vineri, 16 decembrie 2011

Cum luptăm şi ce câştigăm


Principalele influenţe sau factori principali care prin acţiuni fermecătoare zădărnicesc desfăşurarea bunei orânduiri în alegeri, sunt:

Diavolul şi lumea prin înfluenţe din afara celor ce se unesc
- prin oameni lumeşti, colegi, prieteni, prin rude
- prin rudele nepocăite
- prin părinţii necredincioşi
- prin părinţii şi fraţi neduhovniceşti, interesaşi şi clevetitori

Diavolul şi lumea prin care dorinţi şi influenţe din lăuntrul celor ce se unesc
- prin cei plecaţi în alte adunări
- prin împlinirea dorinţelor firii lor pământeşti prin împlinirea dorinţelor păcatului (ispite neânfrânate)
- prin împlinirea ispitei, săvârşirea păcatului
- prin ispita frumuseţii de afară, fără a se cerceta frumuseţea sufletului
- prin nepotriviri de caractere
- prin poziţia socială, rangul
- prin bogăţia pământească
- prin calităţi prezentative dar, făţarnice
- prin învăţături străine de Adevăr

Dumnezeu ne vrea cu gelozie pentru Sine. Dumnezeu nu vrea ca omenirea să se piardă, ci cu toţii să se mântuiască. Dumnezeu cel Blând, desăvârşit în Sfinţenie, ne oferă mântuirea în dar şi fericirea în Domnul Iisus Hristos Cel Crucificat şi înviat din morţi.
Satana zice:
- De ce vrei să primeşti, şi ce poate să-ţi dea un spânzurat pe cruce?
Slăbiciunea morţii - zic ei - dar noi credem în Invierea şi suntem fii ai Invierii.
Suntem născuţi a doua oară, duhovniceşte prin har la Jertfa Crucii de pe Golgota unde la la picioare, am îngenunchiat povara firii şi împreună cu Hristosu Cel Înviat, am înviat şi noi. El ne oferă Daruri Veşnice. Dumnezeu lucrează cu Duhul Său în Biserică şi Adunare, la sufletul fiecăruia, împărţind Darurile Harului Său,
- în Iisus Hristos Mîntuitorul,
- prin darurile Crucii Mîntuitorului,
- prin Duhul Sfânt - Sfinţitorul,
- prin moştenirea vieţii veşnice,
- prin râvna Oastei Domnului,
- prin Lucrarea harică de sfinţire, neprihănire şi desăvârşire în Hristos Domnul
- prin darurile duhovniceşti şi ale Împărăţiei Domnului Iisus,
- prin frumuseţea şi bogăţia sufletească,
- prin legătura părtăşiei şi dragostei frăţeşti,
- prin bucuria, pacea în Hristos Domnul,
- prin rugăciuni şi viaţă neprihănită,
- prin milostenie, statornice în credinţă,
- prin ascultare, împlinire şi hărnicie cu Hristos Domnul prin Duhul Sfânt.
Fericirea celor ce se căsătoresc şi intră în săvârşirea Sfintei Taine, trăinicia căsniciei lor, atârnă în primul rând de legătura lor cu Dumnezeu, cât de intimă şi de stransă este legătura aceasta; apoi, cât de neprihănită-i viaţa lor, trăirea în ascultare a voii lui Dumnezeu care este sfinţirea noastră a tuturora în Domnul Iisus Hristos prin Duhul Sfânt. Acestea nu sunt simple teorii, ci puteri nebănuite. Folosindu-le în Numele Domnului Iisus, prin Duhul Sfânt cu smerenie şi ascultare, pun pe fugă demonii şi argaţii Satanei care tremură. La nunţile care încep cu Domnul Iisus, se sfârşeşte prin Har Divin. Tot ce începe, duce la bun sfârşit; căci, înlăuntru şi afară, Hristos este Domn şi Mântuitor. La aceste nunţi participă şi Maica Domnului împreună cu Apostolii şi Ucenicii Lui, locul cel dintâi fiind ocupat de Domnul, Maica cea sfântă şi fraţii Lui. Cum să nu te bucuri la astfel de nunţi, unde şi astăzi, apa se preface-n vin, se tot scoate din vase şi tot pline rămân. Se satură cu toţii şi mai rămâne încă. Cine astfel începe, sfârşeşte încununat cu biruinţe şi sfârşeşte în slava veşnică"

de Cornel Rusu -

Niciun comentariu: