sâmbătă, 13 noiembrie 2010

Să ne rugăm împreună...

"Slavă veşnică Ţie, Domnul şi Mijlocitorul nostru la Tatăl, Iisus Hristos! Slavă Ţie pentru tot ce ne aduci de la Tatăl prin aleşii Tăi, cărora le-ai încredinţat Pâinea binecuvântată a Vieţii, pentru ca ei, împărţindu-ne-o, să ne hrănim şi noi şi s-avem astfel Viaţa Ta în noi.
Te rugăm neîncetat pentru ei: să le înmulţeşti numărul, sfinţenia, puterea, libertatea şi mijloacele prin care să ni Te poată dărui pe Tine, clipă de clipă, fiecăruia şi tuturor. Nu lăsa, Doamne, nici un popor şi nici un timp fără trimişi binecuvântaţi, iar nouă, tuturor, dăruieşte-ne, Doamne, încredinţarea că, ascultându-i pe ei, Te ascultăm pe Tine. Pentru ca şi ei şi noi să fim fericiţi. Amin. " 

"Preamărire veşnică Ţie, Doamne Iisuse, Adevărul Unic şi Etern. Singurul care transformi viaţa noastră, care dezlegi umblările noastre, care sfinţeşti întreagă fiinţa noastră. Binecuvântată să fie puterea Ta, care ne face neînfricaţi, lumina Ta, care ne face strălucitori, limpezimea Ta, care ne face atotcuprinzători şi căldura Ta, care ne face plini de bunăvoinţă iubitoare şi smerită.
Te rugăm, cuprinde-Te deplin pe Tine în noi şi cuprinde-ne pe noi deplin în Tine. Ca lumea să creadă că Tu ne-ai trimis. Şi să vadă că Adevărul este în noi, iar noi în El. Amin."

Traian Dorz,
din volumul "Hristos – Mijlocitorul nostru"