sâmbătă, 12 martie 2011

Semănaţi Cuvântul Sfânt

"Misionarismul preoţesc fără misionarismul laic ajunge un materialism gol şi bigot. Misionarismul laic fără cel preoţesc decade în anarhie şi în haos.

Dumnezeu le-a rânduit aceste două aripi ale Evangheliei ca să zboare în armonie, purtând trupul Bisericii vii a lui Hristos mereu spre înălţimi, precum au purtat Moise şi Aron poporul sfânt prin pustie.

Dar o lucrare sănătoasă şi rodnică între aceste două părţi care sunt rânduite să fie nedespărţite pe totdeauna nu se poate face fără încredere deplină unii în alţii...nici fără o frumoasă preţuire a unora pentru munca celorlalţi."

,,Într-o adunare, bătrânii sunt experienţa şi direcţia, tinerii sunt eneregia şi efortul. O experienţă fără energie se pierde. O energie fără experienţă se rătăceşte." ( pag. 18 )

,,Conducătorii fără popor ajung tirani. poporul fără conducători ajunge rob." ( pag. 18 )

,,Cine creează probleme familiei lui Dumnezeu, acela să se aştepte să-i creeze şi Dumnezeu lui probleme. Tulbură cineva o lucrare a lui Dumnezeu, strică cineva o adunare, provoacă cineva o diversiune între copiii Domnului? Acela să se aştepte la pedeapsa Lui nu numai peste el, ci şi peste copiii şi familia sa. "

"Cine creează probleme familiei lui Dumnezeu, acela să se aştepte să-i creeze şi Dumnezeu lui probleme. Tulbură cineva o lucrare a lui Dumnezeu, strică cineva o adunare, provoacă cineva o diversiune între copiii Domnului? Acela să se aştepte la pedeapsa Lui nu numai peste el, ci şi peste copii lui şi familia sa."

"Nu dipreţuiţi picioarele poporului sfânt. Nu nesocotiţi mulţimea sufletelor simple din adunarea Domnului, fiindcă sunt turma cea dragă şi scumpă a Bunului Păstor. Nu ei sunt pentru noi, ci noi suntem pentru ei. Păstori se pot găsi oricâţi, dar turma n-are Domnul decât una. Dacă un păstor nu-i conştiincios şi smerit, Domnul îl va înlătura, dar turma Sa nu Şi-o înlătură.
Fraşilor culţi, nu-i dispreţuiţi pe fraţii desculţi, ci mai degrabă smeriţi-vă până mai jos decât ei, dacă vreţi să fiţi înălţaţi mai presus în faţa lui Dumnezeu şi a lor ( Petru 5, 1-4). Amin"

" În legăturile cu fraţii, caută totdeauna dragostea tuturor, şi nu dreptatea ta singur. Căci şi Hristos ne-a mântuit pe noi prin dragoste, şi nu prin dreptate. După dreptate, ar fi trebuit să fim osândiţi cu toţii."

"Mâncătoria, gelozia şi egoismul sunt lepra şi rugina care îi macină şi-i otrăvesc pe toţi oamenii lumeşti, cât şi toate înjghebările lor, chiar şi ale celor mai înaintaţi şi mai capabili."

"Să fiţi! - apoi să faceţi! Aceasta este prima condiţie pusă de Domnul nostru fiecăruia dintre cei ce L-au urmat ori vor vrea să-L urmeze, de la cel dintâi pas...

Cei care sunt preocupaţi numai de a face înainte a de a fi ajung nişte îngânfaţi, prefăcuţi şi răufăcători ai Lucrării lui Dumnezeu, cum au fost atât de mulţi de-a lungul istoriei ei.

Trebuie mereu să ne amintim că ni se cer neapărat cele patru condiţii fără de care nu poţi realiza nici unirea cu Hristos, nici unirea cu semenii şi anume: să muncim cel mai mult, să ne rugăm cel mai mult, să iubim cel mai mult şi să suferim cel mai mult."

"...moment unic a fost în 15 iulie 1986, când fiind în Hunedoara, mi s-a cerut personal, prin telefon, direct din partea Congresului Statelor Unite, o declaraţie document pentru acordarea sau respingerea Clauzei Naţiunii cele mai favorizate pentru România. Ne era cerută special această declaraţie nouă, ca unora care se ştia cât fusesem de prigoniţi pentru credinţa noastră.

Am dat atunci una din cele mai frumoase şi puternice declaraţii favorabile, cum poate nu mai fuseseră date ţării noastre niciodată în acest scop, susţinută cu cele mai mişcătoare argumente.
Şi Domnul a făcut ca, în ultima clipă, să se întoarcă totul în chip fericit pentru noi.

Ce ocazie uimitoare ne-a dat nouă atunci Dumnezeu, spre a le dovedi atât mai-marilor noştri, cât şi străinilor felul în care ne-a transformat pe noi Hristos şi cum ne-a învăţat El să răspundem noi cu bine la tot răul care ne-a fost făcut nouă...
Ce examen istoric! O, dacă nu s-ar uita niciodată!...

Căci nu poţi explica altfel decât ca o minune a lui Dumnezeu, Care a făcut în momentul cel mai critic ca tocmai noi, cei mai neînsemnaţi cetăţeni ai acestei ţări, să putem pune cel mai necesar şi mai hotărâtor cuvânt în cel mai înalt loc lumesc şi în cea mai importantă problemă a ţării.
Nu mai cunoaştem un astfel de moment istoric!"

Traian Dorz
"Semănaţi Cuvântul Sfânt" (Colecţia "Cugetări nemuritoare 28")

Niciun comentariu: