vineri, 14 decembrie 2012

„Cunoştiţa lui Iisus Hristos”

" „Cunoştiţa  lui  Iisus  Hristos”  este măsura  creşterii  noastre,  „pentru  că Dumnezeu a voit ca  toată plinătatea sălocuiască în El” (Col 2, 9). În El locuieşte toată  plinătatea  lui  Dumnezeu.  În  El sunt ascunse  toate  comorile  înţelepciunii şi ale ştiinţei  (Col 2, 3).  Iisus a  fost făcut de Dumnezeu pentru noi:  înţelepciune,  dreptate,  sfinţenie  şi  răscumpărare (I Cor 1, 30).
Numai  cine  a  intrat  în  „cunoştinţa Domnului Hristos”  poate  creşte  în  cele duhovniceşti.  Numai  cine  a  intrat  în această  „cunoştinţă”  poate  ajunge  la taina  tainelor:  la  taina  răscumpărării noastre prin scump sângele Lui.
Cine n-a  intrat  în „cunoştinţa Domnului”  şi  cine  n-a  ajuns  prin  această „cunoştinţă” la picioarele Crucii nu poate creşte în cele duhovniceşti.
De aceea zice Ap. Ioan: „Cine are pe Fiul are viaţa; cine nu are pe Fiul nu are viaţa” (I In 5, 12). Cine cunoaşte pe Fiul cunoaşte pe Tatăl; cine nu cunoaşte pe Fiul nu cunoaşte pe Tatăl.
De  aceea  îi  îndeamnă Ap.  Pavel  pe „fraţii”  lui atât de stăruitor:  „Mă rog  lui Dumnezeu să vă dea duh de înţelepciune  şi descoperire  în  cunoaşterea  lui  Iisus Hristos”  (Ef  1,  17).  „Să  creştem  în toate privinţele, până vom ajunge toţi la unirea  credinţei  şi  a  cunoştinţei  Fiului lui Dumnezeu… ca să ajungem la Cel ceeste Capul, Hristos” (Ef 4, 13-15). „Să neţinem  strâns  de  Capul  (Iisus  Hristos),din Care tot trupul hrănit şi bine închegat  cu ajutorul  încheieturilor  şi  legăturilor îşi primeşte creşterea pe care i-o dă Dumnezeu” (Col 2, 19).
Acest  îndemn  îl repetă şi Ap. Petru: „Şi,  ca nişte prunci născuţi de  curând, să  doriţi  laptele  duhovnicesc  şi  curat, pentru  ca  să  creşteţi  spre mântuire”  (I Ptr 2, 2). „Voi deci, preaiubiţilor, ... creşteţi  în harul şi  cunoştinţa Domnului şi Mântuitorului  nostru  Iisus  Hristos”  (II Ptr 3, 18).
Tu,  fratele  meu,  poţi  face  multe, multe,  pentru  sufletul  tău,  dar  toate acestea  n-ajută  la  mântuire  şi  nu-ţi aduc mântuirea până nu intri în „cunoştinţa lui Iisus Hristos” şi n-ajungi  la picioarele Crucii Sale.
Nu se poate  tăgădui adevărul: creştinismul de azi a dat un fel de faliment, iar  falimentul  a  venit  pentru  că  creştinismul de azi a ajuns un creştinism fără Hristos;  lipseşte  din  el  „cunoştinţa  lui Hristos”.  Cuvintele  cu  care  Evanghelia din  ziua  de  Paşti  vesteşte  venirea  lui Iisus  în  lume:  „Între  ai  Săi  a  venit(Iisus), dar ai Săi nu L-au cunoscut pe El, dar celor  ce L-au  cunoscut  le-a dat lor putere să se  facă  fiii  lui Dumnezeu”(In 1, 11-12), stau şi azi în picioare.
Mie  mi  se  aduce  vina  că  vorbesc prea puţin despre Sf. Biserică şi Sf. Taine. Da! E adevărat. De zece ani de zile,eu vorbesc mai mult despre „cunoştinţa Domnului şi Mântuitorului nostru  Iisus Hristos”; şi până voi  închide ochii şi mi se  va  închide  graiul  tot  despre  ea  voi vorbi  mereu,  pentru  că  fără  această„cunoştinţă”  nici  Biserica  în  care  slujesc, nici Tainele pe care  le administrez n-au puterea pe care trebuie să o aibă. "

Părintele Iosif Trifa
din “Să creştem în Domnul”
Editura “Oastea Domnului”, Sibiu, 2006

Niciun comentariu: