miercuri, 26 august 2009

" 70 x 7 "Se întâmplă de multe ori să simţi cum semenul tău abuzează în mod grav şi repetat de bunătatea, sinceritatea şi dragostea ta. În astfel de cazuri, unui copil al lui Dumnezeu i se cere calm, foarte mult calm şi răbdare. A răspunde cu aceeaşi monedă, a te răzvrăti, înseamnă a fi mai rău ca el. Firea răzbunătoare nu-i caracterizează pe creştinii adevăraţi.


În cartea lui Iov, cap. 36, v. 18 şi 21, suntem atenţionaţi: "Supărarea să nu te împingă la batjocură...", "Fereşte-te să faci rău, căci suferinţa te îndeamnă la rău".
Pentru a trece cu uşurinţă peste astfel de stări, Cuvântul lui Dumnezeu ne îndeamnă să căutăm înţelepciunea, deoarece: "Înţelepciunea face pe om răbdător şi este o cinste pentru el să uite greşelile" (cf. Pilde 19, 11)

A ierta pe semenul nostru dovedeşte dragoste din partea noastră şi totodată ascultare de Cuvântul lui Dumnezeu.
Poate că acel care ne-a jignit sau a abuzat profitând de bunătatea, sinceritatea şi dragostea noastră nu a înţeles niciodată ce înseamnă iubirea, sau atmosfera în care trăieşte a făcut să înţeleagă greşit iubirea. În faţa unor astfel de oameni, noi, trebuie să fim o pildă şi poate că prin purtarea noastră calmă, blândă şi iertătoare îi vom aduce pe calea cea dreaptă. "...Limba înţelepţilor aduce vindecare"; "Un răspuns blând potoleşte mânia" (cf. Pilde 12, 18; 15, 1)
A întoarce obrazul atunci când eşti lovit, a ierta pe cel care te urăşte, a uita cuvântul jignitor al semenului tău, este cel mai minunat exeplu pe care-l putem da noi celor care nu cunosc dragostea şi bunătatea lui Dunezeu.


În cap. 18, v. 21 – 35, din Evanghelia Sf. Ev. Matei, învăţăm o primă lecţie a iubirii – 70 x 7:

21. Atunci Petru, apropiindu-se de El, I-a zis: Doamne, de câte ori va greşi faţă de mine fratele meu şi-i voi ierta lui? Oare până de şapte ori? 22. Zis-a lui Iisus: Nu zic ţie până de şapte ori, ci până de şaptezeci de ori câte şapte. 23. De aceea, asemănatu-s-a împărăţia cerurilor omului împărat care a voit să se socotească cu slugile sale. 24. Şi, începând să se socotească cu ele, i s-a adus un datornic cu zece mii de talanţi. 25. Dar neavând el cu ce să plătească, stăpânul său a poruncit să fie vândut el şi femeia şi copii şi pe toate câte le are, ca să se plătească. 26. Deci, căzându-i în genunchi, sluga aceea i se închina, zicând: Doamne, îngăduieşte-mă şi-ţi voi plăti ţie tot. 27. Iar stăpânul slugii aceleia, milostivindu-se de el, i-a dat drumul şi i-a iertat şi datoria. 28. Dar, ieşind, sluga aceea a găsit pe unul dintre cei ce slujeau cu el şi care-i datora o sută de dinari. Şi punând mâna pe el, îl sugruma zicând: Plăteşte-mi ce eşti dator. 29. Deci, căzând cel ce era slugă ca şi el, îl ruga zicând: Îngăduieşte-mă şi îţi voi plăti. 30. Iar el nu voia, ci, mergând, l-a aruncat în închisoare, până ce va plăti datoria. 31. Iar celelalte slugi, văzând deci cele petrecute, s-au întristat foarte şi, venind, au spus stăpânului toate cele întâmplate. 32. Atunci, chemându-l stăpânul său îi zise: Slugă vicleană, toată datoria aceea ţi-am iertat-o, fiindcă m-ai rugat. 33. Nu se cădea, oare, ca şi tu să ai milă de cel împreună slugă cu tine, precum şi eu am avut milă de tine? 34. Şi mâniindu-se stăpânul lui, l-a dat pe mâna chinuitorilor, până ce-i va plăti toată datoria. 35. Tot aşa şi Tatăl Meu cel ceresc vă va face vouă, dacă nu veţi ierta - fiecare fratelui său - din inimile voastre. “


* Cât de mare a fost datoria pe care Dumnezeu ne-a iertat-o fiecăruia dintre noi?:

- Imposibil de contabilizat, imposibil de plătit!

* Dacă aşa stau lucrurile, atunci cine a plătit în locul nostru?

- Domnul Iisus Hristos, pe Crucea Golgotei a plătit preţul întreg.

* Ce avem de făcut în continuare?

- Să ne însuşim lecţia învăţată, să iertăm şi noi celor ce ne greşesc. Hotărârea de a nu ierta înseamnă că în inima ta nu este încă Hristos


Să cerem deci de la Dumnezeu înţelepciune, pentru a nu folosi nicodată cuvinte nechibzuite care pot rănii şi provoca durere.
Să spunem "DA" iertării! Atunci când ierţi, inima ta începe să bată în ritmul inimii lui Dumnezeu.


2 comentarii:

Miriam spunea...

Of! Stau şi mă întreb: dacă cei pe care zic eu că îi iubesc din toată inima, m-ar dezămăgi, m-ar răni cu vorba, sau mi-ar da o palmă, oare eu ce aş face? Oare chiar aş întoarce obrazul?!...
Iubirea adevărată ar întoarce obrazul...ar ierta...ar înţelege...ar scuza...Ar zice: a, nu !!!...A vrut să mă mângâie, dar a făcut-o mai apăsat...

Chiar în ziua în care am citit pentru prima dată pe Forumul Oastei Domnului acest articol, eu am avut un mare test al iubirii mele...şi l-am cam căzut... Am plâns mult...cu necaz pe cei ce mi-au pricinuit durerea...Aproape că mă răzbunam în inima mea...Dar ceva m-a oprit; Imaginea cu crucea răstignirii cu Hristos pe ea, plin de răni...El nu a avut vreo vină...dar eu, da...
Şi-apoi aceste cuvinte ale tale m-au străpuns în adâncul inimii...Simţeam mustrarea Domnului...
Trebuia să iert grabnic! Mai ales după ce am citit:
,,Hotărârea de a nu ierta înseamnă că în inima ta nu este încă Hristos Să cerem deci de la Dumnezeu înţelepciune, pentru a nu folosi nicodată cuvinte nechibzuite care pot rănii şi provoca durere.

Să spunem "DA" iertării! Atunci când ierţi, inima ta începe să bată în ritmul inimii lui Dumnezeu."

Şi am iertat! Şi am iubit din nou!

Domnul ştie bine matematică!!! Fie ca să iertăm şi să trecem la toate cele 490 de teste ale iubirii noastre...

Dă-mi, Doamne, o iubire de 490 de ori mai mare decât am avut până acum!!!

PS. Cred că mi-ar fi extrem de greu să simt că vreodată cineva va spune în dreptul meu ceea ce spune citatul următor: ,,Se întâmplă de multe ori să simţi cum semenul tău abuzează în mod grav şi repetat de bunătatea, sinceritatea şi dragostea ta."
Pentru nimic în lume nu aş abuza de bunătatea, sinceritatea şi dragostea cuiva...Dimpotrivă, le-aş odihni în inima mea...le-aş legăna în gândurile mele...le-aş lua în palme ca pe nişte flori şi le-aş lipi de obraz...O fi şi asta o formă de abuz ?!...

DREAPTA CREDINTA IN HRISTOS spunea...

Bine cuvIntat esti DOAMNE DUMNEZEUL Parintilor nostri Invatane penoi inderptarile tale ,DOAMNE TU neai bine cuvintat cu Chipul si asemanarea ta,sIntem zidirea mIinilor tale toti lucrul mIinnilor tale daruieste noua dupa sfinta voia ta ceia ce crezi ca ne este de folos spre a trai in curatenie si in sfintenie sufleteasca si spre slavirea Numelui tau , duhul trndavii si al grairi desarte al griji de multe ,nu nil da noua slujilor tale ce duhul zmerenii al iubiri de tine si de aproapele nostru daruiestel noua robilor taii Duhul tau cel SFINT care a Sfintit pe Sfintii tai ucenici si Apostoli sa ne calauzeasca si sa ne sfinteasca in drumul acestei vietii trecatoare amin amin amin ++++++++++++