miercuri, 16 decembrie 2009

Întrebări - tu cum răspunzi? ( VIII)- De cine ascultăm?
Cine poate sa dea "ascultări"?
Ce se întâmplă dacă nu "faci ascultarea" ce ţi se dă?
Există ascultări pe care nu trebuie să le faci?
Trebuie să fie ascultarea oarbă sau trecută prin filtrul propriei raţiuni?

- „ Bucuraţi-vă cu cei ce se bucură; plângeţi cu cei ce plâng. Cugetaţi acelaşi lucru unii pentru alţii; nu cugetaţi la cele înalte, ci lăsaţi-vă duşi de spre cele smerite. Nu vă socotiţi voi înşivă înţelepţi. ” Romani 12:15-16
Dumnezeu are nevoie astazi mai mult ca oricand de astfel de oameni. Te numeri printre acestia?

-Îi tratăm pe ceilalţi aşa cum credem noi că merită, sau aşa cum Domnul ne-a învăţat cu milă, iubire neîncetată şi bunătate?

- Hei, tinere, încotro? De ce atâta grabă?
Atâţia ochi înlăcrimaţi "cerşesc" mângâiere; apleacă-te şi întinde o mână acelora care nu ştiu ce-i iubirea şi care nu au avut niciodată prieteni!
Atâţia copii aşteaptă ca cineva să-i bage-n seamă; găseşte-i şi joacă-te cu ei!
Priveşte-n jur, poţi vedea foarte clar că atâţia oameni aşteaptă astăzi o vorbă bună; nu ezita şi răspunde-le!
E timpul să faci ceva, nu crezi?

- O, Domnul meu şi Dumnezeul meu atât de puternic, atât de aproape, atât de iubitor, atât de bun...
Când Tu eşti pentru noi, cine să ne mai poată fi împotrivă?
Când Tu ne deschizi, cine să mai poată închide?
Şi când Tu ne aperi, cine ne-ar mai putea face vreun rău?
Cu toate tăcerile mele, mă închin în faţa Ta ieşită deasupra tuturor munţilor mei!
Preiubitule Strălucitor, ce mult Te iubesc! (Traian Dorz, din cartea "Prietenul tinereţii mele)

- Ce preferăm să ni se spună: adevăruri dureroase sau minciuni frumoase?

- „Zilele aleargă şi trec, numărul anilor se împlineşte, eu am si săvârşit o mare parte din cale, dar ce bine am făcut?
Oare, nu mă voi duce de aici deşert şi gol de toată dreptatea?
Judecata este înaintea uşii, viaţa mea merge spre bătrâneţe“ (Sfantul Ioan Gura de Aur)

- Ezechiel 18:21-23 - Ezechiel 18:32 -
De câte ori atunci când greşim credem că Dumnezeu abia aşteaptă să ne pedepsească?
Dar El nu e aşa...
Cum stăm noi cu întoarcerea la Dumnezeu, cu promisiunile noastre făcute Lui?

- De câte ori am greşit Prietenului nostru, şi întorcându-ne la El, am fost iertaţi?

- "...Vine Împăratul să-şi controleze nuntaşii dacă au haina de nuntă sau nu o au... Vine Tatăl ceresc să-Şi cerceteze pe cei din Biserica Sa, dacă au naşterea din nou – sau nu.
Ce va răspunde cel ce nu o are când va fi întrebat: Prietene, cum ai intrat tu aici?
Un om murdar într-un loc sfânt?...
Vine Stăpânul să-Şi vadă smochinii din via Sa...
Cum va răspunde cel găsit de ani de zile la rând, fără rod?
Nu ne înspăimântă oare securea înfiptă la rădăcină? (Matei 3, 10).
Vine Vierul să-Şi cerceteze mlădiţele dacă sunt în viţă ori nu, dacă sunt roditoare ori nu, dacă sunt verzi sau nu.
Nu ne înspăimântă oare focul care este deja aprins? (Ioan 15, 6)..." (Traian Dorz, caietul 27: Şi acum să facem!, cap. 1)

- Simţim nevoia să fim liniştiţi, simţim nevoia de pace interioară...Oare cum ne găsim noi pacea interioară?!...
Adunând oare multe bunuri din lumea aceasta care ajung să ne obosească, să ne streseze, să nu le mai putem birui?

- Că se tot vorbeşte în lumea de astăzi de ecumenism, de unitatea dintre bisericii...o unire dacă se face jertfind adevărul are ea vreun un preţ înaintea lui Dumnezeu?

Întrebări - tu cum răspunzi?...

Întrebări - tu cum răspunzi? ( II )

Întrebări - tu cum răspunzi? ( III )

Un comentariu:

Fr. Dorin spunea...

,,Dumnezeu a cerut omului totdeauna ascultare. Dumnezeu conduce si omul se lasã condus,si toate câte i s-au poruncit omului spre înaintarea în bine sunt lucruri care tin de ascultare si toate câte nu sunt în conformitate cu ceea ce-i cere Dumnezeu omului sunt lucruri care tin de neascultare. De exemplu: Avraam a fost îndrumat de Dumnezeu sã plece din tinutul în care se gãsea într-o tarã strãinã; el a ascultat, a împlinit voia lui Dumnezeu si prin aceasta a ajuns la înaintarea în viata spiritualã. Noe la fel. Iar cei ce n-au ascultat de Dumnezeu au fost în deviere de la bine si au suferit consecintele: de exemplu cetãtile Sodoma si Gomora, care au fost împotriva voii lui Dumnezeu si care au adus consecintele distrugerii acelor cetãti. Bineînteles, în decursul istoriei au fost multe exemple de ascultare si neascultare, dupã cazurile pe care le cunoastem din Vechiul Testament, iar în Noul Testament stim sigur cã Domnul Hristos a tinut sã i se împlineascã voia când, la spãlarea picioarelor i s-a spus Sfântului Apostol Petru: "Dacã nu te voi spãla, nu ai parte de Mine". Conditia urmãrii Domnului Hristos este ascultarea de El''.(Pr. Teofil Paraianu)
,,Ascultarea stă la temelia cerului, a îngerilor, a planetelor, a Bisericii, a societăţii, a familiei, a fiecărui suflet care crede în Dumnezeu şi doreşte să se mîntuiască. Fără ascultare în societate nu este armonie, nici pace între popoare şi oameni. Fără ascultare de Dumnezeu, de Biserică, de păstori, care sînt urmaşii Apostolilor pe pămînt, nu este mîntuire, nu este unitate creştină, nu este pace în case şi în sufletele credincioşilor ''.(Pr. Cleopa Ilie)