marți, 6 iulie 2010

Să ne rugăm împreună...


"Iisuse, preadulcele nostru Mântuitor!
Odinioară, Apostolii Tăi s-au apropiat de Tine, rugându-Te:
Doamne, învaţă-ne să ne rugăm!
Doamne, învaţă-ne şi pe noi să ne rugăm!
Învaţă-ne să ne rugăm prin Tine şi Jertfa Ta cea sfântă.
Învaţă-ne să cerem totul prin Sângele Tău şi Jertfa Ta cea sfântă. Învaţă-ne să ne aplecăm cu toate rugăciunile noastre şi cu toate cererile noastre la picioarele Crucii Tale.
O, Doamne Iisuse, noi suntem nişte copii nepricepuţi!
Învaţă ne Tu, Doamne, cum să vorbim cu Tatăl Ceresc şi ce să cerem de la El.
În rugăciunile noastre, Iisuse Doamne, noi cerem un singur lucru:
Te cerem pe Tine, Doamne!
Te cerem să fii al nostru şi noi să fim ai Tăi.
Te cerem numai pe Tine, Doamne, căci, dacă Te avem pe Tine, avem totul; şi dacă nu Te avem pe Tine nu avem nimic.
Fă ce vrei cu noi şi cu rugăciunile noastre, Doamne.
Miluieşte-ne cu îndurările Tale când vei afla de bine, loveşte-ne cu nuiaua când nu se va putea altcum.
Dă-ne şi hrană dulce şi dă-ne şi medicamente amare.
Învaţă-ne, Iisuse Doamne, prin rugăciunile noastre, să ne încredinţăm cu totul Ţie.
Duhule Sfinte şi de viaţă Făcătorule!
Tu eşti Învăţătorul nostru cel mare pe Care ni L-a lăsat Mântuitorul să ne înveţe cum trebuie să ne rugăm.
Pune, Duhule Sfinte, căldură şi foc ceresc în rugăciunile noastre! Trezeşte-ne neîncetat la rugăciune şi priveghere, până va sosi clipa cea sfântă să trecem în lumea unde răsună neîncetat cântările şi rugăciunile cele cereşti. Amin.

Părintele Iosif Trifa
din predica la Eanghelia Duminicii a IV-a din postul mare

Niciun comentariu: