luni, 21 iunie 2010

Să ne rugăm împreună...


"Slavă veşnică Ţie, Căpetenia şi Desăvârşirea credinţei noastre, Iisuse Hris­toase, slavă Ţie! Îţi mulţumim pentru pilda şi puterea pe care ne-ai dat-o să privim totul ca şi Tine. Îţi mulţumim pentru toţi acei mari oameni ai Tăi care au stat în faţa crucii şi în faţa morţii asemenea Ţie şi au biruit asemenea Ţie. Ajută-ne şi pe noi să putem face la fel când vom fi în împrejurări asemănătoare. Amin." ( 6 Mai)

"Slavă veşnică Ţie, binecuvântatul şi iubitorul purtător de grijă al Lucrării şi Bisericii Tale! Te rugăm, ajută lucrătorilor ei să fie tot mai sfinţi în purtările lor şi mai înţelepţi în vorbirile lor, ca, Lucrarea Ta, care creşte prin Duhul Tău, să-i poată privi totdeauna cu cinste şi cu ascultare. Dar când unii nu înţeleg acest lucru, Te rugăm să-i sileşti să înţeleagă.
Când totuşi nu vor vrea, înlocuieşte-i, Doamne, ca să nu împiedice mersul înainte al Lucrării Tale. Şi dă-i Bisericii Tale înaintaşi vrednici de ea şi de Tine. Amin." ( 7 Mai)

"Slavă veşnică Ţie, Marele nostru Dumnezeu şi Mântuitor, Care Ţi-ai dat viaţa nu numai pentru cei dintâi, ci şi pentru cei din urmă! Nu numai pentru apostolii Tăi, ci şi pentru noi care am crezut în Tine prin cuvântul lor . Fii binecuvântat, Iisuse Doamne, pentru toţi acei ucenici ai Tăi ale căror cuvinte şi viaţă au adus şi-i vor aduce şi pe alţii la Tine!
Să fii binecuvântat mai ales pentru aceia ale căror cuvinte ne-au adus şi pe noi în Oastea Ta!
Te rugăm să-i binecuvântezi cu o răsplată veşnică pentru toată lucrarea lor în care au suferit atât de mult pentru Tine şi pentru noi. Amin." ( 8 Mai)

Traian Dorz
din Hristos, Pâinea noastră zilnică

Niciun comentariu: