea legii”.
Părintele nostru drag, Iosif Trifa, a văzut şi el în vremea lui că salvarea poporului nostru şi biruinţa lui vor veni numai dacă oamenii se întorc la Biblie.
Trăim azi o vreme când cred că salvarea şi biruinţa poporului şi a Oastei Domnului nu va veni din nici o parte decât tot dacă ascultăm şi reluăm, poate mai apăsat, glasul Profetului Drag, îndemnul lui stăruitor:
„Citiţi Biblia!”.
Doamne, ajută-ne să ne întoarcem cu toţii, de la mic la mare, la strigătul profeţilor Tăi de a citi Sfânta Scriptură, şi dă-ne putere prin Duhul Sfânt ca să înţelegem Adevărul Sfânt din Cuvânt ca să-l aplicăm în viaţa noastră spre slava Ta. Amin!
„Cercetaţi Scripturile pentru că în ele socotiţi că aveţi viaţa veşnică, dar tocmai ele mărturisesc despre Mine.” Ioan 5:39
Amin

Sursa: Foaie duhovnicească de trezire sufletească “Viaţa Crestină” - Snagov – 2008 – la Naşterea Domnului -

Niciun comentariu: