sâmbătă, 8 decembrie 2012

Puterea lui Dumnezeu

Dacă n-ar păzi Dumnezeu viaţa noastră, ea în fiecare clipă ne-ar putea fi nimicită! Atât de slabă este viaţa noastră şi atât de multe, de felurite şi de tari sunt puterile răului şi ale morţii care ne-o ameninţă!
Dacă n-ar păzi Dumnezeu avutul nostru şi pâinea noastră şi dacă nu ne-ar păzi Dumnezeul nostru sănătatea, casa, liniştea noastră şi tot ce avem mai drag pe pământ, – o, noi n-am ajunge să ne mai bucurăm de ele niciodată, fiindcă atâtea nenorociri ni le-ar pierde.
Dacă n-ar fi întărit Dumnezeu fiinţa neamului nostru, – o, de când am fi fost înghiţiţi de vii cu toţii! Dacă n-ar fi întărit Domnul, prin credinţă, răbdarea şi nădejdea noastră, – ce curând le-am fi pierdut!
Dacă n-ar fi întărit Dumnezeu hotarele şi hotărârile noastre, ca să nu fim nimiciţi, gândiţi-vă ce s-ar mai fi ales de toţi oare? Prin ce istorie crâncenă am trecut!

Zăvoarele porţilor noastre dinspre vrăjmaşii şi cotropitorii noştri le-a întărit Puterea lui Dumnezeu. Căci numai puterea credinţei în Dumnezeu i-a întărit pe cei care păzeau cuprinsul nostru, când puterile care izbeau în porţile noastre erau cumplite şi sălbatice, de zeci de ori mai tari ca noi!
Numai Puterea lui Dumnezeu a făcut ca acei care luptau la porţile noastre ameninţate să nu fie învinşi. Şi numai Puterea lui Dumnezeu i-a întărit totdeauna pe apărătorii acestui neam înconjurat din toate părţile, atâta vreme, numai de ochi lacomi, de gheare vrăjmaşe şi de puteri potrivnice!
De aceea, noi niciodată nu trebuie să uităm câtă recunoştinţă şi ascultare Îi datorăm lui Dumnezeu. El ne-a pus la porţile noastre nişte zăvoare tari, pe care le-a păzit Însuşi El – şi astfel vrăjmaşul nu ne-a putut nici zdrobi, nici robi.
Binecuvântate fiţi voi, suflete tari şi nebiruite, care aţi fost credincioase de pază moştenirii curate şi sfinte pe care ne-au lăsat o înaintaşii noştri. Datorită apărării voastre, întărită de Dumnezeu, noi ne bucurăm astăzi de belşug, de pace, de viaţă şi de lumină. Ce s-ar fi ales de toate acestea dacă voi n-aţi fi fost întăriţi de Dumnezeu şi n-aţi fi stat tari, neîngăduind răului să năvălească şi să dărâme?
Dumnezeul Ocrotirii noastre, fii binecuvântat în veci!
Amin.

Traian Dorz, din "Strălucirea biruinţei"

Niciun comentariu: