joi, 27 august 2009

Sfaturi primite şi iar la semeni răspândite ( XIII )

- ”Nu lucraţi uşuratic, nu umblaţi oricum şi nu vorbiţi orice, dacă spuneţi că vă temeţi de Dumnezeu şi dacă vă numiţi lucrători ai Lui. Nu călcaţi în picioare sufletele. Nu dispreţuiţi tineretul. Nu batjocoriţi femeile. Nu jigniţi fraţii. Nu vă îngâmfaţi faţă de nimeni. Nu vă socotiţi cei mai vrednici. Nu vă lăudaţi cu meritele voastre, chiar dacă le aveţi. Nu vă socotiţi stăpânii adunării. Dacă aţi suferit şi aţi muncit pentru o adunare, oare voi aţi câştigat-o - sau Hristos? Oare voi aţi murit pentru ea - ori El? Oare a voastră este - ori a Lui? Oare dacă n-aţi fi voi ar pieri ea, ori dacă n-ar fi Hristos?
Lucrarea lui Dumnezeu nu este distracţie religioasă, ci este cruce, muncă şi jertfă cutremurătoare şi plină de răspundere. Cel care nu poate umbla curat şi serios - acela să stea acasă. Treziţii pe cei uşuratici şi nu vă mulţumiţi numai să cântaţi, ca să nu ajungeţi numai să plângeţi!
Cine nu-i în stare să sufere pentru Hristos, să nu vorbească de El. Şi cine nu poate să se supună cu ascultare rânduielilor Lucrării Domnului, să nu intre în ea. Oricând nu mai poate fi cum trebuie, mai bine să plece pe faţă şi de tot . Nu numai în lucrul Domnului, dar chiar în tot ce face şi la locul său de muncă, să aibă totdeauna trează conştiinţa răspunderii pentru tot ceea ce face şi să lucreze atent, ca pentru Domnul. Cine este neserios, nepăsător, necinstit, nepunctual, acela este mai rău decât un necredincios şi nu poate fi vrednic de nimic.
Fără conştiinţa răspunderii nu poţi fi ostaş al lui Hristos. “ (Traian Dorz - “Dreptarul învăţăturii sănătoase” – capitolul “Despre conştiinţa răspunderii”)
- "Nu-i critica şi nu-i judeca pe ceilalţi oameni – priveşte-l pe fiecare ca pe un înger, îndreptăţeşte-le greşelile şi slăbiciunile lor si osândeşte-te numai pe tine ca pe cel mai rău păcătos. Acesta este primul pas în orice fel de viaţă duhovnicească." ( Din cartea, „Ne vorbeşte Părintele Serafim Rose. Scrisori misionare”,
Editura Bunavestire, 2003 )
- " Nu vrei sa pătimeşti? Înseamnă că nu vrei să urci. Dacă cineva nu vrea să îndure necazurile, atunci să nu îndrăznească să ceară har de la Dumnezeu....roagă-te cu osârdie Domnului, ca să-ţi poată deschide porţile Luminii. Nimeni nu poate să înţeleagă Adevărul, dacă nu i se dăruieşte înţelegerea de către Dumnezeu Însuşi, Care a descoperit-o fiecăruia dintre cei ce L-au căutat cu rugăciune şi dragoste." ( Părintele Iosif Isihastul )
- "Vorbeşte numai ce ştii bine că este aşa. Întâi cercetează bine dacă un lucru nu ştii sigur că este aşa sau altfel şi apoi îl rosteşte cu gura ta. Nu cumva cineva să te prindă cu un cuvânt pe dos, căci din pricina acestuia va lepăda toată vorbirea ta....
Vorbeşte altora ceea ce tu însuţi trăieşti. Şi nu căuta să mături în faţa porţii vecinului tău câtă vreme la tine este nemăturat.
Întâi fii tu, apoi cere altora să fie. Întâi fă tu, apoi cere altora să facă. Altfel nimeni nu te va crede serios - ci toţi te vor vedea că eşti doar un flecar" ( Traian Dorz )
- Nu te opri niciodată la faţa unui vorbitor - ci mergi până la glasul lui.
Si du-te, pe glasul lui, până la inima din care iese acest glas - pentru că este scris: din prisosul inimii grăieşte gura.
Şi numai dacă în inima aceea vei vedea cele şapte stele, cele şapte virtuţi, cele şapte roade ale Duhului Sfânt - abia atunci să asculţi ce grăieşte.
Şi să crezi ce asculţi." ( Traian Dorz )
- În viaţă, nu este important doar sa obţii, ci şi cum obţii! Sunt oameni care vor să aibă mai mult şi, atunci muncesc fără tihnă. Alţi, însă, fură, gândindu-se mereu cum să fugă de muncă şi să înşele. Aceştia, păcătoşii, singuri se înşală, fiindcă nu este totul să ai un lucru; contează şi cum l-ai obţinut!
În cele trecătoare, nu poţi deveni bogat decât sărăcind pe altul.
În cele duhovniceşti, nu poţi deveni bogat decat îmbogăţind pe altul.
- "Smerenia este temelia tuturor virtuţilor evanghelice. Ea este atât de trebuincioasă pentru mântuire, cum este respiraţia pentru viaţa omului. Toţi sfinţii prin diferite căi s-au mântuit, dar fără smerenie nimeni nu s-a mântuit şi nici nu poate să se mântuiască. De aceea, tot cel ce vrea să se mântuiască, trebuie să se socotească din toată inima înaintea lui Dumnezeu, ca cel mai de pe urmă între oameni şi pentru orice păcat să se condamne pe sine, iar nu pe alţii" ( Sfantul Paisie de la Neamt (Velicicovski))
- Când începi un lucru, să nu te laşi până nu-l sfârşeşti. Neterminarea lui dă senzaţia de neputinţă.
Nu zice "vreau să pot", ci "pot". Totul se poate. Dacă vei spune mereu "nu pot", vei deveni într-adevăr un neputincios.
Nu rosti cuvântul "imposibil". Ce nu poţi face, roagă pe Dumnezeu, şi dacă e după voia Lui, imposibilul va deveni posibil.
- De multe ori ne întrebăm:
De ce Dumnezeu nu ne răspunde?
De ce Dumnezeu păstrează uneori tăcerea?
Mulţi ne-am dori ca Dumnezeu să ne răspundă ceea ce dorim noi să auzim... Dar nu este aşa.
Dumnezeu ne răspunde chiar şi prin tăcere!
Trebuie să învăţăm să ascultăm.
Tăcerea Lui divină este menită să ne spună, fără cuvinte, că El ştie ce face.
Şi în tăcerea Sa ne spune cu iubire:
AI ÎNCREDERE ÎN MINE... !
- Să avem în fiecare dimineaţă o inimă smerită şi un gând curat: să facem totul pentru Dumnezeu, nu din interes egoist, nu de ochii oamenilor.


Sfaturi primite şi iar la semeni răspândite ( I )
Sfaturi primite şi iar la semeni răspândite ( II )
Sfaturi primite şi iar la semeni răspândite ( III )
Sfaturi primite şi iar la semeni răspândite ( IV )
Sfaturi primite şi iar la semeni răspândite ( V )
Sfaturi primite şi iar la semeni răspândite ( VI )
Sfaturi primite şi iar la semeni răspândite ( VII )
Sfaturi primite şi iar la semeni răspândite ( VIII )
Sfaturi primite şi iar la semeni răspândite ( IX )
Sfaturi primite şi iar la semeni răspândite ( X)
Sfaturi primite şi iar la semeni răspândite ( XI )
Sfaturi primite şi iar la semeni răspândite ( XII )

Niciun comentariu: