vineri, 30 martie 2012

Pecetea Dumnezeului nostru

Toată puterea asupra tuturor întâmplărilor din lumea văzută şi cea nevăzută este sub stăpânirea Domnului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Nimic nu se poate face şi nici nu se putea face nicăieri fără voia şi fără îngăduinţa Lui. Când a spus El: Mie Mi s-a dat toată puterea în Ceruri şi pe pământ (Matei 28, 18), Hristos Iisus, Domnul nostru, ne-a pus nouă o temelie veşnică. Oricine clădeşte pe ea credinţa şi mântuirea sa poate fi sigur că nici o putere n-o va mai clătina.
Pecetea Dumnezeului nostru este semnul proprietăţii Sale asupra acelora peste care s-a pus acest semn.
Am văzut odată la un târg o mare turmă de oi. Un număr dintre ele avea pe fruntea lor albă o cruce roşie. Când am întrebat pe cel ce la păzea de ce numai unele aveau acest semn, el mi-a răspuns:
– Acestea sunt cumpărate de un mare proprietar care le-a ales şi a plătit preţul pentru ele. Ele sunt încă între astealalte, dar cel ce le-a cumpărat va veni şi le va lua acasă la el.
Îndată mi-a venit în minte versetul de mai sus din Apocalipsa şi m-am gândit: ce mare har este să fii răscumpărat de Dumnezeu şi să porţi pe sufletul tău pecetea Lui, semnul roşu al răscumpărării prin Crucea Golgotei Sale! La adăpostul acestui semn sfânt, nici o putere vrăjmaşă nu-ţi va putea face nici un rău, după cum este scris: nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare (Rom. 8, 38-39).
O, suflete al meu şi fiul meu iubit, bucură-te cu o siguranţă şi o fericire veşnică de Domnul tău şi de paza puterii Lui. Rămâi alipit de El şi laudă-L cu toată dragostea inimii tale, păstrându-te curat şi credincios pentru El. Veghează neîncetat să nu şteargă nici un păcat şi să nu întineze nici o ispită frumoasa pecete a legământului tău şi a cununiei tale cu El. Pentru că El vine să te ia de aici, dintre cei între care te chinui tu acum. Atunci vei fi dus în Casa Lui de Aur – şi vei fi nemaidespărţit de El pe veci.
Slavă veşnică Ţie, Dulce Iisus, Care ne-ai răscumpărat şi ai pus pe inima noastră pecetea Ta. Păstreaz-o curată şi sfântă până când vei veni să ne iei pentru totdeauna acasă la Tine şi la noi.
Amin.
Traian Dorz , din „Hristos Pâinea noastră zilnică.”

Niciun comentariu: