luni, 20 decembrie 2010

Câteva cugetări în legătură cu păcatul„Nelegiuirile voastre pun un zid de despărţire între voi şi Dumnezeul vostru; păcatele voastre vă ascund faţa Lui..."
(Isaia 59, 2)

„Păcatul este o ofensă pentru Dumnezeu.
El este o săgeată îndreptată către inima lui Dumnezeu, este un atac asupra lui Dumnezeu."
(«M.V.C.» 1940, nr.21, pag.1)


Fratele Ioan Marini si Parintele Vladimir

„Păcatul să nu mai domnească in trupul vostru...."
(Romani 6, 12)

„Păcatul este o robie din care numai Iisus ne poate libera,
o întinăciune pe care numai sângele Său o poate spăla."
(«G.D.» 1938, nr.5, pag.4)

„Păcatul este o atât de grea boală pentru om, încât numai Sfântul Duh îl poate libera de el."
(«F.C.» 1941, nr.5-6, pag.4)

„Păcatul este microbul sufletului.
Dintre toţi microbii din lume, păcatul e cel mai primejdios şi acela se înmulţeşte mai repede."
(«V.C.» 1939, nr.29, pag.3)

„Păcatele sunt ca nişte cârlige ale diavolului de care-şi agaţă funiile lui, smucindu-le unde şi cum vrea el."
(«M. V.C.» 1940, nr.22, pag.1)

„păcatul e viermele care roade rădăcina de la pomul credinţei şi strică rodul dragostei, care nu mai poate ajunge la coacere."
(Idem, pag. 5)

„Păcatul este înainte mergătorul rătăcirilor şi înşelăciunilor diavolului."
(«F.C.» 1942, nr.1, pag.3)

„Păcătoşii sunt lunatici morali."
(«V.C.» 1939, nr.29, pag.3)

„Păcatele sunt stâncile ascunse de care se lovesc corăbiile vieţii, ducându-le la fund."
(«Cal. F.C.» 1946, pag.86)

„Orice păcat este o trădare faţă de Domnul, dacă stărui în el până la sfârşit."
(«V.C.» 1939, nr.41, pag.1)

„Păcatele credincioşilor, chiar şi cele mai mici, sunt luate drept puncte de ochire cu care Satana caută să lovească în slava şi cinstea Domnului."
(«F.C.» 1942, nr.10-11,pag.13)

„Păcatul nostru nu ne face rău numai nouă înşine, ci şi altora - chiar fără să se vadă aceasta."
(«F.C.» 1942, nr. 10-11, pag. 13)

„Păcatul a schimbat pe om, făptura iubită a lui Dumnezeu, într-un nenorocit".
(«M. V.C.» 1940, nr.21, pag.1)

„Un caracter întreg înseamnă împotrivire faţă de păcat;
un caracter slab înseamnă îngăduinţă faţă de păcat;
şi fără caracter înseamnă a nu se împotrivi câtuşi de puţin păcatului"
(«F.C.» 1941, nr.7, pag. 15).

„Dintre toate păcatele credincioşilor cel mai grozav este trădarea."
(Recabiţii, pag. 5)

„A te lăuda cu păcatul este un păcat."
(«Cal. F.C.» 1940, pag.53)

„Ce este păcatul? Tot ceea ce mă desparte de Dumnezeu şi de semenii mei, este păcat."
(«Cal. F.C.» 1945, pag.81)

„Începutul păcatului în viaţa fiecăruia din noi, este: o privire, un gând, o poftă şi... cădere.
Pentru că privirea naşte gândul, gândul naşte pofta şi pofta aduce căderea."
(«Cal. F.C.» 1945, pag.63)

„Desfrânarea e păcatul lumii de azi şi e calea cea largă pe care oamenii aleargă la pieire."
(«Cal. F.C.» 1946, pag.23)

„Dacă în inima ta stăpâneşte lumea, vei găsi uşor drumul ei."
(«Hotărâţi şi statornici», pag. 19)

„Crâşma este scara pe care cobori în iad"
(«Cal. F.C.» 1945, pag. 17)

„Unde-i păcatul nu-i Dumnezeu."
(«V.C.» 1939, nr.50, pag.3)

„Nimic nu e atât de primejdios ca încrederea celui ce face păcate, gândindu-se că doar în mila Lui, Dumnezeu îl iartă."
(«Cal. F.C.» 1946, pag.77)

„Unde se duce casă bună cu păcatul,Dumnezeu nu poate să fie."
(«Hotărâţi şi statornici», pag. 26)

„Nimic nu întunecă ochiul sufletului mai mult şi nimic nu ucide cugetul mai sigur ca un păcat căruia, cu ştiinţă, i se face loc în inimă.
O spărtură mică face ca un vapor mare să se scufunde şi o scânteie mică aprinde un foc mare."
(«H.pt. F.C.», pag. 86)

„A glumi cu păcatul înseamnă orbie şi cea mai vinovată nepăsare pe care o poate avea cineva faţă de un lucru."
(«Hr.pt. F. C.»,pag.67)

Va urma

Culegere din volumul
«Firimituri de la masa Harului»
de Ioan Marini
din volumul "Păcatul"
editura "Oastea Domnului", Sibiu

Niciun comentariu: