marți, 15 februarie 2011

Să ne rugăm împreună...


  • "Dumnezeule Înfricoşat şi Drept, Care Te înduri până la al miilea neam de cel neprihănit – dar şi pedepseşti păcatele părinţilor până şi în fiii lor – fii lăudat cu frică şi cutremur în vecii vecilor!
Te rugăm, Doamne, fă-ne să nu uităm teama de Tine, ca nu cumva să ajungem a păcătui cu îndrăzneală, întărâtându-Te la gelozie şi supărându-Te prin urâciuni. Ci ne fă, Doamne, să umblăm cu frică şi cutremur, ferindu-ne de orice se pare rău.
Şi lipindu-ne tare de bine.
Pentru ca să ne bucurăm totdeauna de ocrotirea Ta iubitoare şi să nu cunoaştem niciodată focul mâniei Tale. Amin."
  • "Slavă şi recunoştinţă veşnică Ţie, Tatăl nostru, Care eşti în ceruri şi Care, prin Domnul nostru Iisus Hristos, ai făcut parte Oastei Tale de o atât de mare revărsare a darurilor Duhului Sfânt! Te rugăm, ajută-le tuturor acelora pe care în bunătatea Ta i-ai născut din nou prin această sfântă Lucrare. Să le dăruieşti o smerită şi statornică dragoste de Tine. Şi o răbdătoare şi înţeleaptă dragoste faţă de toţi ceilalţi. Pentru ca prin toate să se împlinească planul Tău mântuitor. Amin."
  • "Slavă veşnică Ţie, Doamne, Care, în vremurile de grea cumpănă, ai ridicat şi în fruntea poporului nostru bărbaţi viteji, oameni plini de credinţă în Tine şi plini de dragoste faţă de popor, care au muncit şi care au luptat până la sfârşit, spre mântuirea noastră şi spre slava Ta.
Te rugăm, Doamne, să-i binecuvântezi şi să-i păstrezi totdeauna puternici pe acei viteji ai Tăi cărora le-ai încredinţat îndrumarea spre mântuire a poporului Tău.
Măreşte numărul şi puterea lor şi nu-i lăsa doborâţi niciodată. Şi nu lăsa, Doamne, niciodată nici un popor fără astfel de viteji ai Tăi, pentru ca toţi să ajungă la mântuirea Ta. Amin."


Traian Dorz ,
din "Hristos, Pâinea noastră zilnică"

Niciun comentariu: