sâmbătă, 11 decembrie 2010

Să ne rugăm împreună...

În Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh
Amin.

Iisus Hristos
Marele nostru Dumnezeu şi Îmăratul nostru Biruitor,
Slavă veşnică Ţie...

Pentru că Tu ai părăsit Tronul Slavei Eterne
            pe care o aveai dinainte de Veşnicii
            la Tatăl Tău şi Dumnezeul nostru
            prefăcându-Te un Miel
            şi venind în mijlocul lupilor
            ne-ai răscumpărat cu Sângele Tău Nevinovat
            pe noi cei vinovaţi.

Şi pentru că ai primit să dai, din iubire,
            Slava ta pentru ocara noastră,
            Măreţia Ta pentru înjosirea noastră,
            Nevinovăţia Ta pentru păcătoşenia noastră,
Slobozenia Ta pentru robia noastră
şi Preţul Tău pentru răscumpărarea noastră
-         Tu, Cel Sfânt, pentru noi, cei păcătoşi.

 Şi pentru că, înarmat numai cu răbdarea şi nevinovăţia Ta
            ai mers împotriva vrăjmaşului satana
            plin de cruzime şi de nelegiuire
            şi primind lupta cu el şi cu toate puterile lui
            l-ai zdrobit prin Jertfa Crucii Tale
şi astfel ne-ai izbăvit pe noi,
cei ce zăceam apăsaţi de călcâiul lui
fără nici o nădejde decât a Ta.

Şi pentru că biruind pe ucigaşul nostru
            ne-ai dat nouă izbăvirea
ci, făcându-ne părtaşi la biruinţa Ta,
ne-ai dat şi nouă putere să-l biruim în Numele Tău
ca să fim apoi părtaşi la Învierea Ta,
la Împărăţia Ta, la Slava ta
şi la Cununa Ta Nemuritoare şi strălucită.

Slavă veşnică Ţie,
Împăratul nostru Biruitor şi Marele nostru Dumnezeu,
Iisus Hristos!   

Traian Dorz
din volumul "Lupta cea Bună" 
Cugetări Nemuritoare, Caietul 19

Niciun comentariu: