luni, 5 octombrie 2009

Caut pe fraţii mei - Facerea, 37: 12 -36Depărtaţi eram de casă şi cu sufletul st
ingher,
când pentru fiecare, strigare s-a făcut în
cer.
A răspuns atunci smerit, Fiul Dragostei Divine:
- În sulul cărţii este scris, trimite-Mă p
e Mine!

Asemeni Lui, a fost şi Iosif, răspunuzâ
nd de-ndată
chemării tatălui său drag: - Aici sunt,
mă duc tată!
Acelaş dor puternic ne frământă pe amâ
ndoi,
de când la Sichem, fraţii, s-au dus cu a
le noastre oi.

Israel i-a zis lui Iosif: ,,Du-te către fraţii tăi
Vezi de-s sănătoşi cu toţii când pasc oile prin văi..."

Iosif a plecat în grabă ascultând de ta
tăl lui
Părăsind pe totdeauna Valea Hebronului.

Ce cauti in camp copile, singur? Pe unde ratacesti?
intreaba-un om pe Iosif. Si-al cui fiu d
rag tu esti?
- Sunt fiul lui Israel, si caut pe fratii mei. De stii,
sa-mi spui, unde au dus ei turma din vaile pustii?

"- Haidem la Dotain" au zis, este mai multă mâncare!
- Mulţumţesc! îi spuse Iosif şi, se pierdu în zare,
alergând cu doru-n suflet şi cu iubirea
în cânt,
de-l vedeai, spuneai că-i înger şi nu om de pe pământ.


Dar la fel cum lumea nu a dorit ca să-L primească,
pe Cel trimis de Dumnezeu, din slava cea c
erească,
şi gând rău I-au pus zicând:- Iată-l pe moştenitorul!
veniţi să îl omorâm, căci nu-i El Mântui
torul

Aşa au zis şi despre Iosif văzându-l pe
cale
fraţii lui: - Să-l omorâm, ascunzând urmele sale
este doar un visător şi pe toţi ne umile
şte
când el, tatălui nostru, tot ce facem pove
steşte.

Să-l omorâm, să nu-l mai lăsăm să se întoarcă viu.
Să scăpăm de el aruncându-l în puţul ce
l pustiu.
Vom spune toţi că l-am găsit sâşiat de o fiară
şi astfel vom scăpa de griji, de vise şi oc
ară.

Auzind însă acestea, Ruben, fratele voinic
Mijloci să nu-l omoare pe flăcaul cel mai mic.
Să nu verse scumpu-i sânge peste praful de pe drum.
Şi-ndreptându-şi ochii-n zare, vrând prin lacrimi oarecum

Inima din piept să-i zburde irizând iubiri de jar,
Îşi clădi sfios prin vorbe al iubirii scump "
nectar"...
Conducând priviri de ceaţă înălţând pieziş o mână
Spuse grabnic tuturora: "Aruncaţi-l în fântână"!

Spuse dar Ruben aceasta cu gandul sa il scape
pe Iosif din crunta moarte ce ii era a
proape
apoi la tatal sau sa poata a-l trimite iara
ajungand la ei flacaul,in put il aruncara.

Dar mai întâi l-au dezbrăcat de haina lui aleasă
În puţu-adânc l-au aruncat nemaiputâ
nd să iasă...
Apoi, pe iarbă, au mâncat uitându-se în zare..
Şi iată c-au văzut venind o caravană ma
re...

Ce se-ndrepta înspre Egipt. Şi Iuda spuse: "Iată,
Pe Iosif să nu-l omorâm căci frate ni-e
de tată.
Să-l vindem, căci din Galaad o caravană vine,
Şi-om câştiga arginţi pe el."
Şi toţi au
spus: "E bine!"

Când Ruben s-a întors la puţ privi în gol şi plânse
Îşi rupse hainele bucăţi căci inima-i se frânse.
S-a-ntors la fraţii săi zicând:,,- Băiatul nu mai este!...”
Dar fraţii lui îi ticluiau o mincinoasă veste:

Au prins un ied şi l-au tăiat stropind cu
sânge haina
Minţind prea bine şi-ascunzând să n-a
fle nimeni taina.
Au dus la tatăl lor, bătrânul, haina cea cu
sânge...
Dar Iacov a recunoscut-o şi-a-nceput a plânge...

Cu plânsu-n gene întrerupt venit-au ş
i copiii
Să-l mângâie pe tatăl lor de jugul despă
rţirii
Dar el, aceasta nu-şi dorea, ci vru' deg
rab să plece
În locuinţa morţilor, pe Iosif, a-l petrece.

Iar cei din Madian, l-au dus pe Iosif in Egipt
Şi l-au vândut lui Putifar, al gărzii com
andant...
Şi-aici, în casa unui dregător de Faraon ales
Iosif slujea lui pe cât putea de des...


...

O, fraţi iubiţi şi dragi surori ce-aţi cunoscut iubirea,
Să fiţi ca Iosif când vă-ncearcă dorul şi
mâhnirea!
Candoare să vă fie-n gând şi-n orice sim
ţăminte,
Iertarea grabnic dăruiţi în dragostea
fierbinte!

Amin!

P.S. Aceaste versuri sunt doar o parte dintr-un intreg...aştept, ştiu că şi tu mai ai ceva de spus....Aici, dar si aici am trecut deja la versificarea ultimei părţi a vieţii lui Iosif: " 6. Îmbrăţişarea dragostei - Facerea: 45 "
Cine mai adaugă un vers, o strofă..... ( aici citiţi în Sfânta Scriptură)

Niciun comentariu: