joi, 8 decembrie 2011

CONCURS - Întrebări, tu cum răspunzi!? - Etapa VI

Cu ocazia intrări în postul Nașterii Mântuitorului, blogul „De vorbă cu mine” lansează un nou concurs și oferă 3 premii, care constau în posibilitatea de a alege de la„Librăria cartea de Aur”, cărți sau Cd-uri, în valoare de:


60 lei (premiul I),
40 lei (premiul II)
20 lei (premiul III)
Concursul se desfășoară pe toată perioada postului și va consta în întrebări și răspunsuri biblice.
Întrebările se vor posta de două ori pe săptămână, duminică seara și joi  seara.  Răspunsurile  vor fi însoțite de versetul biblic în cadrul căruia se regăsește răspunsul și va fi postat la comentarii, urmând ca el să apară sub fiecare postare o dată cu postarea următoarelor întrebări.
Se va lua în considerare rapiditatea răspunsului ( criteriu de departajare dacă vor fi mai mulți care răspund corect) cât și corectitudinea răspunsurilor binențeles.
Cîștigătorii vor fi anunțați în 25 Decembrie.

După întrebările primei etape, celei de a doua etapă, celei de a treia etapă și celei de a patra etapă iată că și cea de a cincea etapă a luat sfârșit. 
Mergem în continuare. Răspunsurile se primesc până  duminică seara la ora 22, când vor fi postate toate răspunsurile voastre cât și noile întrebări pentru a cincea etapă.
Vă aștept participarea!

43. Cum stăm noi când lucrează Dumnezeu?
44. Ce însemna numele Solomon pentru Israel?
45. Cum răsplătim binefacerile Domnului?
46. Care copil purta cu el 77 de nume?
47. Cu ce prilej un preot căuta bani și în loc de bani a aflat Cuvântul Domnului?
48. Unde este amintită o zi de nouă ori și totuși acolo e numai o singură zi?
49. Care sunt animalele și vietățile în număr de cinci din Sfânta Scriptură, care nu mor niciodată?


4 comentarii:

Unknown spunea...

43 -Epistola catre Filipeni a Sfantului Apostol Pavel , cap 2 , v 12-14

Drept aceea, iubiţii mei, precum totdeauna m-aţi ascultat, nu numai când eram de faţă, ci cu atât mai mult acum când sunt departe, cu frică şi cu cutremur lucraţi mântuirea voastră;
Căci Dumnezeu este Cel ce lucrează în voi şi ca să voiţi şi ca să săvârşiţi, după a Lui bunăvoinţă.
Toate să le faceţi fără de cârtire şi fără de îndoială,


44- Cartea întâia Paralipomena (întâia a Cronicilor), cap 22 , v 9

Iată însă ţie ţi se va naşte un fiu; acela va fi paşnic şi Eu îi voi da linişte din partea tuturor vrăjmaşilor dimprejur; de aceea numele lui va fi Solomon. Şi voi da lui Israel în zilele lui pace şi linişte.45.-Psalmul 115 , v 3-5
Ce voi răsplăti Domnului pentru toate câte mi-a dat mie?
Paharul mântuirii voi lua şi numele Domnului voi chema.
Făgăduinţele mele le voi plini Domnului, înaintea a tot poporului Său.

Sorin M. spunea...

prelungim pana maine seara, curaj si iata cateva indicii:
46. ”Şi a prins un tânăr locuitor din Sucot şi l-a întrebat şi acesta i-a înşirat în scris pe căpeteniile şi bătrânii Sucotului, care erau în număr de şaptezeci şi şapte de oameni.”
47. Cartea a doua Paralipomena (a doua a Cronicilor) cap. 34
48. citeste cartea V.T. - Sofonie
49. citeste cap. 4 din Apocalipsa si Marcu 9

Unknown spunea...

46-Judecatori , cap 8 , v 14


``Şi a prins un tânăr locuitor din Sucot şi l-a întrebat şi acesta i-a înşirat în scris pe căpeteniile şi bătrânii Sucotului, care erau în număr de şaptezeci şi şapte de oameni. ``


47.

Cartea a doua Paralipomena (a doua a Cronicilor) cap. 34 , v 14

``Când au luat ei argintul care se adusese în templul Domnului, atunci Hilchia preotul a găsit cartea legii Domnului care fusese dată prin mâinile lui Moise. ``

48.

Sofonie , cap 1 , v 7-18

49.

Marcu , cap 9 , v 48 - ``Unde viermele lor nu moare şi focul nu se stinge. ``

Apocalipsa , cap 4 , v 7-8

``Şi fiinţa cea dintâi era asemenea leului, a doua fiinţă asemenea viţelului, a treia fiinţă avea faţă de om, iar a patra fiinţă era asemenea vulturului care zboară.
Şi cele patru fiinţe, având fiecare din ele câte şase aripi, sunt pline de ochi, de jur împrejur şi pe dinăuntru, şi odihnă nu au, ziua şi noaptea, zicând: Sfânt, Sfânt, Sfânt, Domnul Dumnezeu, Atotţiitorul, Cel ce era şi Cel ce este şi Cel ce vine. ``

Sorin M. spunea...

43. Cum stăm noi când lucrează Dumnezeu?
Raspuns:Psalmul 38, 13
44. Ce însemna numele Solomon pentru Israel?
Raspuns: 1 Corinici 22, 9
45. Cum răsplătim binefacerile Domnului?
Raspuns: Psalmul 115
46. Care copil purta cu el 77 de nume?
Raspuns:Judecatori 8,14
47. Cu ce prilej un preot căuta bani și în loc de bani a aflat Cuvântul Domnului?
Raspuns: 2 Cronici 34, 14
48. Unde este amintită o zi de nouă ori și totuși acolo e numai o singură zi?
Raspuns:Sofonie 1, 7-18
49. Care sunt animalele și vietățile în număr de cinci din Sfânta Scriptură, care nu mor niciodată?
Raspuns: Marcu 9,48; Apocalipsa 4,7-8