joi, 1 decembrie 2011

CONCURS - Întrebări, tu cum răspunzi!? - Etapa IV

Cu ocazia intrări în postul Nașterii Mântuitorului, blogul „De vorbă cu mine” lansează un nou concurs și oferă 3 premii, care constau în posibilitatea de a alege de la„Librăria cartea de Aur”, cărți sau Cd-uri, în valoare de:


60 lei (premiul I),
40 lei (premiul II)
20 lei (premiul III)
Concursul se desfășoară pe toată perioada postului și va consta în întrebări și răspunsuri biblice.
Întrebările se vor posta de două ori pe săptămână, duminică seara și joi  seara.  Răspunsurile  vor fi însoțite de versetul biblic în cadrul căruia se regăsește răspunsul și va fi postat la comentarii, urmând ca el să apară sub fiecare postare o dată cu postarea următoarelor întrebări.
Se va lua în considerare rapiditatea răspunsului ( criteriu de departajare dacă vor fi mai mulți care răspund corect) cât și corectitudinea răspunsurilor binențeles.
Cîștigătorii vor fi anunțați în 25 Decembrie.

După întrebările primei etape și celei de a doua etapă iată că și cea de a treia etapă a luat sfârșit. 
Mergem în continuare. Răspunsurile se primesc până  duminică seara la ora 22, când vor fi postate toate răspunsurile voastre cât și noile întrebări pentru a cincea etapă.
Vă aștept participarea!

29. Cum prorocește Moise despre Domnul Iisus?
30. În ce stă și în ce nu stă Împărăția lui Dumnezeu?
31. Care a fost ultimul proroc care a prorocit despre Domnul Iisus și ce a prorocit?
32. Ce se cere de la orice om?
33. Cu ce se egalează un idol?
34. Ce este și ce nu este Evanghelia Domnului Hristos?
35. Care sunt cele două pahare al căror conținut nu se poate bea deodată?

2 comentarii:

Unknown spunea...

29. Cum prorocește Moise despre Domnul Iisus?

Deuteronom , cap 18 , v 15-22

``Prooroc din mijlocul tău şi din fraţii tăi, ca şi mine, îţi va ridica Domnul Dumnezeul tău: pe Acela să-L ascultaţi.
Că tu la Horeb, în ziua adunării, ai cerut de la Domnul Dumnezeul tău şi ai zis: Să nu mai aud glasul Domnului Dumnezeului meu şi focul acesta mare să nu-l mai văd, ca să nu mor.
Atunci mi-a zis Domnul: Bine este ceea ce ţi-au spus ei.
Eu le voi ridica Prooroc din mijlocul fraţilor lor, cum eşti tu, şi voi pune cuvintele Mele în gura Lui şi El le va grăi tot ce-I voi porunci Eu.
Iar cine nu va asculta cuvintele Mele, pe care Proorocul Acela le va grăi în numele Meu, aceluia îi voi cere socoteală.
Iar proorocul care va îndrăzni să grăiască în numele Meu ceea ce nu i-am poruncit Eu să grăiască, şi care va grăi în numele altor dumnezei, pe un astfel de prooroc să-l daţi morţii.
De vei zice în inima ta: Cum vom cunoaşte Cuvântul pe care nu-l grăieşte Domnul?
Dacă proorocul vorbeşte în numele Domnului, dar Cuvântul acela nu se va împlini şi nu se va adeveri, atunci nu grăieşte Domnul Cuvântul acela, ci-l grăieşte proorocul din îndrăzneala lui; nu te teme de el".

30. În ce stă și în ce nu stă Împărăția lui Dumnezeu?

Epistola către Romani a Sfântului Apostol Pavel , cap 14 , v 17

``Căci împărăţia lui Dumnezeu nu este mâncare şi băutură, ci dreptate şi pace şi bucurie în Duhul Sfânt.

31. Care a fost ultimul proroc care a prorocit despre Domnul Iisus și ce a prorocit?


Maleahi , cap 3 , v 1-3

"Iată, Eu trimit pe îngerul Meu şi va găti calea înaintea feţei Mele şi va veni îndată în templul Său Domnul pe Care Îl căutaţi şi Îngerul legământului pe Care voi Îl doriţi. Iată, vine!", zice Domnul Savaot.
"Şi cine va putea îndura ziua venirii Lui şi cine se va putea ţine bine, când El Se va arăta? Căci El este ca focul topitorului şi ca leşia nălbitorului.
Şi El Se va aşeza să lămurească şi să cureţe argintul; El va curăţa pe fiii lui Levi şi îi va lămuri ca pe aur şi argint, şi vor aduce Domnului jertfă întru dreptate. ``

32. Ce se cere de la orice om?


Facerea , Cap. 9 , v 5

``Căci Eu şi sângele vostru, în care e viaţa voastră, îl voi cere de la orice fiară; şi voi cere viaţa omului şi din mâna omului, din mâna fratelui său.``33. Cu ce se egalează un idol?


Psalmi -Ps . 113 , v 12

`` Idolii neamurilor sunt argint şi aur, lucruri de mâini omeneşti: ``


Ps. 15 , v 15


``Căci pe toţi idolii neamurilor i-au socotit drept dumnezei pe cei care nici cu ochii nu văd, nici cu nasul nu respiră, nici cu urechile nu aud, nici cu degetele mâinilor nu pipăie, nici cu picioarele nu umblă. ``

Cartea înţelepciunii lui Solomon ,Cap. 13 , v 16

``El are grijă de idol să nu cadă, ştiind bine că nu-şi poate ajuta singur, căci nu este decât un chip care are nevoie de ajutor. ``

34. Ce este și ce nu este Evanghelia Domnului Hristos?

Epistola către Romani a Sfântului Apostol Pavel ,Cap. 1 , v 16


`` Căci nu mă ruşinez de Evanghelia lui Hristos, pentru că este putere a lui Dumnezeu spre mântuirea a tot celui care crede, iudeului întâi, şi elinului. ``

Epistola întâia către Tesaloniceni a Sfântului Apostol Pavel ,Cap. 1 , v 5

``Că Evanghelia noastră n-a fost la voi numai în cuvânt, ci şi întru putere şi în Duhul Sfânt şi în deplină încredinţare, precum bine ştiţi ce fel am fost între voi, pentru voi.``35. Care sunt cele două pahare al căror conținut nu se poate bea deodată?

Epistola întâia către Corinteni a Sfântului Apostol Pavel , Cap. 10, v 21


`` Nu puteţi să beţi paharul Domnului şi paharul demonilor; nu puteţi să vă împărtăşiţi din masa Domnului şi din masa demonilor. ``

Sorin M. spunea...

29. Cum prorocește Moise despre Domnul Iisus?
Raspuns: Deutronom 18, 15; Fapte 7, 37
30. În ce stă și în ce nu stă Împărăția lui Dumnezeu?
Raspuns: 1 Cor. 4, 20
31. Care a fost ultimul proroc care a prorocit despre Domnul Iisus și ce a prorocit?
Raspuns: Ioan 11, 49, 51
32. Ce se cere de la orice om?
Raspuns: Mica 6, 8
33. Cu ce se egalează un idol?
Raspuns: 1 Cor. 8, 4-7
34. Ce este și ce nu este Evanghelia Domnului Hristos?
Raspuns: Ce este: Romani 1, 16; Ce nu este: 1 Cor. 9, 16
35. Care sunt cele două pahare al căror conținut nu se poate bea deodată?
Raspuns: 1 Cor. 10, 21