vineri, 18 martie 2016

Doamne şi Stăpânul vieţii mele,...duhul curăţiei,...dăruieşte-l mie, robului Tău.


„Doamne şi Stăpânul vieţii mele, duhul trândăviei, al grijii de multe, al iubirii de stăpânire şi al grăirii în deşert nu mi-l da mie.
Iar duhul curăţiei, al gândului smerit, al răbdării şi al dragostei, dăruieşte-l mie, robului Tău.
Aşa Doamne, Împărate, dăruieşte-mi ca să-mi văd greşalele mele şi să nu osândesc pe fratele meu, că binecuvântat eşti în vecii vecilor. Amin”.
Rugăciunea Sf. Efrem Sirul
 Duhul curăţiei: ”Curăţia” nu se referă numai la înfrânare,ea trebuie înţeleasă aici potrivit sensului termenului grecesc (sofrosini) adică plinătatea înţelepciunii şi dreapta socotinţă, iată ce spun Sfinţii Părinţi:

Sf. Ioan Scararul : "Aruncă către Domnul neputinţa firii tale şi măturiseşte înaintea Lui toată slăbiciunea Ta: atunci pe nesimţite vei primi de la Dânsul şi darul curăţiei"
Sf. Maxim Marturisitorul : “Cunoştinţa întocmai a cuvintelor Duhului se descoperă numai celor vrednici cu Duhul, adică numai acelora care printr-o îndelungată cultivare a virtuţilor, curăţindu-şi mintea de funinginea patimilor, primesc cunoştinţă celor dumnezeieşti, care se întipăreşte şi se aşează în ei, de la prima atingere, asemenea unei fete într-o oglindă curată şi străvezie”

Un comentariu:

Mariana spunea...

Doamne, Tată, dă-mi putere de înfrânare în tot ce mă face să simt lutul alcătuirii mele! Înalţă-mi inima spre cerul Tău, apoi coboar-o spre aproapele meu!
Aş vrea ca fiecare clipă să mă gândesc la Tine cu recunoştinţă pentru marea Ta Iubire!
Amin!