joi, 19 mai 2011

Ploaia cuvântului biblic


Isaia 55, 10 - 11

CE PUTERE TAINICĂ este în Cuvântul lui Dumnezeu! Nici un alt cuvânt din această lume nu are puterea pe care o are Cuvântul lui Dumnezeu din Biblie. Iar această putere ne-o arată şi ne-o recomandă Însuşi Dumnezeu. Însuşi El ne spune despre Cuvântul Lui că este ca o ploaie aducătoare de roadă: "Precum ploaia şi zăpada se coboară din cer şi nu se mai întorc înapoi, ci udă pământul şi-l fac să odrăslească... tot aşa şi Cuvântul Meu, care iese din gura Mea, nu se întoarce la Mine fără rod, şi va face voia Mea" (Isaia 55, 10-11)
Ce minunată asemănare! Cu adevărat aşa este Cuvântul lui Dumnezeu: o ploaie binecuvântată.

Ce binecuvântare este ploaia pentru pământ, pentru ogoare, pentru pomi, pentru tot ce trîieşte şi vieţuieşte pe pământ! Totul are lipsă de ploaie şi totul ar pieri fără acest dar ceresc.
Aşa este ploaia cuvântului biblic. Un dar de viaţă fără de care nimic nu poate trăi şi nu poate rodi. Un dar de Sus care aduce putere de viaţă şi rodire.
În lume se găsesc multe ape şi râuri, lacuri şi fântâni. Dar, pentru rodire, apa aceasta niciodată nu poate face ce face apa ce cade din cer: ploaia.
O grădină sau un ogor, udat numai cu apă de la fântână, niciodată nu va da roada pe care o dă un ogor udat cu ploaia de sus. De ce? Pentru că s-a constatat că ploaia ce cade din cer are ceva deosebit, ceva ce nu are nici o apă de pe pământ. Are tocmai acel ceva ce face rodul şi ajută odrăslirea şi rodirea.
Aşa e şi Cuvântul lui Dumnezeu. Sunt şi pe pământ destule "ape" bune de cărţi, de învăţături, de sfaturi, de îndemnuri utile, dar "apa" aceasta niciodată n-are puterea pe care o are "apa" ce cade de Sus din cer: ploaia cuvântului biblic.
Vezi câte un om învârtoşat cu totul în păcate şi fărădelegi. Vânturile ispitelor şi păcatelor au uscat cu totul ţarina inimii lui. Te apropii de el prin cuvântul tău, cu sfatul tău; nu prinde nimic. Nu poţi face nimic. Dar când cade peste el, peste pământul inimii lui, ploaia cea binecuvântată a Cuvântului lui Dumnezeu, deodată vezi cum se moaie "pământul" şi prinde putere şi dă rod şi rodire.
Când cade ploaia învăţăturilor şi a sfaturilor noastre, "ogoarele", de regulă, stau uscate, pe loc. Dar când se revarsă ploaia cuvântului biblic, totul înverzeşte şi rodeşte.
Este acesta un adevăr ce se poate vedea şi constata oricând. Atrageţi pe un om lumesc în şcoala cea mare a Bibliei, sub ploaia cuvântului biblic, şi veţi vedea îndată marea minune a schimbării vieţii lui. Bibla îl schimbă pe om, pentru că în ea există ploaia cea binecuvântată care adapă "pământul" şi dă dar şi putere de rodire...
Dragă cititorule! Simţi că se observă secetă şi uscăciune în ogorul vieţii tale? Lasă ploaia cuvântului biblic să cadă peste el! Cumpără-ţi o Biblie, citeşte cu stăruinţă şi rugăciune în ea, stai sub ploaia Cuvântului - şi te vei mira tu însuţi de marea şi minunata schombare ce se va face în viaţa ta. Te vei mira tu însuţi de roadele ce le vei vedea răsărind pe urma acestei ploi binecuvântate.

Din cartea " Biblia - Cartea vieţii" scrisă de Părintele Iosif Trifa
Această carte o puteţi cumpăra de
aici
Librăria "Oastea Domnului

Niciun comentariu: