duminică, 1 aprilie 2012

Întrebări - tu cum răspunzi? ( XXX)

Cititorule! Ia seama că şi tu eşti un Iair care ai un bolnav:sufletul tău! De când tot plânge şi se văietă acest bolnav… şi tu stai liniştit şi nepăsător!?
De când tot strigă după tine acest bolnav să-L chemi pe Doctorul vieţii, pe Iisus, şi tu n-asculţi rugarea sufletului tău!?

Cititorule! Ia seama că tu ai un mort în casa vieţii tale! Sufletul tău a murit în păcate.
Şi tu nu te îngrozeşti?
Şi tu nu plângi?
Şi tu nu pleci să-L afli pe Iisus?
... Ascultă bine, ascultă cu luare-aminte, cititorule, căci pe tine te strigă Mântuitorul: „Scoală-te, fiule, din păcate!”. Auzi tu şi asculţi tu glasul Lui?
(Părintele Iosif Trifa – Tâlcuirea Evangheliilor duminicilor de peste an.)


"Dragă cititorule! Moartea este un predicator înfricoşat. Ca mâine va vorbi şi de pe marginea mormântului nostru. Toţi vom muri. Întrebarea este însă cum vom muri. „Cel păcătos va muri în păcatele sale“. Aceasta este o moarte înfricoşată; e o moarte după care urmează îndată judecata şi osânda de veci. Însă cel credincios a scăpat de frica şi puterea morţii. Cel ce trăieşte o viaţă cu Domnul şi Evanghelia Lui „a trecut din moarte la viaţă“ (Ioan 5, 24). Pentru acesta, moartea este o trecere, o mutare „acasă la Domnul“. Această „moarte“ nu ne mai sperie; dimpotrivă, o aşteptăm ca pe o solie ce vine să ne ducă „Acasă“. Despre această moarte zicea Apostolul Pavel că o doreşte „să-l împreune cu Hristos“ (Fil. 1, 23).

O astfel de moarte vei avea şi tu, cititorule?"
(Părintele Iosif Trifa – Tâlcuirea Evangheliilor duminicilor de peste an.)

  "Cine vine la poarta ta şi cui îi deschizi?
Pentru cine se deschide uşa casei tale cu bucurie şi cel mai des?
Dar casa ta pe cine adăposteşte?
Pe Hristos şi pe ai Său - sau pe satana şi păcatul?
Dar tu oare pe la ce porţi umbli?
Cauţi tu oare poarat oilor Domnului?
Uşa celor credincioşi a celor bolnavi, a celor singuratici, orfani şi bătrâni?
sau ce porţi cauţi tu?"
(Traian Dorz, din "Hristos - Binefăcătorul nostru" meditaţii la Sfânta Evanghelie după Ioan, cap. 5 )

"Dragul meu, oare tu ai firea duhovniceascã?
Cunoști tu viața duhovniceascã în Hristos și în Biserica Sa vie, prin nașterea ta din nou și prin trãirea ta puternicã și zilnicã în aceastã fire sfântã și cereascã?
Prin credința și ostenelile tale oare hrãnești tu, firea ta cea duhovniceascã?
Sau umbli mereu numai dupã îndemnurile firii lumești, care este dușmanul de moarte al firii Dumnezeiești?"
(Traian Dorz, din „Hristos – Dumnezeul nostru” – Meditaţii după Evanghelia după Ioan
)

" Dar ai fãcut tu oare pe cineva sã vinã la Hristos?
Ai putut tu face pe cineva din cetatea ta sã iasã afarã la El? ...
Dar cei care s-au luat dupã tine, unde au ajuns?
Unde ai îndrumat și la cine au ajuns cei ce vin dupã tine?
Nu cumva în loc sã-i duci la Hristos i-ai dus la pãcat?
Nu cumva i-ai dus la credințe greșite, la învãțãturi strãine, la urã, la neînțelegeri, la adunãri strãine, – și nu la Hristos? (1 Tim. 6, 3-5)."
(Traian Dorz, din Cugetãri – „Lumina Iubitului Fiu”)

De ce oare putea spune Sfântul Apostol Pavel fraţilor săi: Vă laud că în toate privinţele ţineţi toate învăţăturile întocmai cum vi le-am spus (I Cor. 11, 2)?

Şi pentru ce oare Ionatan n-a văzut nici un rău şi nici o nelegiuire în David, cum vedea tatăl său, Saul?

De ce Dumnezeu nu vedea nici o vină în poporul Său?

 „Veniţi, că, iată, gata sunt toate!“ Auzi tu, dragă cititorule, şi asculţi tu această chemare dulce de mântuire?

Niciun comentariu: