sâmbătă, 14 aprilie 2012

Să ne rugăm împreună...


Slavã, laudã și închinare veșnicã Ție Marele nostru Dumnezeu și Mântuitor Iisus Hristos.
Iatã o zi din Sãptãmâna Patimilor Tale și o parte din Evanghelia Ta pentru noi – am sfârșit-o meditînd.
            Pas cu pas și verset cu verset...
            Am vãzut astfel și am învãțat ceva din cele ce ne-ai lãsat scris... și ai vrut Tu sã ne înveți
din tot ce ai spus și ai fãcut Tu.
            Ne aplecãm acum din nou asupra învãțãturilor pe care ni le-ai dat, și dorim sã Te rugãm
în duhul mângâietor și dulce al Betaniei, sã ne dãruiești harul încrederii Tale, ca lui Lazãr, râvna slujirii Tale ca a Martei, și dragostea adorãrii Tale ca a Mariei.


            Te rugãm sã ne pãzești de lãcomia și invidia lui Iuda, și sã ne ajuți sã prețuim cu evlavie trupul cel scump cât ești cu noi spre a Te asculta cu toatã inima noastrã.

            Te rugãm sã ne ajuți sã putem dezlega de lume sufletele tinere de care Tu ai nevoie, și sã le putem aduce la Tine, sã le putem lega de Tine cu toatã inima, spre a le folosi Tu înspre slava Ta. Adu-i Tu Însuți la Tine Doamne Iisuse pe toți copiii și tinerii noștri. Și fã din ei niște unelte binecuvântate de care sã Te folosești mãreț și fericit, numai Tu.
            Te rugãm fã-ne pe toți niște ucenici atenți cu toate sufletele care doresc sã Te vadã pe Tine și ajutã-ne sã le putem tuturor ajuta sã Te vadã și sã Te cunoascã pe Tine, prin tot cuvântul nostru, și prin toate purtãrile noastre.

            Câtã vreme Te avem în mijlocul nostru, ajutã-ne sã ne purtãm într-un chip vrednic de Tine Doamne Iisuse, și nici una din datoriile noastre sã nu le lãsãm nefãcute.
            Când vedem slava Ta, minunile Tale, lucrãrile puterii Tale, ajutã-ne sã nu tãcem, ci sã le vestim cu toatã îndrãzneala și cu toatã cãldura inimii noastre.
            Dacã ne-ai fãcut harul sã ne chemi sã fim împreunã lucrãtori cu Tine, nu ne lãsa niciodatã
sã iubim mai mult slava lumii decât slava Ta, nici sã ne fie vreodatã fricã pentru viața noastrã, pentru libertatea sau pentru avutul nostrum și din pricina aceasta sã Te pãrãsim pe Tine.
            Ci dacã cunoaștem Cuvântul Tãu Cel Sfânt și dacã știm cu ce grijã și teamã de Tine trebuie sã-L mãrturisim, Te rugãm ajutã-ne nu numai sã-L spunem chiar așa cum este El, fãrã a-L rãstãlmãci în folosul cuiva, dar sã-L și trãim cu fapta și umblarea noastrã zilnicã, întocmai așa cum ni L-ai lãsat Tu și cum ni L-ai arãtat Tu, prin pilda Ta.

            - Te rugãm ajutã-ne Iisuse Doamne, ca sã-Ți putem aduce și noi astfel o mireasmã tot așa de bineplãcutã Ție ca mirul Mariei din Betania.
            Și sã Te primim pe veci Împãratul nostru, a cãruia Împãrãție nu va mai avea sfârșit.
Cãci a Ta Dumnezeul nostru este Împãrãția și puterea și slava, a Tatãlui, a Fiului, și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
Amin.

Traian Dorz, din „Hristos - Împăratul nostru”