sâmbătă, 22 ianuarie 2011

Hristos este Taina

 
Hristos este Taina Sfintelor Scripuri,
fiecare slovă poartă-al Lui semn Sfânt,
peste toate-i Umbra Sfintei Lui Făpturi,
Numele-I ascunde fiece cuvânt.

Din Genesa până la Apocalips,
prin versete umblă paşii lui Hristos
uneori mai tainic, alteori deschis,
când fiind în umbră, când străluminos.

Ca printr-o pădure când e soare plin
trece El prin toată Biblia mereu;
uneori L-ascunde câte-un tei ori pin
şi-apoi iar străluce ca un Dumnezeu.

De la-Ntâia Seară, cea din Început,
până după Miezul nopţii cu Profeţi,
El e-Acel Luceafăr îndreptând tăcut
ochii lor spre Zorii Marii Dimineţi.

Dar din Dimineaţa Marii Lui Iviri,
când slăvit deschide noul Legământ,
toate-I pier în faţa Marii Străluciri,
e-n etern solstiţiu Soarele Lui sfânt.

...Se rotesc de-atuncea secole şi spaţii,
când cu seri de beznă, când cu dimineţi,
pier şi nasc întruna alte generaţii
- ci Hristos rămâne Veşnic şi Măreţ!

...Cercetaţi Scriptura, din genunchi, smeriţi,
doar aşa-i pătrundeţi strălucitul Semn,
numai ochii-n lacrimi pot privi uimiţi
Taina şi Minunea de pe-al Crucii Lemn.

Cercetaţi Scriptura prosternaţi pios,
mergeţi pân' la Cruce - şi rămâneţi Sus,
singura Salvare este în Hristos
şi-o puteţi cunoaşte numai prin Iisus.

Cele Două Nume au un sfânt înscris,
fiecare-ntr-Însul cuprinzând un Har:
în Hristos e unic Harul cel Promis
şi-n Iisus e Harul de-a-L pătrunde clar.


de Traian Dorz

Niciun comentariu: