duminică, 20 septembrie 2009

Raspunsuri din Biblie


Cum trebuie să fie credinţa copiilor lui Dumnezeu?

De acelaş preţ cu a Sf. Apostoli - 2 Petru 1: 1
Întemeiată pe puterea lui Dumnezeu - 1 Cor. 2: 5
Măsutată de Dumnezeu - Romani 12: 3 - 6
Statornică - 2 Tes. 1: 4
Neprefăcută - 1 Timotei 1: 5
Prea sfântă - Iuda v. 20
Să fie păstrată într-un cuget curat - 1 Timotei 1: 19 şi 3: 9
Văzută şi vestită, nu numai ascunsă -Matei 9:2 ; Romani 1: 8 ; 1 Tes. 1: 3
Plină de belşug - Fapte 6, 5
Tare - 1 Cor. 16: 13
Să crească în ea - 2 Cor. 10: 15 ; 2 Tes. 1: 3
Să sporească în ea - 2 Cor. 8: 7
Să se întărească în ea - Fapte 16: 5
Să stăruiască în ea - Fapte 14: 22
Bogată - Iacov 2: 5
Cu fapte - Iacov 2: 17

Cum trebuie să iubească un copil al lui Dumnezeu?

Cum a iubit Domnul – Ioan 15: 12
Cu toată puterea – Marcu 12: 30
Din toată inima – 1 Petru 1: 22
În credinţă – Tit 3: 15
Cu dragostea care vine dintr-o inimă curată,
dintr-un cuget neprefăcut şi credinţă neprefăcută – 1 Timotei 1: 5
Cu fapta şi cu adevărul – 1 Ioan 3: 18
Cu dragosre fierbinte – 1 Petru 4: 8
Cu dragoste sănătoasă – Tit 2: 2
Cu dragoste neprefăcută – 1 Petru 1: 22
Cu dragoste curată – 2 Corinteni 8: 8
Crescând şi sporind, stăruind şi ostenindu-se în dragoste – 1 Tes. 1: 3 şi 4: 10; Efes. 4: 15; Evrei 13: 1
Fiind pildă în dragoste – 1 Timotei 4: 12
Îmbrăcat în dragoste – Coloseni 3: 14
Trăind necurmat în dragoste – Efeseni 5: 2
Cu dragostea care este în Hristos – 1 Timotei 1: 14


Cum trebuie să umble un copil al lui Dumnezeu?

Cu Dumnezeu – Facerea 5: 24
În lumină - Ioan 12: 35; 1 Ioan 1: 7
În dragoste – Romani 14: 15
În adevăr – 2 Ioan v. 4; 3 Ioan v. 3
După poruncile Lui – 2 Ioan v. 6
În căile Lui – Deutronom 8: 6
Pe urmele Domnului Iisus – 1 Petru 2: 21
Întru nerăutate - Psalmul 25: 1 şi 11
Smerit cu Dumnezeu - Mica 6: 8
Prin credinţă – 2 Cor. 5: 7
Ca un fiu al Luminii – Efeseni 5: 8
Dacă trăim în Duhul, în Duhul să şi umblăm – Galateni 5: 16 şi 25


Cum trebuie să citească Sfânta Scriptură un copil al lui Dumnezeu?

Cu smerenie – 1 Petru 2: 22
Împlinindu-o – Ios. 1:8; Iac. 1: 22 – 25; Mat. 7: 21
În fiecare zi - Fapte. 17: 11
Cu rugăciune – Ps. 118: 18 şi 34
Cu temere de Dumnezeu – Ps. 110: 10; Prov. 1: 7 şi 15: 33
Cu băgare de seamă – 1 Tim. 4: 13


Pe ce cale trebuie să păşească un copil al lui Dumnezeu?
Biblia online

Calea lui Dumnezeu – Fapte 18: 26 şi 19: 9; Evrei 3: 10 şi 10: 20;
Ioan 14: 6

Calea neprihănirii – Prov. 2: 8; 2 Petru 2: 21
Calea adevărului – 2 Petru 2: 2
Calea vieţii – Ieremia 21: 8; Prov. 2: 19
Calea mântuirii – Fapte 16: 17
Calea credinţei – Fapte 9: 2
Calea păcii – Luca 1: 79; Prov. 3: 17
Calea îngustă – Matei 7: 14
Calea nevinovăţiei – Prov. 8: 20
Calea cea sfântă – Iasia 35: 8


Cum trebuie să fie un copil al lui Dumnezeu?

Să fie bun – Efes. 4: 22
Să fie plin de Duh – Efes. 5: 18
Să fie răbdător în necaz – Romani 12: 12
Să fie răbdător cu toţi – 1 Tes. 5: 14
Să fie îndelung răbdător – Iac. 5: 7
Să fie curat – Filip 1: 10
Să fie supus – Evrei 13: 17
Să fie înţelept – Matei 10: 16; 1 Petru 4: 7; Rom. 16: 19
Să fie treaz şi veghetor – 1 Petru 5: 8
Să fie împlinitor al Cuvântului – Iac. 1: 22
Să fie fără răutate – Matei 10: 16
Să fie fără vină la venirea Domnului – 1 Cor. 1: 8
Să fie primitor de oaspeţi – Rom. 12: 13; 1 Petru 4: 9
Să fie tare în nădejde – Rom. 15: 13
Să fie cu luare aminte la sunetul trâmbiţei – Ier. 6: 17


Cum trebuie să vorbească un copil al lui Dumnezeu?

Ca să placă lui Dumnezeu – 1 tes. 2: 4
Adevărul – Efes. 4: 25; Prov. 12: 17 şi 19
O vorbire duhovnicească – 1 Cor. 2: 13
O vorbire dreasă cu sare – Col. 4: 6
O vorbire sănătoasă - - Tit 2: 8
Să vorbească cu psalmi şi cântări de laudă – Efes. 5: 19
Felul de vorbire să fie: da, da, şi nu, nu – Matei 5: 37
Să vorbească lucruri care se potrivesc cu învăţătura – Tit 2: 1
Cuvintele Domnului – 1 Petru 4: 11


Cu ce trebuie să se îmbrace un copil al lui Dumnezeu?

Cu o inimă plină de îndurare – Col. 3: 12
Cu omul ce nou – Efes. 4: 24; Col. 3: 10
Cu platoşa credinţei – 1 Tes. 5: 8
Cu armele luminii – Rom. 13: 12
Cu platoşa neprihănirii – Efes. 6: 14
Cu toată armătura lui Dumnezeu – Efes. 6: 11
Cu putere de sus: Luca 24: 49
Cu dragoste – Col. 3: 14
Cu hainele mântuirii – Isaia 61: 10
Cu Domnul Iisus - Rom. 13: 14; Gal. 3: 27

Puteţi continua daca mai ştiţi şi alte astfel de trimiteri
.

Un comentariu:

Unknown spunea...

FELICITARI PENTRU SINTEZA FACUTA !