joi, 2 aprilie 2009

FRUMOASA NOASTRĂ CRUCE

Clik pe imagine
Fraţii noştri nu trebuie să plângă niciodată din durere, ci numai din iubire.
Nici în viaţă, nici în moarte, cei uniţi de Dumnezeu prin iubire nu trebuie să se mai despartă niciodată.
Săbiile şi scuturile lor să lupte alături.
Mâinile lor să lucreze şi să se roage împreună.
Capetele lor să odihnească, în clipele cele mai neuitate, unul pe umărul celuilalt.
Paşii lor să meargă alături pe orice drum şi pe orice vreme.
Pâinea să şi-o frângă împreună.
Apa să şi-o bea din acelaşi vas.
Durerea să şi-o împartă frăţeşte, ca pe pâinea lor.
Bucuria să şi-o simtă la fel
Iar crucile lor să aibă acelaşi acoperiş.
Pentru ca învierea lor să fie în aceeaşi clipită. Iar veşnicia lor, îmbrăţişată.
Nimic mai fericit decât soarele dintre sufletele lor înfrăţite şi nimic mai nefericit decât gheaţa lor.
Nimic mai dulce decât întâlnirile celor dragi şi nimic mai amar decât despărţirea lor.
Doamne, cine mi-ar putea fi mai aproape decât soţul meu,
cine mai bun decât fratele meu, cine mai drag ca prietenul meu?
Cine, dacă nu singur Tu, Care îmi eşti toate acestea?
Lângă Tine eu să nu plâng niciodată, decât de fericire. Şi Tu lângă mine, la fel.
Lângă Tine eu să nu tremur niciodată, decât din dragoste.
Şi Tu lângă mine, la fel.

Lângă Tine să nu mi se aplece ochii mei niciodată, decât de prea multă lumină.
Şi ochii Tăi lângă mine, tot aşa.
Ţie să nu-mi fie greu a-ţi spune niciodată, dcât cât te iubesc de mult.
Pentru Tine să nu am niciodată nimic ascuns, decât bucuriile pe care vreau să Ţi le fac pe neaşteptate.
O,Iisuse, Preaiubitule drag, ce uşoară îmi este crucea pe care noi împreună o purtăm!
Ce dulce îmi este jugul alături de Tine!
Şi ce fericită sarcina Ta asupra inimiii mele!
La sânul Tău odihna mea este plină de linişte şi siguranţă, iar munca mea este numai cântec şi spor.
Când Tu eşti lângă mine, tot pe ce pun mâinile îmi înfloreşte şi îmi luminează.
Când simt asupra mea privirile Tale, toată fiinţa mea îmi pare învăluită în raze şi cântec.
Când Te ştiu aproape de mine, duhul îmi arde, ochii îmi strălucesc, picioarele îmi aleargă, mâinile îmi zboară.
Preaiubitule drag, câte aş dori să-Ţi spun acum, când nu pot decât să tac, adorându-Ţi în lacrimi dragostea şi slava Ta, amândouă la fel de mari, Iisuse!...

Din cartea "Prietenul tinereţii mele" pag. 91, autor: Traian Dorz
Editura Oastea Domnului, Sibiu - 1999

Un comentariu:

Mariana spunea...

Nu cred că există ceva care să egaleze frumuseţea trărilor fratelui Traian, trări în care ne regăsim uneori...

NUMAI CA S-O FACI MAI FRUMOASĂ...

O, Iisuse, Tu, singurul Prieten al singurătăţii mele,
ai milă totdeauna de dragostea mea, căci totdeauna este slabă...
Când este fericită, se pierde cu totul în bucuria ei şi uită că mai este încă pe pământ.Atunci îşi descoperă tot lăuntrul şi îşi dăruieşte tot avutul cel mai de preţ,
nemaiţinând seama că ar putea fi privită cu dispreţ, ca o uşuratică.
Sau bănuită de risipă, ca o nebună.
Când este mâhnită, iarăşi se pierde cu totul în durerea şi în lacrimile ei,
uitând de orice trecut şi de orice viitor fericit.
Când îi vine un oaspete nou, se pierde cu totul în încrederea ei,
uitând de toţi cei dinainte care au venit numai s-o jefuiască.
Atunci îşi întinde masa cea mai largă, cu dărnicia cea mai largă
şi aşază în faţa oricui tot ce are mai bun în cămările sale.
Ca oaspetele să plece cât mai sătul şi cât mai mulţumit.
Nici mai gândindu-se că au fost atâţia dintre aceştia care i-au batjocorit dărnicia, numind-o nesocotinţă.
Când face cuiva o făgăduinţă, se pierde cu totul în grija de a şi-o împlini mai devreme şi mai mult chiar decât ar trebui.
Fără să se mai gândească la niciuna din ostenenile ori pagubele care o costă aceasta.
Când nu i se răspunde,
se pierde cu totul în a-şi găsi numai ei vreo vină pentru tăcerea nedreaptă.
Iar dacă nu îşi află vina căutată – şi-o inventează,
numai spre a nu-şi opri niciodată, asupra nimănui, vreo bănuială că a înşelat-o.
Când trebuie să se întoarcă singură de acolo de unde se aşteaptă să plece însoţită,
sau când trebuie să culeagă un spin în loc de o floare şi o rană în loc de mângâiere, sau când trebuie să îşi aducă înapoi darul neprimit –
în loc să aducă o îmbrăţişare plină de recunoştinţă,
sau când trebuie să însoţească un sicriu în loc de un steag
şi să plângă pe o piatră în loc de un umăr,
sau când trebuie să strângă o bănuială, în loc de o încredinţare
şi o teamă în loc de o siguranţă,
sau când trebuie să plece însetată chiar de lângă izvorul
până la care a răzbătut cu nespuse primejdii şi osteneli,
ai milă atunci totdeauna, Preaiubitul meu, de inima mea slabă!
Înnoieşte-mi de fiecare dată încrederea în iubirea Ta! Şi în însuşirea tuturor semenilor mei de a putea iubi cu adevărat.
Fă ca dragostea celor puţini, care îmi sunt alături, să-mi fie de un preţ mai mare
decât toată ura celor mulţi, care îmi sunt împotrivă.
Fă ca preţuirea celor cinstiţi să-mi fie mai însemnată decât dispreţul tuturor celorlalţi.
Fă ca amintirea tuturor bucuriilor pe care le-am avut să-mi fie mai mare decât oricare durere şi dezamăgire pentru cele pierdute.
Fă ca dulceaţa dragostei adevărate să-mi fie mai netrecătoare
decât amărăciunea celor ce m-au înşelat,
şi clipele strălucite, petrecute pe munte cu Tine,
să-mi fie o răsplătire nespus mai grea decât toţi anii îndelungaţi târâţi în întuneric printre monştri
Că prin toate acestea, Tu i-ai dat iubirii mele sau i-ai luat ceva,
numai ca să o faci mai frumoasă.
AMIN!

Traian Dorz