vineri, 10 decembrie 2010

COLIND DE IUBIRE ( creaţie colectivă )


Vine iar Crăciunul cu fiori de stele,
cu miros de gheaţă şi cu gând de pace.
Noi pornim colinda-n munţi şi în vâlcele...
Visători spre ieslea unde noaptea tace.

Se opreşte Cerul să asculte cântul,
Încă fără rimă, împletit în grabă:
Astăzi într-o iesle s-a născut Cuvântul
Lerui ler!
răsună pe o floare dalbă.

Îngeri iar coboară!... Se umple văzduhul
De fiorul sfânt al dorului de pace.
De-o iubire-arzândă ne tresaltă duhul...
Inima, o iesle caldă se preface.

Inimi lângă inimi murmurăm colindă
Să-ncălzim grăjduţul aprinzând iubirea.
Luminează steaua ieslea s-o cuprindă...
Pentru noi începe astăzi Mântuirea!

Inima ni-i Cerul, chipul ne e soare,
Pierdută-i privirea-n edenice splendori,
Astăzi Maica Sfantă naşte dallbă Floare,
Unică şi sfântă-n feerice candori.

Nu-s nici mag, nici înger, nici păstor în vale
N-am adus ca daruri smirnă sau tămâie,
Dar Te vreau în suflet pe-a Vieţii Cale,
Nu ’ntr-o iesle rece dorul să-Ţi rămâie.

... Să poți crește-n mine, drag Copil, Iisuse,
Dă-mi aripi de cântec albe ca lumina
Ce din fir de raze sfânt veşmânt ţesuse
Sufletului haina pentru todeauna.

...Şaluri de iubire să-Ţi fie drag colind,
Bucuria noastră ce prin cânt grăieşte
Hai lerui ler pe la ferestre aburind
De iubirea caldă care Te primeşte.

Iată, iată steaua, strălucind în noapte
Îngerii colindă... Vine Salvatorul!...
Pregătiţi-I calde inimi să adaste
Căci de-atâtea veacuri, azi, sfârşeşte dorul!

Se-nalţă pământul să atingă Cerul,
Ce azi se coboară să-l îmbrăţişeze,
Răspândind fioruri, dezlegând misterul
Dragostei ce-n inimi Pruncul vrea s-aşeze.

„Amin!” spune Cerul, tu omule ce spui,
Putea-vei în piept să cuprinzi necuprinsul?
Lărgeşte-al tău suflet, ca în el să îţi pui
Iubirea din iesle sfinţând tot întinsul.

Amin!” spune Maica prin ploaia de lacrimi
Privind înspre ceruri cum pâlpâie zarea...
Tresare Cuvântul, o, lume de patimi
Priveşte spre iesle, acolo e Calea!

Amin!”
spun şi magii cu daruri divine
Aduse-n grăjduţul cu ieslea-i de soare...
Doar unul rămase pe căi mai străine
Să-mpartă din daruri acelui ce n-are...

,,Amin!" spun păstorii în cânturi senine,
Şi-un gând e-omenirea, sclipind larg în zare
Suave surâsuri de taine preapline,
Că-n suflet le este, ca-n Cer, Sărbătoare!

Şi-n inima noastră e Cerul cu stele,
Lumina aprinsă din ziua întâie,
Ce blând se răsfrânge din munţi spre vâlcele,
Spre tainice-adâncuri, ca-n ea să rămâie.

A venit Crăciunul cu fiori de stele,
,,Colind de iubire" e-a noastră cântare
Versurile-s ninse, poartă-argint în ele
Hristos azi se naşte!...Veniţi la-nchinare!


Iată autorii: Ana, Cati, Estera, Nuţi, Jeni, Simona, Nicoleta, Mariana, Sorin M. , Cătălin

Iată că am ajuns la final cu acest colind de iubire! Fiţi binecuvântaţi pentru argintul din ele şi pentru iubirea din sufletele voastre! Vă îmbrăţişez cu dor , strâns, strâns, pentru a încălzi Pruncul cu iubirea noastră. ( Mariana )

Niciun comentariu: