vineri, 4 iunie 2010

Traian Dorz - Psalmistul Luminii

Lumina veşniciei noastre

Lumina veşniciei noastre,

de mări de slăvi înconjurat,
Iubitul sufletului nostru,
I i s u s , fii
binecuvântat!

Tu ne-ai umplut întregul suflet
cu-atât belşug de cer, încât
nici ochii ce ne râd prin lacrimi,

nici graiul nu pot spune cât.

Din ce lumină orbitoare

ai scos lumina pusă-n noi,
de poate-ncape-atâta slavă
în nişte bulgări de noroi?


Cu ce măsură minunată
în inimi ne-ai putut tu
rna
iubiri, cum n-am putut cunoaşte,

simţiri, cum n-am putut visa?

Din ce necunoscute ceruri,
din ce adânci nălţimi de rai,

atâtea noi lumini şi haruri,
şi noi com
ori mereu ne dai?

Prin ce putere neştiută
Tu noi şi noi puteri ne-aduci

de-avem cu-atât mai multă pace,
cu cât purtăm mai multe cruci?

De-atâta sfântă măreţie
ce-n noi, Iisuse-ai coborât,
cât nu-i cântare să cuprindă,
atâta-Ti mulţumim, a
tât!...


Lumină

Lumină ce mi-ai înoit
privirea fericită
când inimii i-ai răsărit
răscrucea fericită

.

Lumină ce mi-ai sărutat
fiinţa mea întreagă
învăluindu-mi-o curat
pe calea cea mai dragă


Lumină ce mi-ai nimicit
gheţarii vieţii mele
şi lacrimile mi-ai sfinţit
unindu-te cu ele.


Lumină care mi-ai atins
a harfei corzi curate
şi către ceruri mi-ai întins
aripi nemăsurate

Lumină ce te ’nalţi slăvit
pe cerul vieţii mele
de mii de ori mai strălucit
ca sori şi luni şi stele.


Lumină, sufletu-mi întreg
ca jertfă Ţi se-nchină
des
ăvârşirea s-o-nţeleg
pătrunde-mă deplină.


Căci te ador, ador, cobori

pe totdeauna-n mine

purificat să mă-nfăşori

nemărginit, în Tine.Lumină-i chipul Tău iubit


Lumină-i chipul Tău iubit
din orice parte-ar fi privit
şi cine-l caută credincios
ajunge şi el luminos.

Tu eşti lumină scump Iisus
în ori şi cine Ţi-e supus.


Frumuseţe-i drumul Tău Curat
pe orice vreme-ar fi umblat

şi cine-l ţine credincios
mereu va fi tot mai frumos
Tu eşti lumină scump Iisus

în ori şi cine Ţi-e supus.


Iubire-i Duhul Tău sfinţit
în orice suflet L-a simţit
şi cine-L poartă credincios
e tot mai de iubit folos

Tu eşti lumină scump Iisus
în ori şi cine Ţi-e supus.


Blândeţe-i glasul Tău cel bun
şi-n cei ce-l fac şi-n cei ce-l spun
şi cine-l duce credincios
e tot mai blând şi mai duios
Tu eşti lumină scump Iisus
în ori şi cine Ţi-e supus.


Sfinţire-i voia Ta mereu
şi-n timp uşor şi-n tim
pul greu
şi cine-o face credincios
tot mai sfinţit va fi-n Hristos
Tu eşti lumină scump Iisus
în ori şi cine Ţi-e supus.Lumina-i zâmbetul iubirii


Lumina-i zâmbetul iubirii

lui Dumnezeu peste pământ
cum Crucea-i Semnul Mântuirii
şi-al unui Veşnic Legământ.

Cât e lumină, este încă
nădejde să te mântuieşti
primind lucrarea cea adâncă
a Tainei ei dumnezeieşti.


Cât încă zâmbetul iubirii
nu s-a întors dinspre pământ
primeşte Semnul mântuirii
şi pune-un veşnic legământ.


Cât Vestea Harului Iertării
din Jertfa Crucii — n-a-ncetat
răspunde-i dragostei chemării
s-ajungi la Dumnezeu iertat.


Cât ochii tăi mai pot să vadă

şi gura mai grăi cuvânt
şi inima-n Hristos să creadă
— Rosteşte-I Sfântul Legământ!...


- versuri de Traian Dorz -

Niciun comentariu: