joi, 15 septembrie 2011

Să ne rugăm împreună...

„Slavă veşnică acestui Nume Sfânt şi Nebănuit al Tău, Iisuse, Domnul şi Mântuitorul nostru. El este alcătuit din sunete pe care încă limba omenească nu le-a putut rosti, nici condei omenesc nu le-a putut scrie, nici cântare omenească nu le-a putut atinge!… 
Slavă veşnică acestui Sfânt şi Nebănuit Nume, în rostirea căruia este Biruinţă (Apoc. 19, 15)
Slavă veşnică Numelui Tău Minunat şi Sfânt, Iisuse Doamne, Numelui Tău mai presus de orice nume, în care se va pleca orice genunchi al celor din ceruri, al celor de pe pământ şi al celor de sub pământ (Filip 2, 9-11). 
Slavă Numelui Tău, Iisuse Doamne, Marele nostru Dumnezeu şi Mântuitor.Care eşti mai presus de orice puteri cereşti, având un Nume nespus mai minunat decât al lor (Evrei 1, 3). 
Slavă Numelui Tău prin care pământul s-a apropiat de cer, iar cerul s-a coborât până la pământ cu îmbrăţişare fericită şi înfrăţitoare. În acelaşi cântec de iubire şi în acelaşi duh înţelegător în care se iartă totul,se şterge totul,se acoperă totul, se împărtăşeşte totul. 
Slavă veşnică Numelui Tău încă negrăit de minunat şi Sfânt (Apoc, 19, 12), în care sunt cuprinse toate bogăţiile ştiinţei, înţelepciunii şi frumuseţii…
O, Te rugăm ajută-ne să trăim o viaţă înţeleaptă şi frumoasă,biruitoare şi smerită,iubitoare şi dreaptă, rodnică şi sfântă. Spre a ne putea bucura şi noi în veşnicie de părtăşia cu Numele Tău. De harul de a-l purta pe frunţile noastre. Şi de binecuvantarea de a ne împărtăşi din toate izvoarele fericite ce se vor revărsa veşnic spre ai Tăi din Numele Tău cel Minunat şi Sfânt (Apoc. 3, 12), Iisuse Doamne, Marele nostru Dumnezeu şi Mântuitor…”

 Traian Dorz
 din „Hristos Comoara Psalmilor”

Niciun comentariu: