marți, 21 aprilie 2009

Astazi, 21 aprilie, incepand cu ora 11 a.m. (ora Romaniei) Corina Oprean va fi operata in Germania de echipa doctorului Tatagiba, operatie complicata pe creier.Sa ne rugam ca Dumnezeu sa dea lumina, pricepere si indemanare medicilor care opereaza iar celor apropiati, sotului si fiicelor, putere si credinta neclintita.

Preaputernice şi slăvite Doamne Iisuse Hristoase!
Tu, Care ai venit în lume să tămăduieşti neputinţele oamenilor, Care nu ai venit să chemi la pocăinţă pe cei drepţi, ci pe cei păcătoşi, şi ai primit moarte pe cruce pentru mântuirea noastră!
Din adâncul inimii Te rog să primeşti smerita mea nevoinţă şi această mică rugăciune a mea pentru CORINA greu încercată de boală!
Mântuieşte-o, Doamne, precum ştii, ca un bun şi iubitor de oameni, şi rânduieşte Tu toate spre folosul său. Că noi neputincioşi suntem şi nu o putem ajuta dacă nu ne vei lumina cu harul Tău.
De e voia Ta, o poţi pedepsi precum se cade pentru păcatele sale, tămăduindu-o cu ierburile amare ale durerii, ca un doctor priceput, precum vei vrea.Dar căzând înaintea Ta Te rog, îndură-te de roba Ta, CORINA potoleşte-i fierbinţeala, alină-i suferinţa, ridică-o din patul durerii.
Să îi fie această încercare prin care trece spre îndreptarea vieţii, spre început bun mântuirii şi spre iertarea păcatelor.
Şi dacă îi e de folos să ducă mai departe crucea bolii, fie, Doamne, după voia Ta, nu după voia noastră.
Dăruieşte-i ei răbdare şi linişte, alungând de la ea toată frica şi toată deznădejdea, ca să nu fie îngenuncheată de durere şi să cârtească sau să cadă în patima mâniei.
Ajută-o, Iubitorule de oameni, ca văzând ea mila Ta să cadă la picioarele Tale cu lacrimi de pocăinţă şi de mulţumire, ca să se învrednicească să audă glasul Tău cel sfânt: „Iertate îţi sunt păcatele!” Amin!

O, Maică Sfântă a celor ce cheamă cu evlavie numele tău!
O, grabnică ajutătoare a neamului creş­tinesc, nădejde a celor deznădăjduiţi!
La tine alerg când mă aflu în necazuri şi în dureri, aşteptând milostivirea ta.
Nici un muritor nu a cunoscut o durere mai mare decât ai cunoscut-o tu, atunci când L-ai văzut pe Preadulcele tău Fiu răstignit pe cruce.
Nici o mamă nu a plâns pentru fiii ei cât ai plâns tu pentru căderile şi durerile noastre. O, câte icoane ai udat cu lacrimile tale, ca să vădeşti creştinilor grija pe care le-o porţi. Cum ai făcut să izvorască lacrimi din ochii tăi zugrăviţi de mâini omeneşti!
Ştiind marea ta grijă pentru cei ce laudă numele tău, te rog, Preacurată, vezi suferinţa surioarei noatre CORINA şi ne­putinţele ei, Preasfântă Fecioară, şi nu o lăsa să fie biruită de ele.
Ştiu minunile tale, ştiu dragostea pe care o arăţi neamului creştinesc. De multe ori te-ai arătat în chip minunat şi ai dăruit vindecare celor dreptcredincioşi.
Ajută-o, Maică Preasfântă, ca simţind că o acoperi cu sfântul tău acoperământ, să te cinstescă împreună cu toţi îngerii şi sfinţii în toate zilele vieţii sale. Amin!

O, sfântă ceată a celor care L-aţi slujit pe Hristos, aducându-mi aminte de faptele voastre minunate, vă aduc laudă după cuviinţă:
Bucuraţi-vă, stele ale cerului duhovnicesc!
Bucuraţi-vă, împreună cu cetele îngereşti!
Bucuraţi-vă, candele ale Bisericii lui Hristos!
Bucuraţi-vă, sfinţilor prin care Domnul împarte tuturor tămăduiri!
Voi aţi împărţit neamului omenesc mulţime de vindecări minunate şi, pentru aceasta, la voi alerg astăzi, nădăjduind că nu mă veţi trece cu vederea.
Ajutaţi-o pe CORINA să primescă tămăduire de la Hristos Dumnezeul nostru, Cel Ce v-a dat bi­ruinţă în lupta cu trupul, cu patimile şi cu poftele, Căruia Îi aduc smerită rugăciune:
Doamne Iisuse Hristoase, Care i-ai rân­duit pe sfinţii Tăi drept mijlocitori ai cererilor oamenilor, arată-i mila Ta şi surioarei noastre CORINA, care este încercată în focul durerilor, şi dăruieşte-i vindecare trupească şi sufletească. Pentru rugă­ciunile Preacuratei Maicii Tale şi ale Sfântului Ioan Botezătorul, dascălul pocăinţei; ale Sfinţilor, mări­ţilor şi întru-tot-lăudaţilor Apostoli; ale Sfinţilor mari dascăli ai lumii şi ierarhi Vasile cel Mare, Grigorie Cuvântătorul de Dumnezeu şi Ioan Gură de Aur; ale celor între sfinţi Părinţii noştri Nicolae, arhiepiscopul Mirelor Lichiei şi Spiridon al Trimitundei, făcătorii de minuni; cu ale Sfinţilor Mari Mucenici Gheorghe, Purtătorul de biruinţă, Dimitrie, Izvorâtorul de mir, Ioan cel Nou de la Suceava şi Ioan Valahul; cu ale Sfinţilor Doctori fără de arginţi Cosma şi Damian, Chir şi Ioan, Pantelimon şi Ermolae, Samson şi Diomid, Fotie şi Anichit, Talaleu şi Trifon; cu ale Sfântului Stelian, ocrotitorul copiilor; cu ale preacuvioşilor şi de-Dumnezeu-purtătorilor părinţilor noştri: Grigorie Decapolitul, Nicodim de la Tismana, Visarion şi Sofronie; cu ale preacuvioasei Maicii noastre Paras­cheva şi ale tuturor Cuvioşilor Părinţi şi Cuvioa­selor Maici, care s-au nevoit în dreapta-credinţă.
Că Tu eşti Dumnezeul tămăduirilor, Hristoase Dumnezeule, şi Ţie slavă Îţi înălţăm, împreună şi Celui fără de început al Tău Părinte şi Preasfântului şi bunului şi de-viaţă-făcătorului Tău Duh, în vecii vecilor. Amin.

Doamne, Dumnezeul nostru, Care ai răbdat prigonirile, batjocurile şi chiar moartea pe cruce pentru mântuirea noastră, Cel Ce ne-ai spus că „prin răbdarea voastră veţi dobândi sufletele voastre”, arată-i, surioarei noastre CORINA, milele Tale cele bogate şi dăruieşte-i duhul răbdării, ca sufletul ei cel greu încercat să dobândească alinare.
Vezi deznădejdea care o ispiteşte, vezi încer­carea prin care trece şi ajută-o să iesă din ea curăţită de păcate şi pregătită să-Ţi slujescă în toate zilele vieţii sale, şi să slăvescă numele Tău cel sfânt, cântând împreună cu toţi îngerii şi sfinţii: Aliluia!

Doamne, Dumnezeul meu, mărturisesc înaintea feţei Tale neputinţele şi slăbiciunile mele cele multe.
Ştiu ca frică mare a cuprins-o pe sora noastră CORINA înaintea acestei încercări, ajut-o să o cuprindă din nou încrederea în pronia Ta şi în grija pe care o porţi oamenilor.
Dacă nu ne-ai fi acoperit cu harul Tău, furtuna deznădejdii n-ar fi doborât la pământ.
Suntem conştienţi că nici unul dintre noi nu avem, Atotputernice Doamne, curajul pe care îl au aleşii Tăi înaintea încercărilor vieţii, dar tot ce pot să fac este să cad cu frângere de inimă înaintea Ta şi să Te rog să nu o laşi pe surioara noastră CORINA fără ajutor.
Tu, Doamne, Cela Ce eşti doctor ceresc, tămăduieşte-p prin mâna doctorului pământesc, ca să Te laue în toate zilele vieţii mele. Amin.

4 comentarii:

CAZACU GHEORGHE spunea...

Domnul-sa o Apere si sa fim alaturi de fetita Cu Rugaciuni Ferbinti, Sa fie o operatie Reusita , Si domnul o va apara cu Siguranta , Mari Sunt Minunile Sale Si El Este Spernta Tuturor..

Astazi ne Rugam Pentru Fetita..

Hristos a Inviat!

Sorin M. spunea...

Multumim parinte, rugaciunile noastre vor fi auzite cu siguranta

Anonim spunea...

AMIN!

Ionela spunea...

Amin!
Sa avem credinta , sa nu ne pierdem nadejdea!