miercuri, 12 august 2009

Sfaturi primite şi iar la semeni răspândite ( XII )

- " Între îndemnul "Bucuraţi-vă!", şi bucuria reală, nemijlocită, există o prăpastie adâncă.
Mulţi tineri mărturisesc absenţa unui sentiment deosebit care să-i însufleţească în noaptea Sf. Paşti. Îi vezi în delir la un concert rock; participând însă nedumeriţi şi aproape indiferenţi la slujba Învierii!
Ar fi simplu, simplist şi regretabil, doar să-i condamnăm.
I-a învăţat oare cineva să trăiască şi altceva decât plăcerile şi durerile simţurilor?
I-a ajutat cineva să intuiască valoarea virtuţilor, nuanţele calitative ale Duhului? În mult prea mică măsură!... Încearcă să înţelegi în ce constă Lumina Învierii acestei Săptămâni. Numără-te printre cei ce n-au văzut, dar au crezut!" ( Părintele Ioan-Tiberiu Vişan , din cartea "Sub privirile Sfinţilor zilei" )

- "Dragostea cereasca, copilul meu, sa-ti umple mereu inima. Umple-o numai de doriri inalte si dumnezeiesti. Te vei bucura atunci de soaptele dumnezeiesti ale Fiintei adorate, care se bucura sa vorbeasca cu tine atunci cand inima ta a devenit tronul Sau. Trebuie sa-ti pastrezi neincetat inima ca un chivot sfant si imaculat". ( Batranul Amfilohie )

- ,,Iubitul meu! Dacă n-ai încă Biblia în casa ta, cumpără-ţi îndată această Carte Sfântă. Cu un preţ mic poţi avea o Biblie întreagă, o carte nepreţuită, o comoară nepreţuită.
Nu te mai lăsa , iubitul meu, nici o clipă fără Biblie, căci ceam mai binecuvântată clipă din viaţa unui om este când intră Cuvântul lui Dumnezeu în casa lui, în inima lui, în viaţa lui." ( Pr. Iosif Trifa, ,,Biblia - Cartea vieţii", pag.43)

- Învăţătura este lumină.
Mustaraea este lumină.
Credinţa este lumină.
Nu le urî pe acestea niciodată.
Iubeşte Biblia, căci ea te învaţă.
Iubeşte-i pe fraţi, căci ei te ajută.

Cine iubeşte lumina, devine floare, devine rod, devine cântec.
Cine urăşte lumina , devine râmă, devine bufniţă, devine gunoi.
Va fi vai de sufletul tău când Biblia nu te mai învaţă, părinţii nu te mai mustră şi fraţii nu te mai caută..."
( Traian Dorz, ,,Piatra scumpă", pag. 127)

- ,,Frate, ai tu lumina vieţii?
Soră, luminează viaţa ta?
Duce viaţa voastră în ea lumină pe unde merg paşii voştri, pe unde locuiţi, pe unde lucraţi şi pe unde vieţuiţi peintre oameni?
Nu vă întreb dacă duceţi lumină prin predicile voastre, prin vorbele voastre, prin scrisul vostru...,
ci dacă purtările voastre, tăcerea voastră, lucrarea şi faptele voastre fac să se nască în alţii dorinţa după lumină şi lumina însăşi!
Străluciţi voi ca nişte lumini noi în lume?( Filip. 2, 15).
Doar aceasta este dovada că voi trăiţi în lumina lui Hristos: dacă luminaţi.
Căci, dacă eşti soare, chiar dacă ai fi numai un ciob de sticlă, tu, până departe, te vei vedea strălucind!
Lumina Lui te va face luminos.” ( Traian Dorz, ,,Hristos – Luminătorul nostru”, pag.92)

- ,,A fi credincios înseamnă ca şi când vâsleşti în sus:
dacă te opreşti din luptă, cazi în urmă
- şi te-ai dus!
Dacă te-ngrozeşti de noaptea şi păcatul unde-ai stat
dă-i 'nainte, luptă, rabdă,
- şi-ai s-ajungi încununat."
( Traian Dorz, ,,Comori nemuritoare" - vol. I)

- " ...Acordaţi-vă instrumentele sufletelor cu voia lui Dumnezeu! Dacă există o coardă care nu sună bine, întideţi-o până sună cum vrea Maestrul - ca să realizaţi lucrări frumoase.
N-aveţi răbdare?
Întindeţi coarda răbdării!
N-aveţi rugăciune?
Întindeţi coarda rugăciunii până sună cum vrea Dumnezeu!
N-aveţi bunătate, n-aveţi râvnă, n-aveţi dragoste, n-aveţi...Ce n-aveţi?
Întindeţi coarda aceea până cântă aşa cum vrea Maestrul. Numai atunci va putea cânta pe corzile noastre Hristos şi Duhul Dfânt. Şi atunci realizăm lucruri frumoase....
Verificaţi-vă, acordaţi-vă cu gândul şi cu voia marelui Maestru.
Uitaţi-vă todeauna dacă-i mulţumit Domnul de voi.... "
( Revista "Timotheos" nr.2(26) 2000; Traian Dorz la a şasea Serbare literară, Simeria, 2 Noiembrie 1986 )

- “În fiecare noapte, adu-ţi aminte de cum ţi-ai petrecut ziua, şi de dimineaţă adu-ţi aminte de cum ai trecut noaptea, ca să ştii cum stai cu socoteala sufletului tău. Dacă vezi vreo pierdere, încearcă să o redobândeşti cu grijă şi tărie. Dacă vezi vreun câştig, slăveşte-L pe Domnul, ajutătorul tău nevăzut.” ( Părintele Efrem Athonitul )

- "Nu te sprijini pe tine însuţi ci pune-ţi toată nădejdea în Dumnezeu.
Nu te crede de fel în ştiinţa ta şi nici în îndemanarea cuiva, ci mai degrabă în harul lui Dumnezeu care ajuta pe cei smeriţi şi umileşte pe cei mândri.
Nu te slăvi cu avuţiile tale, dacă le ai, nici cu prietenii tăi fiindcă sunt puternici, ci în Dumnezeu care dăruieşte totul şi care peste toate, încă şi peste Sine Însuşi, doreşte să ţi se dăruiască.
Nu te înălţa deloc din pricina puterii sau a frumuseţii trupului tău, pe care o uşoară neputinţă îl doboară şi îl vestejeşte. Nu te socoti mai bun ca alţii ca nu cumva să fii socotit mai rău înaintea lui Dumnezeu care ştie ce este în fiecare din noi. Nu te mândri cu bunele tale fapte, căci judecaţile lui Dumnezeu altele sunt decţt ale oamenilor şi ceea ce-i pe placul oamenilor, adesea nu-i pe placul lui Dumnezeu. Mânia şi invidia rod inima celui trufaş.
Nu-ţi deschide inima oricui, dar vorbeşte despre treburile tale cu omul înţelept şi temător de Dumnezeu...." ( Părintele Arsenie Boca - Cărarea Împărătiei. Cap. VIII )

- "Alegeti acum! Alegeţi, vă rog! Fiecare să răspundă, fiecare să aleagă pentru sine.
Vrei tu să urmezi cu adevărat pe Domnul Iisus? Te rog fierbinte ascultă-mă, ca şi când tu ai fi singura persoană care ar citi aceste rânduri.
Un suflet fără Hristos este deja judecat, fiindcă nu crede (nu-L urmează). Cum vrei tu să scapi, să te mântuieşti, dacă tu, dispreţuieşti o mântuire aşa de mare, ca aceea care ţi se dă în Hristos?
Domnul îţi vorbeşte şi îţi spune:"Priveşte pe drumul tău, ai grijă de calea ta pre care mergi...Celui ce veghează asupra căii lui, aceluia îi voi atăta mântuirea lui Dumnezeu..."
În timp, în veşnicie, în viaţă, în moarte, în cer, în iad, oriunde ar merge El, eu te rog, urmează-L pe Hristos, căci El poate mântui şi pe cei mai îndepărtaţi, care vin şa El. Însă dacă tu nu vrei să-L urmezi pe Hristos, atunci în păcatele talre o să mori.
Vino la El. Primeşte-L pe Hristos şi-L , căci în afară de Hristos, nu poţi găsi nici o scăpare.
Cine nu găseşte mântuirea în Hristos, n-o va găsi nicăiri...O gândeşte-te, ce ar însemna să nu se deschidă niciodată porţile cerului pentru tine!..."
( Ioan Marini - din cartea "Păcatul", editura "Oastea Domnului" Sibiu – 1997 )

Niciun comentariu: