duminică, 13 martie 2011

Să ne rugăm împreună...

  • Marele şi Adevăratul nostru Dumnezeu, Care ne-ai poruncit să postim făcând binele şi rugându-ne, ajută-ne să şi aducem înaintea Ta postul cel plăcut Ţie, însoţit de faptele milosteniei cerute de Tine.
Nu ne lăsa să ne amăgim cu foloasele unui post nefolositor.
Şi ţine trează mintea noastră, mai ales în zilele de post, când ispititorul dă târcoale şi mai mult în jurul nostru, ca în jurul Tău. Amin.
 
  • Dumnezeul nostru, Cel plin de milă şi de bunătate, ai milă de noi şi nu lăsa să piară neprihănirea din hotarele noastre. Nici oamenii neprihăniţi din cetăţile noastre.
Ci trezeşte-le mintea sănătoasă acelora cărora trebuie să le pese de acestea până sunt, ca nu cumva pierderea lor să o plătim cu un preţ prea amar noi toţi şi copiii noştri. Amin.

  • Slavă Ţie, Iisuse Doamne, Lumină veşnică, negrăită şi strălucită!
Slavă Ţie, Care ne-ai trezit, ne-ai ascultat şi ne-ai pornit spre Tine! Slavă Ţie, Care ne-ai scos de sub puterea întunericului şi ne-ai înflăcărat pentru izbânda luminii!
Te rugăm, fă-ne să ascultăm tot mai grabnic ori de câte ori ne chemi.
Să Te iubim tot mai mult şi să Te arătăm tot mai bine.
Spre slava Ta, spre izbânda inspiraţiei Tale. Şi spre cea mai frumoasă mântuire a noastră. Amin.

  • Slavă Ţie, strălucită şi desăvârşită Lumină, Iisuse Doamne!
Slavă Ţie pentru toată dumnezeiasca lucrare pe care o faci în toţi acei care ascultă Cuvântul Tău şi-l împlinesc!
Slavă Ţie pentru toată lumina pe care şi noi am primit-o şi o primim neîncetat prin luminătorii Tăi cei adevăraţi care nu numai cu cuvintele lor strălucesc în faţa noastră, ci şi cu viaţa lor luminoasă.
Te rugăm, fă-ne şi pe noi toţi asemenea. Amin.

  • Slavă veşnică puterii Tale, Doamne al puterilor, slavă Braţului Tău, slavă Numelui Tău, slavă Duhului Tău Sfânt!
Îţi mulţumim pentru lucrarea puterii Tale, Doamne, pe care ai desfăşurat-o şi o desfăşori neîncetat şi în faţa ochilor noştri şi a sufletelor noastre.
Te rugăm, despică mereu tot ce este încă uscat şi fă să izvorască mereu apele harului şi să crească mereu roadele Duhului Sfânt şi în noi şi între noi.
Căci numai Tu, Doamne, poţi face să ne bucurăm noi în libertate de toate acestea. Amin.


Traian Dorz
din volumul "Hristos, Pâinea noastră zilnică"

Niciun comentariu: