sâmbătă, 1 august 2009

Răspunsurile la etapa a III -a a concursului de cunoştinţe biblice - ,,CINE STIE, CASTIGA!"

1. Ce este îndemnul care dă învăţătură?

Sunt calea vieţii
"Că povaţa este un sfeşnic bun şi legea o lumină, iar îndemnurile care dau învăţătură sunt calea vieţii" - Proverbe 6,23

2. Cine a făcut prima "operaţie" şi cu ce prilej?

Când Dumnezeu a creat femeia
Atunci a adus Domnul Dumnezeu asupra lui Adam somn greu; şi, dacă a adormit, a luat una din coastele lui şi a plinit locul ei cu carne. Iar coasta luată din Adam a făcut-o Domnul Dumnezeu femeie şi a adus-o la Adam. Şi a zis Adam: "Iată aceasta-i os din oasele mele şi carne din carnea mea; ea se va numi femeie, pentru că este luată din bărbatul său. - Facerea 2, 21-23

3. Unde stă scris în Noul Testament un cuvânt al Domnului Iisus care nu se află nicăieri în cele patru Sfinte Evanghelii?

"Este mai ferice a da deâct a lua"
Toate vi le-am arătat, căci ostenindu-vă astfel, trebuie să ajutaţi pe cei slabi şi să vă aduceţi aminte de cuvintele Domnului Iisus, căci El a zis: Mai fericit este a da decât a lua. - Fapte 20, 35

4. Care-i ziua cea mai lungă din Sfânta Scriptură?

Când soarele a stat în loc
"Stai, soare, deasupra Ghibeonului, şi tu, lună, opreşte-te deasupra văii Aialon!"Şi s-a oprit soarele şi luna a stat până ce Dumnezeu a făcut izbândă asupra vrăjmaşilor lor. Oare nu de aceea se scrie în Cartea Dreptului: "Soarele a stat în mijlocul cerului şi nu s-a grăbit către asfinţit aproape toată ziua". Şi n-a mai fost nici înainte, nici după aceea, o astfel de zi în care Domnul să asculte aşa glasul omului; că Domnul lupta pentru Israel. - Iosua 10, 12- 14

5. În care carte din Sfânta Scriptură nu este pomenit deloc numele lui Dumnezeu?

Estera şi Cartea cântărilor

6. Care este cetatea pe care unul din Sfinţii Apostoli a tot voit să o cerceteze dar a fost împiedicat de satana?

Tesalonic

Iar noi, fraţilor, fiind despărţiţi de voi, o bucată de vreme, cu ochii nu cu inima, ne-am sârguit cu atât mai mult, cu mare dor, să vedem faţa voastră. Pentru aceea, am voit să venim la voi, îndeosebi eu Pavel - o dată şi încă altă dată, - dar ne-a împiedicat satana. - 1 Tes. 2, 17 - 18

7. Cine a făcut mai întâi semnul crucii în Sfânta Scriptură şi cu ce prilej?

Iacov ( Israel)

După aceea luând Iosif pe cei doi fii ai săi, pe Efraim cu dreapta sa în faţa stângei lui Israel, iar pe Manase cu stânga sa în fala dreptei lui Israel, i-a apropiat de el.Israel insă şi-a întins mâna sa cea dreaptă şi a pus-o pe capul lui Efraim, deşi acesta era mai mic, iar stânga şi-a pus-o pe capul lui Manase. Înadins şi-a încrucişat mâinile, deşi Manase era întâiul născut. Şi i-a binecuvântat, zicând: "Dumnezeul, înaintea Căruia au umblat părinţii mei: Avraam şi Isaac, Dumnezeul Cel ce m-a călăuzit de când sunt şi până în ziua aceasta; - Facerea 48, 13-15

8. De câte ori a fost Moise pe muntele Sinai?

De 6 ori

1: Apoi s-a suit Moise în munte, la Dumnezeu; şi l-a strigat Domnul din vârful muntelui şi i-a zis: "Grăieşte casei lui Iacov şi vesteşte fiilor lui Israel aşa: - Iesirea 19-3-7

2: Zis-a Domnul către Moise: "Pogoară-te de grăieşte poporului să se ţină curat astăzi şi mâine, şi să-şi spele hainele - Iesirea 19, 9 -14

3: Şi a stat tot poporul departe, iar Moise s-a apropiat de întunericul unde era Dumnezeu. - Iesirea 20
4: Apoi s-a suit Moise şi Aaron, Nadab, Abiud şi şaptezeci dintre bătrânii lui IsraelŞ i au văzut locul unde stătea Dumnezeul lui Israel; sub picioarele Lui era ceva, ce semăna cu un lucru de safir, curat şi limpede ca seninul cerului. - Iesirea 24, 9-18
5: Iar a doua zi a zis Moise către popor: "Aţi făcut păcat mare; mă voi sui acum la Domnul să văd nu cumva voi şterge păcatul vostru". Şi s-a întors Moise la Domnul şi a zis: "O, Doamne, poporul acesta a săvârşit păcat mare, făcându-şi dumnezeu de aur. - Iesirea 32, 30 - 35
6: Deci a cioplit Moise două table de piatră, asemenea cu cele dintâi, şi, sculându-se dis-de-dimineaţă, a luat Moise în mâini cele două table de piatră şi s-a suit în Muntele Sinai, cum îi poruncise Domnul. - Facerea 34, 4-29

9. Care profeţie din Vechiul Testament este repetată de şase ori în Noul Testament?

Piatra lepadata
1:
Zis-a lor Iisus: Au n-aţi citit niciodată în Scripturi: "Piatra pe care au nesocotit-o ziditorii, aceasta a ajuns să fie în capul unghiului. De la Domnul a fost aceasta şi este lucru minunat în ochii noştri"? -Matei 21, 42
2:
Oare nici Scriptura aceasta n-aţi citit-o: "Piatra pe care au nesocotit-o ziditorii, aceasta a ajuns să fie în capul unghiului? - Marcu 12, 10
3:
El însă, privind la ei, a zis: Ce înseamnă, deci, scriptura aceasta: "Piatra pe care n-au luat-o în seamă ziditorii, aceasta a ajuns în capul unghiului"?
- Luca 20, 17
4:
Acesta este piatra cea neluată în seamă de către voi, zidarii, care a ajuns în capul unghiului; - Fapte 4, 11
5:
Precum este scris: "Iată pun în Sion piatră de poticnire şi piatră de sminteală; şi tot cel ce crede în El nu se va ruşina". - Romani 9,33
6:
Pentru voi, deci, care credeţi, (Piatra) este cinstea; iar pentru cei ce nu cred, piatra pe care n-au băgat-o în seamă ziditorii, aceasta a ajuns să fie în capul unghiului, - 1 Petru 2, 7

10. Despre câţi Irozi se vorbeşte în Sfânta Scriptură?

de 4 Irozi

- Irod cel mare: Iar dacă S-a născut Iisus în Betleemul Iudeii, în zilele lui Irod regele - Matei 2, 1

- Antipa: În vremea aceea, a auzit tetrarhul Irod de vestea ce se dusese despre Iisus. - Matei 14, 1

- Agripa: Şi în vremea aceea, regele Irod (Agripa) a pus mâna pe unii din Biserică, ca să-i piardă. - Fapte 12, 1

- Agripa II: Şi după ce au trecut câteva zile, regele Agripa şi Berenice au sosit la Cezareea, ca să salute pe Festus.Fapte 25, 13

11. Care rege din Vechiul Testament îmbolnăvindu-se ( indiciu: un fel de reumatism) a murit, pentru că se încredea mai mult în medici decât în Dumnezeu ?

AŞA

În anul al treizeci şi nouălea al domniei sale s-a îmbolnăvit Asa de picioare şi boala lui s-a întins până la părţile cele mai de sus ale corpului; dar el nici la boala sa n-a căutat pe Domnul, ci pe doctori.Şi a răposat Asa cu părinţii săi şi a murit în anul al patruzeci şi unulea al domniei lui. -Cartea a două a Paralipomena 16, 11-14 ( a doua a Cronicilor)
12. Cine îşi dorise moartea pentru că soarele îi dogorise prea tare capul ?
Iona 4, 8
Şi la răsăritul soarelui a pornit Dumnezeu un vânt arzător de la răsărit şi soarele a dogorit capul lui Iona, încât el se prăpădea de căldură. Şi şi-a rugat moartea zicând: "Mai bine este să mor decât să trăiesc!"

6 comentarii:

Unknown spunea...

„5. În care carte din Sfânta Scriptură nu este pomenit deloc numele lui Dumnezeu?

Estera şi Cartea cântărilor „


Nu este bun raspunsul acesta.
In cartea Esterei este mentionat numele lui Dumnezeu de mai multe ori.
Exemple

„Atunci tot poporul dreptilor s-a tulburat, temandu-se de raul lor; s-a pregatit sa piara si a inceput sa strige catre Domnul. La strigatul lor, a iesit parca dintr-un izvor mic un rau mare cu apa multa, a stralucit lumina si soare, s-au inaltat cei smeriti si au nimicit pe trufasi". Desteptandu-se Mardoheu dupa acest vis, care inchipuia ce avea sa faca Dumnezeu, pastra acest vis in inima sa si dorea sa-l priceapa in toata intregimea lui pana in seara.„- CAPITOLUL 1


„17. Atunci s-a dus Mardoheu şi a făcut cum îi poruncise Estera. El s-a rugat Domnului, pomenind toate lucrurile Domnului şi zicând: "Doamne, Doamne, Împărate atotţiitorule, toţi sânt în puterea Ta şi nu este cine să se împotrivească ţie când vei voi să izbăveşti pe Israel. Tu ai făcut cerul şi pământul şi toate cele minunate de sub cer. Tu eşti Domnul tuturor şi nu este cine să se împotrivească ţie, Doamne! Tu toate le ştii Doamne, Tu ştii că eu nu din mândrie, nici din trufie, nici ca să jignesc nu m-am închinat lui Aman cel mândru, căci eu cu plăcere m-aş fi apucat să sărut tălpile picioarelor lui pentru izbăvirea lui Israel. Dar eu am făcut aceasta ca să nu dau slavă oamenilor mai presus de slava lui Dumnezeu şi nu m-am închinat nimănui, decât numai ţie, Domnului meu şi nici nu voi face aceasta din mândrie. Şi acum, Doamne Dumnezeule, Împărate, Dumnezeul lui Avraam, cruţă pe poporul Tău, căci se pune la cale pieirea noastră şi voiesc să piardă moştenirea Ta cea dintru început. CAPITOLUL 4 , V 17

Sorin M. spunea...

Trebuie sa marturisesc ca am incercat sa folosesc ambele aditii ale Sfintei Scripturi, atat editia Sinodala cat si cea Britanica.

In editia Britanica nu apare cele spuse de tine Daniela, ci doar in editia Sinodala (cea pe care eu o folosesc zi de zi).

Puteam sa las doar Cantarea Cantarilor dar am crezut ca nu-i corect fata de cei care au in casa doar aditia Britanica.

Multumesc de atentionare

Unknown spunea...

Nu ma pricep la astfel de amanunte ,insa am o intrebare - editia britanica este de fapt tot Biblia ortodoxa sau varianta Cornilescu ?
In varianta Cornilescu intr-adevar m-am uitat si nu apare numele lui Dumnezeu in cartea Esterei .

Sorin M. spunea...

Da Danilea, varianta Cornilescu este.

Astept sa-mi spui unde sa trimit cartea.

Unknown spunea...

CEDEZ PREMIUL .
DACA RESPECTIVA CARTE NU ESTE ADRESATA DOAR ORTODOCSILOR ,AS VREA SA TREACA LA NICOLAE-LOCUL 2.

Sorin M. spunea...

Pentru cei care au cerut date despre cartea oferita ca premiu, nu pot decat sa spun ca este o carte ortodoxa, antrenanta, cu izbutite virtuozitati stilistice si viguroase punctari factuale a unui subiect sensibil si extrem de complex, cum este cel al tinerilor si a acrosajului ispitelor la care acestia sunt expusi.
Din cuprins: Preotul duhovnic: prieten sau judecator? ( Pr. Mihai Iosu) Tinerii si ispitele modernismului( Pr. Mihai Iosu, Pr. Constantin Necula) Atat iubim, cat daruim (Pr. Constantin Necula)

Capitolul: "Atat iubesti, cat daruiesti" il puteti asculta audio aici