luni, 28 noiembrie 2011

CONCURS - Întrebări, tu cum răspunzi!? - Etapa III

Cu ocazia intrări în postul Nașterii Mântuitorului, blogul „De vorbă cu mine” lansează un nou concurs și oferă 3 premii, care constau în posibilitatea de a alege de la„Librăria cartea de Aur”, cărți sau Cd-uri, în valoare de:


60 lei (premiul I),
40 lei (premiul II)
20 lei (premiul III)
Concursul se desfășoară pe toată perioada postului și va consta în întrebări și răspunsuri biblice.
Întrebările se vor posta de două ori pe săptămână, duminică seara și joi  seara.  Răspunsurile  vor fi însoțite de versetul biblic în cadrul căruia se regăsește răspunsul și va fi postat la comentarii, urmând ca el să apară sub fiecare postare o dată cu postarea următoarelor întrebări.
Se va lua în considerare rapiditatea răspunsului ( criteriu de departajare dacă vor fi mai mulți care răspund corect) cât și corectitudinea răspunsurilor binențeles.
Cîștigătorii vor fi anunțați în 25 Decembrie.

După întrebările primei etape, iată că și a doua etapă a luat sfârșit. Mergem în continuare. Răspunsurile se primesc până  joi seara la ora 22, când vor fi postate toate răspunsurile voastre cât și noile întrebări pentru a doua etapă.
Vă aștept participarea!

22. Cine a mers înaintea lui Dumnezeu în duhul și puterea lui Ilie?
23. Peste cine a venit duhul lui Ilie?
24. Cine a fost tatăl celor dintâi muzicieni și din ce instrumente cântau ei?
25. În ce localitate Sf. Ioan Botezătorul a dat cea mai frumoasă mărturie despre Domnul Iisus?
26. Care proroc a fost omorât de un leu fiindcă a ascultat de o minciună?
27. Când câștigă evlavia?
28. Ce iau mințile omului?duminică, 27 noiembrie 2011

Istorisiri despre bani

Israelitenii în pustie au făcut din aur şi temple, şi idoli
Biblia ne spune că israelitenii de două ori şi-au strâns şi topit aurăriile. O dată, când femeile şi-au topit podoabele de aur, iar Aron a făcut din ele un viţel de aur – idol – la care se închinau şi înaintea căruia jucau, în vreme ce Moise, sus pe muntele Sinai, vorbea cu Dumnezeu (Ieşire cap. 32).
Altă dată au strâns toate vasele şi uneltele de aur şi de argint şi Moise a împodobit cu ele „cortul cel sfânt“ (Ieşire cap. 36).
Aşadar, israelitenii au strâns o dată aurul pentru slujba idolilor, adică a dracilor, iar altă dată şi-au pus aurul în slujba şi mărirea lui Dumnezeu. Şi oamenii de astăzi îşi pun banii (aurul) unii în slujba lui Dumnezeu, unii în slujba idolilor şi a diavolilor. Banii cu care se înfrumuseţează biserici, se cumpără cărţi bune, banii care satură pe cei flămânzi, îmbracă pe cei goi şi ajută pe cei lipsiţi sunt banii cei buni, în slujba lui Dumnezeu. Iar banii cei cu care se fac chefuri, beţii, păcate şi destrăbălări sunt banii cei răi, puşi în slujba dracilor.
Cititorule! Banii tăi în a cui slujbă stau?

„Ce trebuie să fac ca să moştenesc viaţa de veci?“

Luca XVIII, 18-27
Să luăm aminte! Nu cumva să credeţi că Evanghelia de mai sus ar cere de la noi să ne vindem averile şi să le dăm săracilor, ca să ne putem mântui. Nu avuţia şi strângerea ei sunt o piedică pentru Împărăţia lui Dumnezeu, ci piedicile sunt beteşugurile sufleteşti ce le scorneşte avuţia în sufletul nostru, dacă nu băgăm de seamă. O evanghelie din duminicile trecute ne arată un om pe care avuţia îl aruncase în braţele băuturilor şi desfătărilor, iar Evanghelia de mai sus ne arată pe un altul, ce-şi făcuse din bogăţie un idol pe care îl avea mai drag şi mai de preţ decât mântuirea lui sufletească. „Bogăţia de ar curge, nu vă lipiţi inima de ea, zicea Psalmistul. Dar greşeala aceasta este că oamenii îşi lipesc mai mult inima de bogăţiile pământeşti decât de Mântuitorul şi de bogăţiile cele sufleteşti.

sâmbătă, 26 noiembrie 2011

Pe cei bogați…

Pe cei bogaţi fă-i, Doamne, să vadă cât de goi
rămânem toţi când Mâna Ţi-o-nchizi de către noi.
Pe cei săraci fă-i, Doamne, să vadă ce bogaţi
putem cu toţii-ajunge de mila Ta purtaţi.
Pe cei trufaşi fă-i, Doamne, să afle tremurând
măsura ce uitată nu trebuie nicicând.
Pe cei smeriţi fă-i, Doamne, să afle fericiţi
ce mari sunt cei ce umblă cu-adevărat smeriţi.
Pe cei nălţaţi fă-i, Doamne, să caute şi spre jos,
pe cei căzuţi, să caute spre Cer mai curajos,
pe câţi le merge bine, să nu prea râdă-acum,
pe cei zdrobiţi fă-i, Doamne, să nu prea plângă-n drum,
Ci toţi să-şi amintească, în orice stare sunt,
că toate trec, – nimica nu-i veşnic pe pământ!
Să caute-a face bine, cât pot şi au prilej,
căci prea curând şi sigur îi spulberă-un vârtej!

de Traian Dorz

vineri, 25 noiembrie 2011

Mobilizarea generală a iadului în contra omului cel duhovnicesc

"Când un om lumesc e pe cale de a deveni un om duhovnicesc, când un om e pe cale de a o rupe pentru totdeauna cu lumea şi păcatele, iadul se cutremură... iadul face mobilizare generală în contra lui. Satan se vede în primejdie de a pierde pentru totdeauna un suflet care, mai târziu, poate deveni o primejdie şi pentru alţii. De aceea ordonă mobilizare generală în contra lui.
Foarte potrivită e pusă această ofensivă a iadului în chipul următor. În partea de sus e omul cel duhovnicesc, iar jos, dedesubtul lui, e mobilizarea iadului. Comanda luptei o ţine însuşi Scaraoschi, mai-marele diavolilor. Din adâncul iadului, Scaraoschi telefonează la argaţii lui din lume să pornească ofensiva în contra celui pierdut pentru împărăţia iadului:

joi, 24 noiembrie 2011

CONCURS - Întrebări, tu cum răspunzi!? - Etapa II

Cu ocazia intrări în postul Nașterii Mântuitorului, blogul „De vorbă cu mine” lansează un nou concurs și oferă 3 premii, care constau în posibilitatea de a alege de la„Librăria cartea de Aur”, cărți sau Cd-uri, în valoare de:


60 lei (premiul I),
40 lei (premiul II)
20 lei (premiul III)
Concursul se desfășoară pe toată perioada postului și va consta în întrebări și răspunsuri biblice.
Întrebările se vor posta de două ori pe săptămână, duminică seara și joi  seara.  Răspunsurile  vor fi însoțite de versetul biblic în cadrul căruia se regăsește răspunsul și va fi postat la comentarii, urmând ca el să apară sub fiecare postare o dată cu postarea următoarelor întrebări.
Se va lua în considerare rapiditatea răspunsului ( criteriu de departajare dacă vor fi mai mulți care răspund corect) cât și corectitudinea răspunsurilor binențeles.
Cîștigătorii vor fi anunțați în 25 Decembrie.

După întrebările primei etape postate aici, iată a doua etapă a concursului care se punctează. Răspunsurile se primesc până duminică seara la ora 22, când vor fi postate toate răspunsurile voastre cât și noile întrebări pentru a doua etapă.
Vă aștept participarea!

15. Când au stat de vorbă și au stat la masă trei oameni din trei lumi?
16. Când fierul a plutit pe apă?
17. Când moartea a fost în oală?
18. Sub ce nume Dumnezeu S-a înfățișat mai întâi oamenilor?
19. Când și prin ce mijloace au fost vindecate apele?
20. Cine este autorul cărții Faptelor Apostolilir și de unde știm?
21. Care a fost documentul de bază la scrierea Evangheliei după Luca?

luni, 21 noiembrie 2011

MINUNE ŞI TAINĂ

Minune şi Taină e viaţa curată,
În care Lumina S-a vrut Întrupată,
În care Iubirea a vrut a Se-aprinde
şi-n care tot Raiul pe veci se cuprinde.

Fii binecuvântată,
Fecioară Preacurată,
Minune şi Taină şi-Altar,
tu, Maica Eternului Har!

Minune şi Taină e Sfânta-ntrupare,
când Cel-Fără-Margini Se strânge-ntr-o zare
şi Soarele Veşnic Se strânge-ntr-o rază
şi Cerul sărutul pe-un Crin Şi-l aşază.

Minune şi Taină sunt Fiul şi Mama
spre care se nalţă uimirea şi teama,
spre care coboară Iubirea şi Paza
şi-n care se-ascunde Fiorul şi Raza.

Minune şi Taină e Mila Divină
ce astfel alege spre lume să vină
şi astfel doreşte spre ea să ne-atragă
sfinţiţi de Iertarea Eternă şi-ntreagă.

Minune şi Taină, mi-nchin, pe vecie,
credinţa, nădejdea şi dragostea Ţie;
fiinţa, viaţa şi tot ce e-n mine,
prin Tine sfinţite, cuprinde-le-n Tine!

de Traian Dorz

Dan Puric la Deva - conferinta cu tema - IUBIREA


( Pentru a asculta nestingheriţi de programul de la RadioOastea Domnului din dreapta blogului, acţionaţi butonul oprit aflat în colţul din stânga-jos. )

duminică, 20 noiembrie 2011

CONCURS - Întrebări, tu cum răspunzi!? - Etapa I


Cu ocazia intrări în postul Nașterii Mântuitorului, blogul „De vorbă cu mine” lansează un nou concurs și oferă 3 premii, care constau în posibilitatea de a alege de la„Librăria cartea de Aur”, cărți sau Cd-uri, în valoare de:
60 lei (premiul I),
40 lei (premiul II)
20 lei (premiul III)
Concursul se desfășoară pe toată perioada postului și va consta în întrebări și răspunsuri biblice.
Întrebările se vor posta de două ori pe săptămână, duminică seara și joi  seara.  Răspunsurile  vor fi însoțite de versetul biblic în cadrul căruia se regăsește răspunsul și va fi postat la comentarii, urmând ca el să apară sub fiecare postare o dată cu postarea următoarelor întrebări.
Se va lua în considerare rapiditatea răspunsului ( criteriu de departajare dacă vor fi mai mulți care răspund corect) cât și corectitudinea răspunsurilor binențeles.
Cîștigătorii vor fi anunțați în 25 Decembrie.

După întrebările de încălzire postate aici, iată prima etapă a concursului care se punctează. Răspunsurile se primesc până joi seara la ora 22, când vor fi postate toate răspunsurile voastre cât și noile întrebări pentru a doua etapă.
Vă aștept participarea!

  8. Ce este frica de Domnul?
  9. Ce sunt îngerii și slujitorii Domnului?
10. Care este răsplata smereniei și a fricii de Domnul?
11. Ce sunt copii pentru părinți și părinții pentru copii?
12. Cum vorbește săracul? Dar Bogatul?
13. Cum a poruncit Dumnezeu să se pedepsească neascultarea și necumpătarea în Vechiul Testament? Dar în noul?
14. Cine a așteptat un om și a întâlnit pe Dumnezeu?
 

sâmbătă, 19 noiembrie 2011

Cine nu misionează, demisionează

Următoarele fillmulețe ar trebui să ne lase de gândit, ce facem noi pentru semenii noștri?
Un prizonier rus spunea cândva : "L-am căutat pe Dumnezeu și nu L-am găsit, așa că mi-am căutat sufletul , dar nu l -am găsit nici pe el. Apoi l -am căutat pe fratele meu și i-am găsit pe toți trei.
 Slăvit să fie Domnul !"

( Pentru a asculta nestingheriţi de programul de la RadioOastea Domnului din dreapta blogului, acţionaţi butonul oprit aflat în colţul din stânga-jos. )


Mărgăritare duhovniceşti - citate din opera Părintelui Seraphim Rose

Serafim Rose, pe numele de mirean Eugene Dennis Rose, (n. 13 august 1934, San Diego - d. 2 septembrie 1982) a fost un călugăr ortodox american. A aparținut de Biserica Ortodoxă Rusă din afara Rusiei. Deși nu a fost canonizat, este venerat ca sfânt de numeroși credincioși ortodocși.
Parintele Serafim Rose - este considerat ca fiind primul american care preia si continua traditia sfintilor parinti.
( sursa: .wikipedia.org)

"Dumnezeu a păstrat în lume, ca si în zilele proorocului Ilie, sapte mii de bărbati care nu si-au plecat genunchiul înaintea lui Baal (Rom. 11,4), adică un număr necunoscut de adevărati crestini ortodocsi, care nu sunt morti din punct de vedere duhovnicesc. Ei nu se lasă purtati de curentul general de apostazie si nici de falsele "desteptări", ci îsi continuă drumul ancorati în credinta sfântă si mântuitoare a Bisericii Ortodoxe, transmise lor de Sfintii Apostoli printr-un sir neîntrerupt de Sfinti Părinti, observând cu atentie semnele timpului si călătorind pe poteca strâmtă a mântuirii."

joi, 17 noiembrie 2011

O Icoană a identității Dragostei

„Un creștin cu viață bună a bătut la ușa Mântuitorului să-i deschidă. Și a fost întrebat: 
- Cine este acolo? 
- Un creștin iubitor al Tău, a venit răspunsul.
- Nu se poate. Nu ești pregătit. Nu-ți deschid!
Îngrijorat, foarte îngrijorat, s-a frământat el: „Care ar putea fi motivul pentru care nu mi-a deschis?” 
Și frământându-se a intrat într-o smerenie autentică, profundă și s-a dus din nou și a bătut la ușă:
- Cine este acolo? a întrebat Hristos.
- „Tu ești” a răspuns de astă dată creștinul.
 Mântuitorul Iisus i-a raspuns:
 „Dacă tu ești Eu, intră!” 
 Smerenia și dragostea îl adusese pe creștin la aceeași identitate.”


 (Ne vorbește Părintele Arsenie, vol. 1, Ed. Mânăstirea Sihăstria, 2010, p. 84).

luni, 14 noiembrie 2011

CONCURS - Întrebări, tu cum răspunzi!?


Cu ocazia intrări în postul Nașterii Mântuitorului, blogul „De vorbă cu mine” lansează un nou concurs și oferă 3 premii, care constau în posibilitatea de a alege de la „Librăria cartea de Aur”, cărți sau Cd-uri, în valoare de:
60 lei (premiul I),
40 lei (premiul II)
20 lei (premiul III)
Concursul se desfășoară pe toată perioada postului și va consta în întrebări și răspunsuri biblice.

Întrebările se vor posta de două ori pe săptămână, duminică seara și joi  seara.  Răspunsurile  vor fi însoțite de versetul biblic în cadrul căruia se regăsește răspunsul și va fi postat la comentarii, urmând ca el să apară sub fiecare postare o dată cu postarea următoarelor întrebări.
Se va lua în considerare rapiditatea răspunsului ( criteriu de departajare dacă vor fi mai mulți care răspund corect) cât și corectitudinea răspunsurilor binențeles.
Cîștigătorii vor fi anunțați în 25 Decembrie.

Iată în continuare un model de ce fel de întrebări veți întâlni în cadrul acestui concurs. Săptămâna aceasta, este doar de încălzire și numai de săptămâna viitoare începem și notarea.

1. Cum privește Scriptura pe acela care nu poartă de grija celor din casa lui?
- Răspuns: 1 Timotei 5, 8.
2. Când sunt cărările oamenilor netezite de Domnul?
-Răspuns: Proverebe 3, 6.

3. La ce ne-a chemat Domnul?
4. Cum trebuie să ne purtăm unul față de altul?
5. În ce constă credința?
6. Cum se numesc fii lui Dumnezeu?
7.Care este slava celor care se poartă ca vrăjmași ai Crucii lui Hristos?

Aștept încă de pe acum răspunsurile voastre! :)

miercuri, 9 noiembrie 2011

Inima înţeleptului veghează


Undeva într-un oraş, au fost duşi la spital în stare gravă o mulţime de oameni, toţi dintr-o anumită parte a oraşului. Acolo s-a constatat că mâncaseră pâine infectată, cumpărată de la aceeaşi brutărie.
La cercetări s-a dovedit că în făină ajunsese un praf otrăvit, iar brutarul, neştiind, l-a frământat cu făina şi a copt pâine.
Ce se întâmplase însă? Camionul care transportase sacii cu făină la brutărie dusese mai înainte nişte saci cu un praf otrăvitor pentru tratarea plantelor. Din acest praf se vărsase puţin într-un colţ… Şi, cum un sac de făină se dezlegase, cei care cărau sacii au strâns totul şi au pus în sacul cu făină şi praful otrăvitor.
Urmarea a fost că unii dintre cei care mâncaseră din pâine în dimineaţa aceea şi-au pierdut viaţa.
Iată lipsa vegherii!
Odată doi buni prieteni s-au dus la o vânătoare de raţe… Acolo, într-o clipă de nebunie, Mihai i-a zis în glumă lui Vasile: Vezi că te împuşc.

sâmbătă, 5 noiembrie 2011

Maica Domnului nu a cerut niciodată altceva decât ca ascultătorii Domnului să facă tot ce spune El.


Fericita şi îndurerata Maică a Domnului nostru Iisus Hristos a fost o fiinţă sfântă, aleasă şi tăcută.
A avut o smerenie şi o tăcere atât de mare, cum numai înălţimile iubirii şi durerii le pot da sufletelor alese de Dumnezeu pentru tainele unice pe acest pământ.
Sfânta Maică a Domnului Iisus Hristos L-a urmat pe Iisus, Fiul ei şi Dumnezeul ei, până la sfârşitul vieţii Sale pe pământ cu o smerenie plină de măreţie şi cu o tăcere atât de adânc grăitoare, aducându-şi împreună cu El partea ei de jertfă, cu care aîntregit Lucrarea cea mare a mântuirii noastre prin Hristos (Col. 1, 24).
Suferinţa şi iubirea au arătat desăvârşirea ei, iar ascultarea şi smerenia au înălţat-o până la locul unic în faţa lui Dumnezeu, în preţuirea şi adoraţia îngerilor (Luca 1, 28) şi a tuturor credincioşilor Domnului, care o fericesc binecuvântând numele ei, care prin Hristos este şi Maica noastră a tuturora (Luca 1, 48).
În mila şi bunătatea ei, Maica Domnului a fost mereu rugătoare şi mijlocitoare pentru alţii.
Nimic n-a cerut niciodată pentru sine, dar cu o credinţă şi sfinţenie neumbrită de nici o slăbiciune omenească, a strălucit mereu.

joi, 3 noiembrie 2011

În ziua fericirii


Nu este o zi mai fericită pentru om ca ziua când L-a primit el pe Domnul în sufletul său. Şi ca ziua când Domnul îi primeşte sufletul în raiul Lui.
Despre un astfel de suflet se spunea odată la moartea sa:
– A fost un om sfânt, care a trăit cel mai smerit cu Dumnezeu şi a făcut mai mult bine semenilor ca oricine din jurul lui.
A umblat în lumina lui Dumnezeu, în slujba lui Dumnezeu, în voia lui Dumnezeu, în toată împlinirea Evangheliei lui Dumnezeu…
Faţa lui era o faţă strălucitoare, dar el se ascundea.
Faptele lui erau fapte strălucite, dar el le ascundea.
Viaţa lui era o viaţă sfântă, dar el şi-o ascundea sub smerenie, sub tăcere, sub suferinţă…
A fost odată un om sfânt pe lume…

miercuri, 2 noiembrie 2011

Iertare şi iubire


“Gândiţi-vă, prieteni , fraţi, surori, părinţi şi prieteni şi copii, toţi:
ce minunat Mântuitor avem noi,
ce Patrie strălucită, fericită şi eternă
şi ce Slavă sărbătorească, iubitoare
şi dulce şi spuneţi dacă ştiţi, dacă cunoaşteţi, dacă puteţi: mai este ceva asemeni acestor comori veşnice, mai este ceva preţios ca Mărgăritarul nostru Ascuns şi mai este cineva atât de bogat ca noi, care le avem pe toate acestea chiar de pe acum, prin iubire?
Într-adevăr, nimeni!
Ce irizări de lumini, de ape, de raze şi de zări sunt aici unde am ajuns!
Totul miroase aici a crini înrouraţi, a trandafiri sărbătoreşti, a mir de nard curat de mare preţ.
Iubirea ne şopteşte atât de dulce din fiecare verset sfânt, ne îmbrăţişează din fiecare cântare, ne încălzeşte din fiecare rază.
Cerul este atât de străveziu, încât se văd corurile îngereşti cântând pe cele douăsprezece trepte ale Luminii… şi fericitele mii de mii de biruitori îmbrăcaţi în in strălucitor, legănându-şi finicii Cântărilor Biruinţei şi cântând psalmi din harfele lui Dumnezeu pe marea de cristal.
Suntem atât de tineri şi semănăm atât de bine, încât ei parcă ar fi noi.

marți, 1 noiembrie 2011

Adevăr


Este-adevărat că prima-nţelepciune e Hristos
iar că-a doua e tăcerea, tot aşa-i de-adevărat.
Căci vrăjmaşi ţi-i faci pe oameni,
numai când le spui vreodată
adevărul, adevărul hotărât sau mustrător.
Căci un adevăr de formă şi-o credinţă de paradă
nu va supăra pe nimeni -
poţi să le vesteşti oricând...
Când se înfăţişează însă adevărul spre trăire,
Atunci se aleg din oameni, care sunt,
şi care nu-s!...Adevărule preadulce, nu ştiam de mult eu oare
că-ntre oameni mai comodă şi-nţeleaptă e tăcerea?
Dar de-aş fi făcut eu astfel
cum Ţi-aş fi fost credincios?
Şi cum aş mai fi eu oare frate şi nevinovat?