sâmbătă, 18 iulie 2009

Răspunsurile la etapa a I -a a concursului de cunoştinţe biblice - ,,CINE STIE, CASTIGA!"

1. Cine a aşteptat om şi a întâlnit pe Dumnezeu?
R: La scăldătoarea Vitezda ne spune Sfânta Scriptură că era un slăbănog ce aştepta un om ca să-l împingă în apă , a venit însă Domnul Iisus - "Dumnezeu adevărat din Dumnezeu aevărat" şi l-a vindecat spunându-i
: „Ia-ţi patul tău şi umblă„ ( Ioan 5, 1 -15 )

2. Sub ce nume s-a înfăţişat mai întâi Dumnezeu?
R : „Eu sunt cel ce sunt !”
„ Zis-a iarăşi Moise către Dumnezeu: "Iată, eu mă voi duce la fiii lui Israel şi le voi zice: Dumnezeul părinţilor voştri m-a trimis la voi... Dar de-mi vor zice: Cum Îl cheamă, ce să le spun?" 14. Atunci Dumnezeu a răspuns lui Moise: "Eu sunt Cel ce sunt". Apoi i-a zis: "Aşa să spui fiilor lui Israel: Cel ce este m-a trimis la voi!"
Apoi a zis Dumnezeu iarăşi către Moise: "Aşa să spui fiilor lui Israel: "Domnul Dumnezeul părinţilor noştri, Dumnezeul lui Avraam, Dumnezeul lui Isaac şi Dumnezeul lui Iacov m-a trimis la voi. Acesta este numele Meu pe veci; aceasta este pomenirea Mea din neam în neam!" ( Ieşirea 3 , 13-15)


3. Cine a scris cartea "Faptele Apostolilor"?
R:
Sfântul Luca Evanghelistul, cel care a scris Sfânta Evanghelie, povestind faptele Sfântului Apostol Pavel, care îl şi pomeneşte în epistola către Coloseni, zicând: Închină-se vouă Luca, doctorul cel iubit (IV, 14). Se crede că Sf. Ap. Luca a scris această cronică prin anii 62-63 d.Hr., pe la sfîrşitul celei dintîi detenţii a Sf. Ap. Pavel în Roma. Trebuie spus că Sf. Luca a scris probabil sub directa supraveghere a Sf. Pavel. Cartea nu poate fi plasată mai tîrziu, deoarece nu descrie nici persecuţia creştinilor din Roma sub Nero (64 d.Hr.), nici moartea marelui apostol (68 d.Hr.), şi nici căderea Ierusalimului (70 d.Hr.).
„Cuvântul cel dintâi l-am făcut o, Teofile, despre toate cele ce a început Iisus a face şi a învăţa, 2. Până în ziua în care S-a înălţat la cer, poruncind prin Duhul Sfânt apostolilor pe care i-a ales, 3. Cărora S-a şi înfăţişat pe Sine viu după patima Sa prin multe semne doveditoare, arătându-li-Se timp de patruzeci de zile şi vorbind cele despre împărăţia lui Dumnezeu. „ ( Faptele Apostolilor 1, 1-3)

4. Cine a fost tatăl celor dintâi muzicieni şi cu ce instrumente cântau ei?
R: Iubal, fratele lui Iabal.
„Fratele lui se numea Iubal; acesta este tatăl tuturor celor ce cântă din chitară şi din cimpoi. „
Iubal era dintre urmasii lui Cain ,din fiii lui Lameh si Ada. ( Facera 4, 21)


5. În ce localitate Sf. Ioan Botezătorul a dat cea mai frumoasă mărturie despre Domnul Iisus?
R: În Betabara ,dincolo de Iordan

Cel care vine după mine, Care înainte de mine a fost şi Căruia eu nu sunt vrednic să-I dezleg cureaua încălţămintei. Acestea se petreceau în Betabara, dincolo de Iordan, unde boteza Ioan. „ ( Ioan 1. 26-28)

6. Ce înseamnă numele primei femei - Eva?

R: Eva inseamna „viata„
"Şi a pus Adam femeii sale numele Eva, adică viaţă, pentru că ea era să fie mama tuturor celor vii." (Facerea 3, 20)


7. Când a flămânzit pâinea?
R: Indiciu arăta clar că Domnul Iisus este pâinea care a coborât din cer, iar răspunsul la întrebare este:

"Atunci Iisus a fost dus de Duhul în pustiu, ca să fie ispitit de către diavolul. Şi după ce a postit patruzeci de zile şi patruzeci de nopţi, la urmă a flămânzit. Şi apropiindu-se, ispititorul a zis către El: De eşti Tu Fiul lui Dumnezeu, zi ca pietrele acestea să se facă pâini.Iar El, răspunzând, a zis: Scris este: "Nu numai cu pâine va trăi omul, ci cu tot cuvântul care iese din gura lui Dumnezeu" ( Matei 4, 1 - 4)

8. Ce se află în cer făcut de mâna omului?
R: Rănile Domnului Iisus

"Iar Toma, unul din cei doisprezece, cel numit Geamănul, nu era cu ei când a venit Iisus.Deci au zis lui ceilalţi ucenici: Am văzut pe Domnul! Dar el le-a zis: Dacă nu voi vedea, în mâinile Lui, semnul cuielor, şi dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor, şi dacă nu voi pune mâna mea în coasta Lui, nu voi crede.i după opt zile, ucenicii Lui erau iarăşi înăuntru, şi Toma, împreună cu ei. Şi a venit Iisus, uşile fiind încuiate, şi a stat în mijloc şi a zis: Pace vouă! Apoi a zis lui Toma: Adu degetul tău încoace şi vezi mâinile Mele şi adu mâna ta şi o pune în coasta Mea şi nu fi necredincios ci credincios. A răspuns Toma şi I-a zis: Domnul meu şi Dumnezeul meu!" ( Ioan 20, 24-28)

„Atunci voi vărsa peste casa lui David şi peste locuitorii Ierusalimului duh de milostivire şi de rugăciune, şi îşi vor aţinti privirile înspre Mine, pe Care ei L-au străpuns şi vor face plângere asupra Lui, cum se face pentru un fiu unul născut şi-L vor jeli ca pe cel întâi născut. „ ( Zaharia 12, 10 )


9. Cine a murit pentru o minciună?
R: Anania si Safira ( Faptele Apostolilor 5, 1-10)


10. Când a vorbit măgarul?
R: „Iar asina, văzând pe îngerul Domnului, s-a culcat sub Valaam. Atunci s-a mâniat Valaam şi a început să bată asina cu toiagul. Dar Domnul a deschis gura asinei şi aceasta a zis către Valaam: "Ce ţi-am făcut eu, de mă baţi acum pentru a treia oară?" Şi Valaam a zis către asină: "Pentru că ţi-ai râs de mine; de aş fi avut în mână o sabie, te-aş fi ucis aici pe loc". Răspuns-a asina lui Valaam: "Au nu sunt eu asina ta, pe care ai umblat din tinereţile tale şi până în ziua aceasta? Avut-am oare deprinderea de a mă purta aşa cu tine?" Şi el a zis: "Nu!" ( Numeri 22, 27-30)

11. Ce smulge Dumnezeu din rădăcină?
R: „Iar El, răspunzând, a zis: Orice răsad pe care nu l-a sădit Tatăl Meu cel ceresc, va fi smuls din rădăcină. „ (Matei 15 , 13)

12. Cum se numea robul marelui preot, căruia Sf. Petru i-a tăiat urechea, şi care ureche?

Niciun comentariu: