sâmbătă, 25 iulie 2009

Răspunsurile la etapa a II -a a concursului de cunoştinţe biblice - ,,CINE STIE, CASTIGA!"


1. În ce nu stă Împărăţia lui Dumnezeu?
Împărăţia lui Dumnezeu nu stă în cuvânt.
"Căci împărăţia lui Dumnezeu nu stă în cuvânt, ci în putere." ( 1 Cor. 4, 20)

2. Cine a prorocit despre plata celor 30 de arginţi?
Prorocul Zaharia şi Ieremia, conform Sf. Ev. Matei
Şi le-am zis: "Dacă socotiţi cu cale, daţi-Mi simbria, iar dacă nu, să nu Mi-o plătiţi. Şi Mi-au cântărit simbria Mea treizeci de arginţi. Atunci a grăit Domnul către Mine: "Aruncă-l olarului preţul acela scump cu care Eu am fost preţuit de ei". Şi am luat cei treizeci de arginţi şi i-am aruncat în vistieria templului Domnului, pentru olar. ( Zaharia 1, 12 - 13)

"Atunci s-a împlinit cuvântul spus de Ieremia proorocul, care zice: "Şi au luat cei treizeci de arginţi, preţul celui preţuit, pe care l-au preţuit fiii lui Israel" ( Matei 27, 9)

3. Ce nu este Evanghelie pentru cel ce o vesteşte?
O laudă
"Căci dacă vestesc Evanghelia, nu-mi este laudă, pentru că stă asupra mea datoria. Căci, vai mie dacă nu voi binevesti!" ( 1 Cor. 9, 16)

4. Care sunt cele două pahare ce nu pot fi băute deodată?
Paharul Domnului si paharul demonilor
„Nu puteţi să beţi paharul Domnului şi paharul demonilor; nu puteţi să vă împărtăşiţi din masa Domnului şi din masa demonilor. „ ( 1 Cor. 10 , 21 )

5. Care este temelia de bază a credinţei?
Invierea Domnului Iisus
Şi dacă Hristos n-a înviat, zadarnică este atunci propovăduirea noastră, zadarnică este şi credinţa voastră.( 1 Cor. 15, 14)

6. Ce vârsta avea Iosua când a murit, dar Iosif?
110 ani
„Şi a murit după aceea Iosua, fiul lui Navi, robul Domnului, fiind de o sută zece ani. „ ( Iosua Navi, 24, 29 )
„Şi a murit Iosif de o sută zece ani. L-au îmbălsămat şi l-au pus într-un sicriu, în pământul Egiptului. „ ( Facerea 50 , 26 )

7. Unde este legea celui care face voia Domnului?
În adancul inimii ( Cf. ediţiei britanice a Bibliei - Ps. 40, 8)
Înăuntru inimii ( Cf. ediţiei sinodale)
"În capul cărţii este scris despre mine. Ca să fac voia Ta, Dumnezeul meu, am voit şi legea Ta înăuntru inimii mele". (Psamul 39, 11)

8. Ce nu au credincioşii în această lume?
O cetate stătătoare
"Căci nu avem aici cetate stătătoare, ci o căutăm pe aceea ce va să fie." ( Evrei 13, 14)

9. Care este începutul înţelepciunii?
Frica de Domnul
"Începutul înţelepciunii este frica de Domnul; înţelegere bună este tuturor celor ce o fac pe ea." ( Ps. 110, 10)

Frica de Dumnezeu este începutul înţelepciunii; cei fără minte dispreţuiesc înţelepciunea şi stăpânirea de sine. ( Proverbe 1, 7)

10. Nimeni nu o poate domoli, Domnul însă o poate stăpâni?
Limba
Dar limba, nimeni dintre oameni nu poate s-o domolească! ( Evrei 3, 8)

11. Ce vârsta avea Avraam când Dumnezeu a făcut legământ cu el?
90 de ani
Iar când era Avram de nouăzeci şi nouă de ani, i S-a arătat Domnul şi i-a zis: "Eu sunt Dumnezeul cel Atotputernic; fă ce-i plăcut înaintea Mea şi fii fără prihană...Atunci a căzut Avram cu faţa la pământ, iar Dumnezeu a mai grăit şi a zis: "Eu sunt şi iată care-i legământul Meu cu tine: vei fi tată a mulţime de popoare.." (Facerea 17)

12. Când netezeşte Domnul cărările oamenilor?
Când în toate căile noastre gândim la El
Pe toate căile tale gândeste la Dânsul şi El îţi va netezi toate cărările tale. ( Proverbe 3, 6)

Am să notez ca bun şi răspunsul lui Nicolae la această întrebare:
Cand omul este drept inaintea Lui (Isaia 26:7).
Calea celui drept este dreaptă; Tu netezeşti drumul drept al celui drept.
Niciun comentariu: