marți, 24 aprilie 2012

Argumentul jertfei

 Nu existã un adevãr mai puternic, nu existã un reazem mai tare, nici un apãrãtor mai sigur al celui nevinovat, ca jertfa lui.

Jertfa celui iubitor şi nevinovat nu-l lasã niciodatã de ruşine în faţa nimãnui. Ea îi dã cinstea marilor îndrãzneli şi siguranţa marilor biruinţe în cele mai istovitoare confruntãri şi în faţa celor mai înverşunate împotriviri.

Jertfa este cel mai puternic şi mai convingãtor argument, din toate cele cu care luptã Adevãrul şi Dragostea pe pãmânt.
Nu existã altã putere mai învingãtoare şi alt argument mai convingãtor decât jertfa curatã, rãbdãtoare şi tãcutã pânã la capãt.


Ea este cheia cea mai sigurã pentru orice zãvor, calea cea mai sigurã cãtre orice inimã, preţul cel mai curat pentru orice cauzã.

Puterea adunatã din suferirea nedreptãţii rãbdatã cu o seninã şi nobilã smerenie pentru o cauzã sfântã e ca un munte de ape adunate înapoia unei stavile de timp...

Când acestui timp i-a sosit ridicarea stavilei, torentul se elibereazã şi porneşte mãturând gunoaie şi limpezind albii - frumos dar mãreţ, hotãrât şi demn, fãrã sã i se mai poatã împotrivi nimeni şi nimic, - dar impunându-se tuturor.

Ascultarea unei porunci Dumnezeieşti şi ducerea unui mesaj divin pentru cunoaşterea unui adevãr şi izbânda unei dreptãţi, este o datorie mai cutremurãtoare decât oricare cataclism.

Glasul lui Dumnezeu trebuie sã-i fie aceluia cãruia îi vorbeşte, mai puternic decât orice trãsnet, mai poruncitor decât orice moarte şi mai presus decât orice jertfã.

Când eşti convins cã solia pe care o ai este unicã şi adevãrul pe care trebuie sã-l aperi este divin - şi cã amândouã acestea, în momentul acela te au numai pe tine, - atunci trebuie sã nu mai gândeşti absolut la nimic altceva decât la aceasta.

Atunci nu trebuie sã ai mai presus nimic altceva ca ascultarea totalã, curajoasã şi grabnicã a acestui glas Dumnezeiesc, cu orice preţ, cu orice jertfã.

Atunci joci pe o carte unicã şi mergi spre taurul cel mai mare cu coarnele cele mai puternice, care se pot şi îmblânzi, dar pot şi strãpunge.

Dar când vezi cã acest taur puternic se îndreaptã încet dar ameninţãtor asupra lui Hristos şi alor Lui, asupra familiei sufletului tãu, tu cautã sã-i ieşi prevãzãtor şi hotãrât din timp, înaintea lui, gata pentru orice risc.

Când trebuie o jertfã...
Când trebuie o jertfã, iubirea mea tãcutã,
tu n-aştepta ca alţii sã fie rãstigniţi -
pãşeşte tu nainte şi crucea ne-o sãrutã:
tu ştii c-am fost în lume la asta rînduiţi...

Bizuit nu numai pe ajutorul care simţi cã ţi-l dã puterea Mântuitorului tãu Iisus Hristos în Numele şi pentru Lucrarea cãruia ştii cã eşti dator sã porneşti, ai curaj, porneşte!

Din primul moment sã simţi cã nu mai poţi şi cã nu trebuie sã mai angajezi pe nimeni decât pe tine. Porneşti la o înfruntare care poate sã dureze cine ştie cât şi pe parcursul cãreia poate sã se întâmple cine ştie ce. Nu mai expune pe nimeni decât pe tine singur.

Unii când au ajuns în faţa rãspunderii şi jertfei s-au lepãdat cu fricã, ori s-au târât ruşinos ori s-au ascuns cu laşitate, ori au trãdat cu mârşãvie. Nu fi sigur decât pe Hristos şi pe tine însuţi, atunci.

Sã nu mai faci astfel de experienţe dureroase cu nimeni, - ia totul asupra ta însuţi pânã la sfârşit. Mergi numai cu Domnul în faţa tuturor. Dacã vei reuşi - se vor bucura cu toţii. Dacã nu, vei suferi mãcar numai tu singur.

Dacã nu ştii când se va sfârşi drumul pe care îl începi, fã totul, folosind orice clipã şi orice situaţie cât mai bine pentru lucrul care trebuie sã-l faci. Orice moment ori prilej pierdut s-ar putea sã nu mai revinã.

Doamne Dumnezeul Înţelepciunii, Te rugãm în momentul jertfei noastre, când acest argument este singurul necesar, dã-ne toatã puterea de biruinţã, care sã ne aşeze şi jertfa noastrã pentru Tine pe totdeauna prin vrednicia Jertfei Tale pentru noi. Amin.
                                                                  
Traian Dorz, din “Semănaţi Cuvântul Sfânt”                

2 comentarii:

Dumitru K. Negoita spunea...

Am venit pe blogul dvs.coborând în ascultare de muzică, până la "Am îngropat un înger drag", apoi cu "Pecete A Dumnezeului nostru", cu interviul Î.P.S. Bartolomeu Anania, am mers pe unde"ne strigă Mântuitorul", de la ruga către Dumnezeu "O,Doamne deschide-mi inima", la "gânduri de primăvară" şi..."Săptămâna Patimilor", cu cele "12 popasuri pe drumul Crucii". De la "Sâmbăta Mare" la "Dumnezeul Învierii", a "izvorului de unde ne desprindem începutul"..."Despre credinţa lui Toma şi puţina noastră credinţă", am ajuns la "Argumentul jertfei", în miezul căreia am descoperit că : - Cel mai convingător argument, reprezintă lupta Adevărului şi-a Dragostei.
Minunat! Minunat blog, vă felicit, urându-vă, Ploi cu bucurii. dkn

Sorin M. spunea...

D-le Negoita, ma bucura foarte mult trecerea dvs. pe aici. Multumesc de urare!
Ati tiparit si a 10 carte?