duminică, 2 noiembrie 2014

Sfaturi primite şi iar la semeni răspândite ( X )-->- "Cu orice pret, noi trebuie să încercăm a păstra pacea sufletului şi să nu ne tulburăm la jignirile venite de la alţii. Nimic nu este mai preţios decât pacea întru Hristos Domnul. Sfinţii Părinţi aveau mereu un duh de pace şi, fiind binecuvantaţi cu harul lui Dumnezeu trăiau mult. -Dobândeşte pacea, şi mii de oameni din jurul tău se vor mântui! " ( Sfântul Serafim al Sarovului )
- “Mergeţi pe drumul vostru. Diavolul va veni să vă ispitească cu gânduri şi vă va trage de mânecă pentru a vă dezorienta. Nu vă întoarceţi, nu vă angajaţi în discuţii şi-n controverse cu el! Se va lăsa păgubaş şi vă va părăsi” (Bătrânul Porfirie)
- Cine nu iartă distruge puntea pe care trebuie să treacă el însuşi.
- "Îngăduindu-vă unii pe alţii şi iertând unii altora, dacă are cineva vreo plângere împotriva cuiva; după cum şi Hristos v-a iertat vouă, aşa să iertaţi şi voi." - Coloseni 3, 13 –
- "Ori de câte ori faci ceva, fă ca şi cum întreaga lume ar fi cu ochii pe tine." ( Thomas Jefferson fost presedinte al S.U.A )
Poate că lumea întreaga nu-i cu ochii pe tine, dar nu uita de Dumnezeu!
- Nu pumnul strâns nu se poate da mâna cu cineva... .Fi sincer!
- "Iubirea noastră trebuie să-i cuprindă pe toţi oamenii. Dacă pe unii îi iubim, iar pe alţii nu, niciodată dragostea noastră nu va fi mai presus decât a oamenilor necredincioşi. Creştinii nu trebuie să iubească aşa cum iubesc necredincioşii." ( Sf. Ioan Gură de Aur )
- Ştiu pe cineva care iubeşte aşa de mult pe Dumnezeu, plângând totuşi că nu-l poate iubi cât vrea, încât sufletul lui este necontenit într-o astfel de dorinţă fierbinte, că Dumnezeu se slăveşte în el, iar el este ca şi când n-ar fi. Despre sine nu ştie ce valoare are, iar laudele cuvintelor nu-l îndulcesc. Căci din multa dorire a smereniei nu-şi cunoaşte vrednicia sa, ci slujeşte lui Dumnezeu după rânduiala preoţilor. Iar din multa iubire de Dumnezeu îşi ascunde amintirea vredniciei, îngropând cu smerenie undeva în adâncul dragostei de Dumnezeu lauda ce i se cuvine din pricina acestei vrednicii, ca să-şi pară în cugetarea sa totdeauna o slugă netrebnică, fiind cu totul străin de vrednicia sa, prin dorul după smerenie. Acest lucru suntem datori să-l facem şi noi, fugind de orice cinste şi slavă, pentru covârşitoarea bogăţie a dragostei Domnului, care ne-a iubit aşa de mult pe noi. ( Diadoh al Foticeii )
- Fii atent să nu faci femeia să plângă, pentru că Dumnezeu îi numară lacrimile. Femeia a fost plămădită din coasta bărbatului. Nu din picior, ca să fie călcată, şi nici din cap ca să fie superioară. Ci dintr-o parte, ca să fie egală, de sub mană ca să fie protejată şi de lângă inimă ca să fie iubită!
- Nu încercaţi niciodată să fiţi altceva decât ceea ce sunteţi cu adevărat...
- Oricine ne-ar greşi, să-l iertăm; şi cum este o mamă bună care iartă pe toţi, aşa să iertăm şi noi. Dacă ar fi aşa, pe faţa pământului, să se iubească toţi unii cu alţii cum iubeşte mama pe copii, pământul s-ar face cer, s-ar face rai, n-ar mai fi judecăţi, n-ar mai fi morţi, n-ar mai fi războaie, n-ar mai fi tulburări, n-ar mai fi dezbinări, ci ar fi milă şi îndurare şi bucurie şi părtăşie între fraţi şi în toată lumea.
- Iubeşte-l pe semenul tău în felul urmator:nu te mânia pe el şi nu-l urâ pe el; nu-i face reproşuri şi nu-i aduce injurii; nu-l bârfi, nu-i vorbi aspru.Cât stă de tine , fii în pace cu el; smereşte-te în faţa lui; nu te răzbuna împotriva lui, nici direct , nici indirect. În toate domeniile în care este posibil cedeaza înaintea lui. Dezobişnuieşte-te de a te contrazice şi a intra în dispută; înlătură aceste două atitudini care sunt semne de orgoliu şi de iubire de sine... ( Sf. Ignatie Briancianinov )
- “Dacă păcătoşenia aproapelui, pe care vrei s-o îndrepţi, îţi tulbură pacea sufletului şi te irită păcătuieşti şi tu. Nu poţi îndrepta păcătoşenia prin păcătoşenie; ea se îndreaptă prin smerenie...... Nimic nu ne linişteşte şi nu ne împacă cu faptele aproapelui atât de mult ca TĂCEREA, RUGĂCIUNEA şi DRAGOSTEA.” (Stareţul Iosif de la Optima)
- "Ferice de cei împăciuitori", spune Domnul Iisus. Dragii mei, fericirea aceasta are izvorul în pacea lui Hristos, care pace se naşte din Adevăr. Când Adevărul va fi sădit în inima fiecăruia dintre noi, el va îndepărta patimile care provoacă cearta şi dezbinarea. Să nu încercăm să acţionăm dând libertate orgoliului ostru, ci să cultivăm dependenţa de Duhul Sfânt, care nu ne va lăsa să răspundem răului cu rău, ci ne va pleca genunchii mereu la rugăciune, umplându-ne sufletulşi inimile de duhul blândeţii. Să nu uităm niciodată că propovăduirea Evangheliei se realizează nu prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul Sfânt.
- "...Nu vorbiţi niciodată mai ales lucruri pe care nu le cunoaşteţi bine. Aceasta cu atat mai mult atunci când e vorba de mai-marii voştri, pentru că uşor te pote înşela şi ochiul şi urechea ta. Bănuind şi şoptind despre învăţătorul tău, te poţi face vinovat de un păcat foarte greu. Şi poţi fi aspru pedepsit(Numeri 12, 1-15) Căci este scris: "Pe mai-marele poporului tău să nu-l vorbeşti de rau" (Fapte 23:5).....Vorbeşte numai ce te-nvaţă înţelepciunea cea de Sus şi încetează-a ta vorbire, când nu mai ai nimic de spus..." ( Traian Dorz )
- "Firea trupului fiind surda, oarba si muta, nu te poti intelege cu el decat prin osteneala si foame, acestea insa trebuie conduse dupa dreapta socoteala, ca sa nu dauneze sanatatii. Acestea il imblanzesc, incat nu se mai tine vrajmas lui Dumnezeu. Rugaciunea si postul scot dracii poftei si ai maniei din trup. Foamea imblanzeste fiarele." ( Pr. Arsenie Boca )
- "Săracilor, primiţi postul, tovarăşul vostru de casă şi de masă! Slugilor, primiţi postul, odihna necontenitelor voastre osteneli! Bogaţilor, primiţi postul, doctorul care vă vindecă bolile ce vă vin din pricina prea multelor mâncăruri, postul care, prin schimbarea mâncărurilor, vă face mai plăcute bucatele de care vă săturaserăţi din obişnuinţă cu ele! Bolnavilor, primiţi postul, mama sănătăţii voastre! Sănătoşilor, primiţi postul, păzitorul sănătăţii voastre!" ( Sf. Vasile cel Mare )

Niciun comentariu: