vineri, 4 februarie 2011

Mărgăritare duhovniceşti - citate din opera Sfântului Talasie Libianul

Cuviosul Talasie Libianul este, în dese rânduri, considerat un simplu tributar al operei Sfântului Maxim Mărturisitorul. Ne-am propus, în cele ce urmează, să descoperim partea originală şi proprie a scrierii sale „Despre dragoste, înfrânare şi petrecerea cea după minte“, cunoscută mai ales sub denumirea prescurtată „Despre dragoste“. Deşi patrologii moderni consideră că Talasie este doar un simplu epigon al Sfântului Maxim Mărturisitorul şi i-a fost şi ucenic în mod direct, scrisoarea celui din urmă adresată acestuia, din debutul „Răspunsurilor către Talasie“, afirmă exact contrariul. ( mai multe detalii aici )

"Păcatul cu cugetul este reaua întrebuinţare a gândurilor; păcatul cu fapta este reaua întrebuinţare a lucrurilor."

"Dragoste adevărată a dobândit acela care nu suferă bănuieli şi vorbe împotriva aproapelui."

"Nu crede gândului care judecă pe aproapele. Căci numai cine are vistierie rea gândeşte cele rele"

"Cel ce binecuvântează cu gura dar dispreţuieşte cu inima ascunde făţărnicia sub chipul dragostei"

"Sinceritatea prietenului se arată la vreme de cercare, dacă ia parte la necaz."

"Dorul întins întreg spre Dumnezeu leagă pe cei ce-l au, cu Dumnezeu şi întreolaltă"

,,Când mintea se îmbogăţeşte de cunoştinţa Unităţii, a pus cu totul stăpânire şi pe simţire."

"Conştiinţa curată ridică sufletul, iar gândul murdar îl doboară la pământ"

"Precum grădinarul, dacă nu pliveşte buruienile, îneacă legumele, aşa şi mintea, dacă nu curăţeşte gândurile, pierde cunoştinţa adevărului"

"Duhul Sfânt, aflând mintea golita de pofte şi gânduri rele, o umple de cunoştinţa tainelor dumnezeieşti"

"Obişnuieşte-ti urechea să auda des cuvinte duhovniceşti şi mintea ta se va depărta de gânduri necurate "

"Nu poti, cu grija lumii fiind înfăsurat, să mai ai cu tine si frica lui Dumnezeu"

„Slava deşartă o stingi făptuind în ascuns, iar mândria o izgoneşti nedispreţuind pe nimeni“

"Ridică-ţi adesea mintea spre rugăciune şi distruge gândurile care se apropie de inimă"

"Pocăinţa naşte păzirea poruncilor ; iar păzirea poruncilor aduce curăţia sufletului"

"Păzeşte-te de neînfrânare şi ură şi nu vei întâmpina piedica în vremea rugăciunii tale"

„Constiinta nu-i mai judeca pe cei care au ajuns în culmea virtutii sau în culmea viciului”

„Ceea ce este lumina pentru cei ce vad si pentru cele vazute, aceea este Dumnezeu pentru cei ce cugeta si pentru cele cugetate”

Nepăsătorul s-a vândut multor stăpâni; şi cum îl poartă, aşa umblă.

Omoară păcatul, ca să nu învii mort şi ca să nu treci de la o moarte mică la una mare

"Cunoştinţa de Dumnezeu este pomul vieţii, de care, împărtaşindu-se, cel curat rămâne nemuritor"

,,L-a începutul înţelepciunii e văzută frica care e la urmă. Iar la sfârşit, iubirea care e la început."

"Cu măsura cu care masori trupului tău, ti se va măsura întors din partea lui Dumnezeu."

"Conştiinţa numai pe aceia nu-i judecă: pe cei care au ajuns la culmea virtuţii sau pe cei care au ajuns la culmea păcatului"

"Pamantul nelucrat este plin de maracini. iar sufletul care nu vegheaza este plin de dorinte necurate "

,,Citirea şi rugăciunea curăţesc mintea; iar dragostea şi înfrânarea ( curăţesc ) partea pasională (afectivă) a sufletului."

"Fiind creat liber şi chemat spre libertate, nu-ţi îngădui să fii robul patimilor necurate"

,,Conştiinţa este un învăţător sincer. Cine ascultă de ea petrece fără greşeală."

"Minune străină se întâmplă în cer şi pe pământ, că Dumnezeu este pe pământ şi omul în ceruri."

"Nu uita de făptuire. Căci uitând de ea se împuţinează cunoştinţa, şi făcându-se foamete, te vei coborî în Egipt.
Egiptul spiritual este întunecimea patimilor. La el nimeni nu coboară dacă nu cade la foamete."

"Om nenorocit este acela care pretuieste prin fapte trupul mai mult decat sufletul si lumea mai mult decat pe Dumnezeu."

"Inima bună poartă ganduri bune. Căci precum este comoara ei, asa sunt si gandurile ei."

Niciun comentariu: