duminică, 7 noiembrie 2010

Întrebări - tu cum răspunzi? ( XIX)

Cum se explică citatul: „Eu dorm, dar inima mea veghează”?

"Eşti tu, cititorule, dintre aceia care, după ce au gustat din iertarea şi din bunătatea lui Dumnezeu, s-au făcut un izvor de iertare şi iubire pentru alţii sau eşti în chipul datornicului din evanghelie?
Fă-ţi tu singur socoata!."
(Părintele Iosif Trifa din Tâlcuirea evangheliilor duminicilor de peste an - Pilda datornicului neiertător)

"Omul mănâncă şi bea, omul luptă pentru libertate şi dreptate, pentru a fi viu, pentru a avea plenitudinea vieţii.
Dar ce este aceasta?
Ce este viaţa vieţii însăşi?
Care este conţinutul vieţii veşnice?"
( Pr. Alexander Schmemann)

"Doamne, Tu ne-ai dat acest pământ să ne răcorească, să ne hrănească.
Ne-ai dat, Doamne, numai lumină şi iubire, dar noi ce Ţi-am dat?
Ceea ce-ai cerut.
Ştiţi ce cere Dumnezeu de la om?
Nici nu vă vine a crede! Dă-mi, omule, păcatele tale! Şi Eu îţi dau iertarea Mea.
Şi numai atât, Doamne?
Ce am mai murdar şi necurat în viaţa mea vrei să iei?
Tu, Cel curat şi plin de sfinţenie, plin de dragoste şi milă, dă-Mi, omule, păcatele tale, şi Eu îţi dau iertarea Mea. Şi omul nu vrea să I le dea, să le aducă sub Crucea lui Hristos."
(Din cuvântul Părintelui Mihail Jar, ţinut la Adunarea anuală de la Bănceni, din 25 iulie 2010 )

"Ţi-ai spălat şi tu, cititorule, haina sufletului tău în Jertfa cea scumpă a Crucii de pe Golgota?
Eu te întreb, iubite cititorule, cum este îmbrăcat sufletul tău?
Eu te întreb cu Apostolul Pavel: în Ziua cea Mare a Judecăţii „oare vei fi aflat îmbrăcat sau gol“ (II Cor. 5, 3). Eşti tu gata de „nuntă“?
Adică ai haine sufleteşti pentru Împărăţia lui Dumnezeu?
Ia seama că vine moartea şi atunci nu te mai poţi îmbrăca; ia seama, omule, că „sluga“ Împăratului care cheamă la „nuntă“ umblă printre noi (e moartea) şi ce ştii?
Trimisul Împăratului poate să te cheme la noapte sau mâine-noapte, în săptămâna aceasta sau în cealaltă, anul acesta sau în celălalt. Ai tu hainele gata de nuntă?"
( Părintele Iosif Trifa, din volumul "Tâlcuirea Evangheliilor duminicilor de peste an ")

Suntem ceea ce gândim; forţa gândului schimbă obiceiurile şi stilul de viaţă...
Ce gând nou îmi aduce un obicei nou?
Chipul celui drag îl vezi peste tot...
Am văzut azi chipul lui Hristos, privirea lui, surâsul lui trist, în aproapele meu?
Ce voi face azi ca să îl bucur pe semenul meu?
Ştie aproapele meu că îl iubesc?...Cum îi arăt? Când? De ce?
Legea spune să dăm 10% din tot ce primim. Dragostea spune să dăm totul...
Cât dăruim din ce primim? ( Din banii noştri, din timpul nostru, din bucuria noastră...)
Când mi-e inima veselă, de ce e veselă?
Când mi-e inima întristată, de ce e întristată?
Îl am pe Domnul cu mine şi în bucurie şi în întristare?
Oare prezenţa Lui nu alungă întristarea şi , dacă am o bucurie, o face sfântă?
Scriptura ne spune să iubim vrăjmaşii...Poate că unii nu au, sau nu ştiu că au...Cu siguranţă avem cu toţii oameni pe care nu îi iubim...
Ce facem astăzi ca să ne crească iubirea faţă de cei care ne pare mai grea?
Cărui dor ai dat primul rod de lacrimi al zilei?
Cum poate iubi un orb?...
Ochii noştri văd cu adevărat?
Unde e copilul din mine? ...Ce-am mai păstrat din el?...
În dimineaţa acestei zile mi-am sărutat crucea înainte de a porni la drum?
La ce te gândeşti acum? E un gând pe placul Domnului?

Niciun comentariu: