duminică, 25 octombrie 2020

Nu există om total necredincios!

 


8. Nu există om total necredincios!

În fundul inimii sale, chiar şi a celui mai necredincios, este o spaimă de necunoscut.

Groaza de Cel Veşnic.

Cutremurul de întunericul din sine şi din viitorul său.

Spaima superstiţioasă îi umple sufletului nelegiuit orice singurătate şi orice noapte.

De aceea el n‑ar vrea să audă niciodată de existenţa lui Dumnezeu,

nici de o Judecată a Lui.

O, şi ce salvare de toate acestea ar afla în braţele Domnului!

 

9. Spre cer, omul necredincios nu vrea să privească niciodată!

Nelegiuitul simte că Acolo Sus el are un duşman a Cărui existenţă este cea mai cumplită şi de neînlăturat ameninţare pentru el.

De aceea, toată lupta lui contra lui Dumnezeu nu este atât de mult de a‑i încredinţa pe alţii, ci de a se li­nişti pe sine însuşi şi conştiinţa sa,

care nu se lasă liniştită niciodată.

 

10. În colţul cel mai ascuns al fiinţei sale întunecate, omul necredincios vede sticlind fioros şi amenin­ţător mereu Ochiul lui Dumnezeu.

Din adâncul cel mai intim al conştiinţei sale răz­bate mereu strigătul care îl umple de frică:

– Vai, şi dacă totuşi este?

 

11. Prin visurile celui necredincios vin, din lumea tainică a duhului său spre lumea nelegiuită a trupului său, vedenii cărora nu le mai găseşte explicaţii necredincioase.

Din fiinţa cea spirituală îi vin, spre fiinţa cea materială, presimţiri şi înştiinţări ale căror nevăzute legături cu întâmplările văzute îi răvăşesc sufletul.

Îi răstoarnă toate înjghebările ridicate cu atâta neli­nişte

şi îi aruncă fiinţa într‑un vârtej de spaime tot mai mari,

de îndoieli şi chinuri pe care nu şi le poate linişti deplin cu nici o teorie necredincioasă.

Ce îngrozitoare este apoi moartea celor ce luptă contra lui Hristos!

Şi, o, ce fericită ar putea fi cu El!


Răsplata ascultării / Traian Dorz. – Sibiu: Oastea Domnului, 2006

Niciun comentariu: