sâmbătă, 17 septembrie 2011

Calea crucii este „calea cea strâmtă ce duce la viaţă“.

Cititorule! Priveşte icoana de alături şi-ţi dă seama că pentru tine suie Hristos Golgota.
 Pentru păcatele tale şi ale mele, şi ale tuturor. Crucea pe care o duce Hristos pe umerii Săi, ca să moară pe ea, este darul prin care ne-a venit iertare şi mântuire de pieirea cea veşnică. 
Dacă tu ai înţeles acest dar al mântuirii tale prin Jertfa lui Hristos, apoi acest dar al Crucii îţi dă şi ţie putere şi tărie să mergi înainte după Hristos, ducându-ţi crucea ta.
 Acest dar al Crucii îţi dă puterea să birui păcatul şi să sporeşti în fapte bune. 

Cititorule! Ai înţeles tu acest dar şi, înţelegându l, „te-ai răstignit şi tu faţă de lume“? (Gal. 5, 24)…
Sau, făcând voile trupului şi ale gândurilor, „răstigneşti din nou pe Fiul lui Dumnezeu“? (Evrei 6, 6)…
„Iar cine îşi va pierde sufletul său pentru Mine şi pentru Evanghelie, acela îl va mântui pe el“. 
Asta înseamnă că pentru Hristos trebuie să fim gata oricând să jertfim orice, chiar şi viaţa noastră. Nici necazul, nici strâmtorarea, nici goana, foametea, golătatea, nevoia sau sabia nu-i iertat „să ne despartă pe noi de dragostea lui Hristos“ (Rom. 8, 35-39). 
„Că ce va folosi omului de ar dobândi lumea toată şi îşi va pierde sufletul său?
 Sau ce va da omul în schimb pentru sufletul său?“, zice mai departe Evanghelia. 

Scrieţi aceste vorbe cu slove de aur pe pereţii casei voastre şi, mai ales, în mintea şi inima voastră, pentru ca să nu uitaţi niciodată că sufletul este ceea ce avem noi mai scump şi mai de preţ în această lume.
Astăzi însă se pare că sufletul a ajuns cel mai lesne negoţ. 
Câţi nu-şi dau sufletul pentru o plăcere, pentru o frumuseţe trecătoare, câţi nu şi-l vând pentru lăcomia unui câştig, a unui blid de linte? 
Cititorule! Calea crucii este calea sufletului tău, este grija şi îngrijirea de sufletul tău.
Calea crucii este „calea cea strâmtă ce duce la viaţă“.
 Mergi tu pe această cale sau ai apucat pe „cea largă“ ce duce la pieire? (Matei 7, 13) 

Părintele Iosif Trifa,
  din "Tâlcuirea Evangheliilor duminicilor de peste an."

Niciun comentariu: