joi, 6 august 2009

"Ce-Mi zici bun?"....

"Şi iată, un tânăr, venind la El, a zis Lui:"Învăţătorule bun, ce bine voi face ca să am viatţă de veci?" Iar El a zis lui: "Ce-Mi zici bun? Nimeni nu este bun decât numai Unul Dumnezeu; dar, de voieşti să intri în viaţă, păzeşte poruncile..." ( Matei 19,16-30)


Tânărul bogat - icoana chineză
" Ce Mă numeşti bun şi nu vrei să vii dupa Mine?" i-a zis Iisus tânărului din evanghelie. Tot aşa ne-ar putea zice şi nouă:

Ce Mă numiţi bun, şi nu mă iubiţi?...
Ce Mă numiţi Învăţător, şi nu veniţi după Mine?... Ce Mă numiţi Mântuitor, şi nu Mă lăsaţi să vă mântuiesc?...
Ce Mă numiţi Stăpân, şi nu-Mi slujiţi Mie?...
Ce Mă numiţi Atotputernic şi nu vă încredeţi în Mine?...
Ce Mă numiţi Viaţă, şi nu doriţi Viaţa?...
Ce Mă numiţi Cale şi nu umblaţi pe ea?...
Ce Mă numiţi Înţelept, şi nu Mă întrebaţi nimic?...
Ce Mă numiţi Lumină, şi iubiţi întunericul?...
Ce-Mi ziceţi Doamne, Doamne, şi nu faceţi voia Mea?(Luca 6,46)...

În această icoană grozavă şi dureroasă trăiesc creştinii şi creştinătatea de azi.
Iisuse, Scumpul nostru Mântuitor,
ajută-ne să trăim o viaţă cu Tine,
o viaţă predată Ţie,
o viaţă pusă cu totul în slujba Ta!
Amin.

- Părintele Iosif Trifa -

Niciun comentariu: