miercuri, 5 ianuarie 2011

Îţi mulţumesc, Iisuse!...


Îţi mulţumesc, Iisuse, prin vers şi prin cântare,
Aşa cum pot aduce, de dincolo de mine,
Din pulbere de stele, smerita închinare,
Din freamătul tăcerii, o lacrimă spre Tine.

Îţi mulţumesc, Iisuse, de sâmburele Vieţii
Care pulsează, tainic, în tot ce ne-nconjoară,
Şi se-nveşmântă-n Soare în Zorii Dimineţii,
Adeverind Lumina din ziua fără seară...

Îţi mulţumesc, Iisuse, de-ntâiul strop de rouă
Ce-mi răcoreşte setea şi îmi alină dorul,
Rodind într-al meu suflet cântare sfântă, nouă,
Să-mi dăruiasca aripi şi să mă-nveţe zborul..

Îţi mulţumesc, Iisuse, că mi-ai redat seninul,
Prin care-n zori de cântec îmi picuri alte haruri,
Şi mai presus de fire, Tu-mi schimbi mereu suspinul
În tril de Înviere. Mă reclădeşti prin daruri.

Îţi mulţumesc, Iisuse, de raza de Iubire,
Ce-a prefăcut în Soare o inimă de piatră,
Dând lemnului din Cruce prin Flăcări - dezrobire,
Şi zboruri sfinţitoare cenuşii de pe vatră.

Îţi mulţumesc, Iisuse, plecând genunchii-n tină
În unica simţire ce-năbuşă fiinţa
De lacrimile Tale în marea mea de vină
Viindu-mă din moarte, spălându-mi neputinţa.

Îţi mulţumesc, Iisuse, că renoindu-mi lutul,
Ai plămădit în mine Altar Iubirii Tale...
Pe el mi-e ruga pară, sub el mi-e scrum trecutul,
Liturghisind cu Îngeri, sunt clopot de petale…

Îţi mulţumesc, Iisuse, de marea Ta răbdare...
M-aştepţi în Zorii Zilei cu braţele deschise,
Ca rupt de tot ce-nseamnă a firii închisoare
Să mă înalţi la Ceruri, spre Patria din vise.

Îţi mulţumesc, Iisuse, de Visul Veşniciei,
Ca de-o arvună sfântă a Zilei Ne-Apuse.
Preschimbă jertfa clipei în Oda Bucuriei!
Şi Veşnicia toată-Ţi voi mulţumi, Iisuse!

Amin!

Mulţumim din inimă autorilor:
Catiusha, Catalin OD, Cristinalisman, Hadassa, Jeni,
Sorin M.,(Miriam) Mariana, Neogen, Nuţi Dragomir, Olimpiada.


P.S. După cum vedeţi această poezie este o creaţie colectivă, AICI , puteţi descoperii felul cum au luat viaţă aceste versuri

Niciun comentariu: