miercuri, 21 decembrie 2011

Cum Îl primim noi pe Iisus Hristos?

"Cum Îl primim noi pe Iisus Hristos? Cu îndoială, ca evreii cei de demult, sau cu credinţă, ca magii neamurilor? Îl odihnim pe Domnul în ieslea cea de taină a inimii, sau Îl izgonim din cetatea sufletului, asemenea lui Irod? Jertfim Mântuitorului viaţa noastră, sufletul, puterea, mintea şi tot ce avem mai de preţ? Îl întâmpinăm noi astăzi pe Hristos împăcaţi unii cu alţii, spovediţi, uniţi cu Dumnezeieştile Taine? Sau venim la El plini de ură, certaţi, nespovediţi, întunecaţi de patimi?

Las să răspundă fiecare în conştiinţa sa la această întrebare, iar noi, îndemnaţi de bucuria praznicului, trecem la a doua întrebare: Ducem noi vestea cea bună a Naşterii Domnului în căminele noastre, la copiii noştri, la rudele şi la fraţii noştri? Sau, lenevindu-ne, tăgăduim Taina Întrupării? Facem noi ce au facut magii şi păstorii, sau rămânem nepăsători, ca şi până acum?
Dacă am zăbovit sau ne-am uitat rostul nostru de creştini în trecut, să nu ne lenevim de astăzi înainte. Fiecare să se facă un binevestitor al minunii din Betleem.

Întoarceţi-vă deci la casele voastre. Duceţi bucuria mântuirii acolo unde n-a putut pătrunde. Păstraţi-o în casele celor săraci. Frângeti-o pe masa celor lipsiţi. Repetaţi-o la căpătaiul celor bolnavi. Intraţi acolo unde nu putem ajunge noi. Bateţi la uşile celor certaţi. Împăcaţi pe cei dezbinaţi, mângâiaţi pe cei tulburaţi, întăriţi pe cei îndoielnici, încălziţi pe cei indiferenţi; aprindeţi pe cei căldicei, duceţi la Iisus pe cei rătăciţi.
Deschideţi astăzi uşile spitalelor, păşiţi pragul sărmanilor, ascultaţi cântecul orfanilor, duceţi la toţi vestea cea bună, dimpreună cu un mic ajutor din prisosul dragostei voastre, şi spuneţi tuturor că astăzi S-a nascut în lume Domnul. Amin."

Sursa: aici

Niciun comentariu: