joi, 18 noiembrie 2010

Străjerul Ortodox - de strajă pe internet

"În februarie 1991, apărea, la Bacău, o "Foaie religioasă pentru popor", după cum ea însăşi se intitula, ce purta un nume ce se voia a fi ca o avangardă a problemelor ce stăteau să se dezlănţuie în lumea ortodoxă: "Srăjerul Ortodox".
Lună de lună, neîntrerup până în decembrei 2005, foaia a stat de strajă la porţile sufletului ortodox românesc, însumând 90 de raportări către fronturile luptei duhovniceşti (90 de numere), bogate şi pline de sănătoasă hrană pentru suflet.
Ancorat în viaţa liturgic-religioasă a Bisericii, Străjerul a pichetat, cu atenţia unui vigilent soldat bine instruit, fiecare ungher al existenţei religioase a poporului nostru, oferind hrană duhovnicească pentru toate situaţiile în care se poate afla un credincios pe calea mântuirii.
Au colaborat la îmbogăţirea acestei foi clerici şi mireni, ca de exemplu pr. Gh. Stan, pr. Gh. Bogus, pr. Stefan Chiscari, scriitorul şi publicistul Sergiu Grosu, prof. Gh. Precupescu, Mircea Andronic, precum şi nume sonore ale duhovniciei ortodoxe româneşti: Părintele Iosif trifa, Părintele Arsenie Boca, Părintele Paulin Leca şi alţii.
Acum, după încetarea apariţiei, această foaie duhovnicească pentru popor stă de strajă la porţile virtuale ale internetului şi poate fi găsită la adresa: http://strajerul-ortodox.blogspot.com , sait îngrijit de ing. Ioan Lupaşcu, iniţiatorul şi coordonatorul apariţiei acestei publicaţii.
Fie ca orice suflet care se apropie de această publicaţie, de acum virtuală, să se folosească de bogatul ei conţinut!"

Articol preluat din paginile săptămânalului duhovnicesc
"Iisus Biruitorul", nr. XXI, nr. 48(764), 22-28 Noiembrie 2010

pentru a citi clik pe imagine

Ţin să mulţumesc şi eu pe această cale d-lui  ing. Ioan Lupaşcu, că mi-a găzduit în paginile acestei minunate foi, în vremea aceea, poezii şi articole. Este o bucurie să văd că renaşte această "Foaie religioasă pentru popor".
Slăvit să fie Domnul!

Niciun comentariu: